Fondtorget

Utveckling senaste månaden

Sök fond

Sök efter fond
eller
Sök

Fonder & Sparande

Vi skriver om fonder för dig Roger Jansson och Arturo Arques

Sänkta avgifter för Nordnet fond-i-fond

2015-05-11Nordnet har sedan 2009 i samarbete med Öhman Fonder erbjudit fond-i-fonder i eget namn. Nu ändras inriktningen för tre fond-i-fonder mot ett tydligare fokus på indexfonder som underliggande investeringar samtidigt som fondförvaltningsavgifterna sänks.

Läs mer

Fondnyheter

2015-04-13Norron Select
2015-03-25Enter Pension
Google conversion

Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk av­kast­ning är ingen garanti för framtida avkastning. Faktablad för de fonder som Nordnet förmedlar finner du på www.nordnet.se (i orderläggningsfönstret och på respektive fonds produk­tsida). Informationsbroschyr(er) tillhandahålls av respektive fondbolag. Du bör ta del av nämnda handlingar innan du beslutar dig för att investera i en fond.