Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Portfölj­belåning.

Ökar din handlingskraft.

Med portföljbelåning får du mer att investera för genom att belåna portföljen med dina aktier och fonder som säkerhet. Hos oss innebär lägre risk i portföljen högre belåningsutrymme och hävstång upp till tio gånger på dina investeringar. För dig som önskar en lägre hävstång i kombination med mycket förmånlig ränta erbjuder vi även Portföljbelåning Plus.

Belåning av värdepapper kan leda till högre vinster, samtidigt gäller förstås det omvända, att eventuell förlust blir större på grund av hävstångseffekten. Det är viktigt att du sätter dig in i de risker belåning av värdepapper kan medföra innan du ansöker.

Bra att veta.

  • Mellan 3,30% och 7,59% ränta*

  • Ju lägre risk du har i portföljen, desto mer kan du få låna.

  • Upp till 10x hävstång i både upp- och nedgång.

  • Belåning är förknippat med en betydande risk.

* Representativa exempel:
Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1.
Effektiv ränta: 3,35% (2023-06-19). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 103 350 kr.

Ordinarie ränta för Portföljbelåning.
Effektiv ränta: 7,87% (2023-06-19). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 107 870 kr.

Risker - läs innan du ansöker.

Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de aktier och fonder som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet.

Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.

Mer information om risker

Låg risk kan ge lägre ränta.

Portföljbelåning Plus.

Med låg risk i portföljen kan du få ränterabatt och därmed låna till lägre ränta än jämförbara blancolån. En lågriskportfölj är väldiversifierad och består av värdepapper med högre belåningsgrad och lägre nyttjandegrad. Portföljbelåning Plus passar dig som vill låna lite extra men inte maximera ditt låneutrymme.

Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1.
Effektiv ränta: 3,35% (2023-06-19). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 103 350 kr.


Önskar du större hävstång?

Vill du handla med en större hävstång än vad villkoren för Portföljbelåning Plus tillåter gäller ordinarie effektiv ränta på 7,87 procent. Se samtliga räntesatser i prislistan

Ordinarie ränta för Portföljbelåning.
Effektiv ränta: 7,87% (2023-06-19). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 107 870 kr.


Upp till tio gånger hävstång.

Har du en väldiversifierad portfölj kommer belåningsgraderna på dina värdepapper öka. Som mest kan du belåna din portfölj med 90 procent, vilket möjliggör en hävstång på upp till tio gånger. Har du till exempel 100 000 kr kan du handla aktier för upp till en miljon. Observera att din möjlighet till hävstång begränsas av din kreditlimit, ett individuellt maxbelopp fastställt av oss.

Fonder räknas som tre värdepapper.

Med en eller flera fonder i din portfölj ökar din diversifiering avsevärt eftersom fonder är väldiversifierade i sig. Därför räknas en fond som tre värdepapper.


Thumbnail Image

Intradagslimit.

Extra handelsutrymme under dagen - utan ränta och avgifter.

Intradagslimit ger dig extra handelsutrymme under en handelsdag – helt utan extra kostnader. Du får möjlighet att investera större belopp i värdepapper, vilket kan ge dig en högre avkastning. Samtidigt är det viktigt att känna till att din risk ökar.

Intradagslimiten får utnyttjas under dagen. Innan börsen stänger ska eventuellt negativt saldo på depån täckas. Det kan du göra genom att överföra pengar eller sälja värdepapper. Intradagslimit passar för intradagshandel, det vill säga när du köper och säljer värdepapper samma dag.

Läs mer om intradagslimit

Ansök om portföljbelåning.

Aktie- och fonddepå.

Investeringssparkonto.

Kapitalförsäkring.

Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Ansök om ränterabatt.

Med Portföljbelåning Plus får du ränterabatt och därmed vår lägsta ränta på ditt lån. Systemet känner dagligen av hur din portfölj ser ut och vilken ränterabatt du får. Eventuella ändringar av rabatten sker redan samma dag.

Ansök om ränterabatt

Klicka på "Ansök" under "Räntesatser" till vänster på sidan för att ansöka om rabatt. Observera att du behöver ha portföljbelåning på ditt konto innan du ansöker.

Frågor och svar.