Brown Advisory US Sust Gr USD A Inc

USA, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 21.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
17.62 USD
Kursförändring en dag
+ 0.54 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.7 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Br
Brown Advisory US Sust Gr USD A Inc

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in US equities.

ISIN
IE00BF1T6M41
Kategori
USA, tillväxtbolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 oktober 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
David Powell
Förvaltat fonden sedan
3 april 2017
Brown Adv (Ireland) LimitedSecond Floo Ireland
Aktier
98.4 %
Kort ränta
1.6 %

Största regioner

USA 96.8 %
Asien tillväxt 3.2 %

Största branscher

Teknik
35.4 %
Sjukvård
25.3 %
Konsument, cyklisk
17.3 %
Industri
6.2 %
Fastigheter
4.7 %
Finans
4.5 %