Hoppa till huvudinnehållet

Sparkonto.


Samla ditt sparande hos oss.

Om du inte vill ha dina sparpengar placerade i värdepapper kan du välja att placera dem på ett sparkonto hos oss. Med vårt sparkonto har du självklart fria uttag och betalar inga avgifter.

Räntan är 2,25 procent.


Observera att du måste vara inloggad för att öppna konto, bli kund eller logga in först.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Det kostnadsfria sparandet.

  • Samla ditt sparande.

  • Fritt antal överföringar och uttag.

  • Insättningsgaranti.