Hoppa till huvudinnehållet

Obligationer och ränteprodukter.

Alternativ till aktiemarknaden.

Våra ränteprodukter.

Placeringar i obligationer och andra räntebärande produkter kan passa dig som vill sänka risken i ditt sparande eller få ränta på pengar, inte minst när börsen präglas av oroliga tider. Ränteplaceringar kan även utgöra en del av ditt totala sparande, oavsett vilken sparhorisont du har eller aktuellt marknadsläge. Det kan också vara ett bra sätt att justera risken i din portfölj om du endast äger aktier.


  • Diversifiera din portfölj.

  • Ett enkelt sätt att få ränteexponering.

  • Alternativ till aktiemarknaden i oroliga tider.

Sparkonto med 3,60% ränta.

Om du inte vill ha dina sparpengar placerade i värdepapper kan du öppna ett sparkonto hos oss. Du har fria uttag och betalar inga avgifter.

Effektiv ränta är 3,60 procent (nominell 3,54 procent). Den utbetalas till dig varje månad.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


770x380-Ranteplaceringar-Sparkonto.jpg
Women outside looking at her phone and smiling

Obligationer.Placeringar i obligationer kan passa dig som vill sänka risken i ditt sparande eller få ränta på dina pengar, inte minst när börsen präglas av oroliga tider. Obligationer, till skillnad från exempelvis aktier, handlas via Nordnets mäklare, och handlas oftast i poster från 1 000 000 SEK och uppåt.

För att handla med obligationer, kontakta Nordnets mäklare på telefon 010 - 583 31 00.

770x460_källskatt

Räntebevis.Räntebevis ger dig möjlighet att anta kreditrisk mot ett eller flera bolag i utbyte mot en regelbunden avkastning i form av ränteutbetalningar var tredje månad. Räntan är kopplad till kreditrisken i bolaget eller korgen av bolag. Räntan kan antingen vara rörlig, då kallas det Räntebevis, eller fast, då kallas det Fasträntebevis.


770x325-Ranteplaceringar-Rantefonder.jpg

Räntefonder.Räntefonder är ett vanligt sätt att balansera risken i en aktieportfölj. Det finns olika typer av räntefonder som i sin tur investerar i olika typer av räntebärande värdepapper. De två vanligaste typerna av räntefonder är korta räntefonder och långa räntefonder.

Woman at screens.jpg

Företagscertifikat.En placering i företagscertifikat kan passa dig som är ute efter en kortsiktig placering och vill sänka risken i ditt sparande, eller får ränta på dina pengar. Till skillnad från obligationer, får du inga löpande ränteutbetalning utan istället får du betala ett lägre belopp än det som erhålls när företagscertifikatet förfaller.

För att handla med företagscertifikat, kontakta Nordnets mäklare på telefon 010 - 583 31 00.


770x325-Ranteplaceringar-ETF.jpg

Ränte-ETF:er.För dig som vill ha en alternativ exponering till aktiemarknaden finns ett brett utbud av ränte-ETF:er. ETF:er handlas på börserna som vanliga aktier och har generellt sett låga löpande kostnader.

För att hjälpa dig att hitta intressanta ränte-ETF:er har vi samlat topplistor med ETF:er som ägs av många Nordnet-kunder.

Tänk på att.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm