Hoppa till huvudinnehållet

Portfölj­belåning.

Portfölj-

­belåning.

Ökar din handlingskraft.

Med portföljbelåning får du mer att investera för genom att belåna portföljen med dina aktier och fonder som säkerhet. Hos oss innebär lägre risk i portföljen högre belåningsutrymme och hävstång upp till tio gånger på dina investeringar. För dig som önskar en lägre hävstång i kombination med mycket förmånlig ränta erbjuder vi även Portföljbelåning Plus.

Belåning av värdepapper kan leda till högre vinster, samtidigt gäller förstås det omvända, att eventuell förlust blir större på grund av hävstångseffekten. Det är viktigt att du sätter dig in i de risker belåning av värdepapper kan medföra innan du ansöker.

Bra att veta.

 • Mellan 1,09% och 6,53% ränta*.
  Ovan ränta gäller från och med 18 maj.
 • Ju lägre risk du har i portföljen, desto mer kan du få låna.
 • Upp till 10x hävstång i både upp- och nedgång.
 • Belåning är förknippat med en betydande risk.

* Representativa exempel:
Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1.

Effektiv ränta: 1 ,09% (2022-05-18). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 101 090 kr.

Ordinarie ränta för Portföljbelåning.
Effektiv ränta: 6,53 % (2022-05-18). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr.
Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 106 530 kr.

Risker - läs innan du ansöker.

Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de aktier och fonder som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet.

Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.

Låg risk kan ge lägre ränta.

Portföljbelåning Plus.

Med låg risk i portföljen kan du få ränterabatt och därmed låna till lägre ränta än jämförbara blancolån. En lågriskportfölj är väldiversifierad och består av värdepapper med högre belåningsgrad och lägre nyttjandegrad. Portföljbelåning Plus passar dig som vill låna lite extra men inte maximera ditt låneutrymme.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1.
Effektiv ränta: 1 ,09% (2022-05-18). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 101 090 kr.

Diversifieringen styr din ränterabatt.
Din rabatt bestäms av två faktorer. Din riskspridning i portföljen och hur stor del av ditt totala belåningsvärde du utnyttjar. Vid beräkning av din diversifiering räknas enbart värdepapper som är godkända, dvs har en belåningsgrad. För att nyttja rabatten behöver du dessutom äga värdepapper med minst 70 procent belåningsgrad.

Observera att du inte kan få Portföljbelåning Plus om du innehar derivat och/eller korta positioner på ditt konto.

Uppfyller du de här kraven kan du få 1,09% effektiv ränta.

 • En godkänd aktie eller ETF får max utgöra 20 procent av det totala antalet godkända värdepapper i portföljen.
 • En godkänd fond får max utgöra 60 procent av det totala antalet godkända värdepapper i portföljen.
 • Du får maximalt använda 40 procent av det totala belåningsvärdet för dina värdepapper med en belåningsgrad på minst 70 procent.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1

Effektiv ränta: 1 ,09% (2022-05-18). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 101 090 kr.

Uppfyller du de här kraven kan du få 2,17% effektiv ränta.

 • En godkänd aktie eller ETF får max utgöra 25 procent av det totala antalet godkända värdepapper i portföljen.
 • En godkänd fond får max utgöra 75 procent av det totala antalet godkända värdepapper i portföljen.
 • Du får maximalt använda 60 procent av det totala belåningsvärdet för dina värdepapper med en belåningsgrad på minst 70 procent.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 2

Effektiv ränta: 2,17% (2022-05-18). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 102 170 kr.

För Private Banking-kunder, är den ordinarie effektiva räntan 4,02 procent.
Se prislistan för Nordnet Private Banking

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1.
Effektiv ränta: 4,02% (20220-05-18). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 104 020 kr.

Som mycket aktiv investerare kan du få Active Trader Pro-villkor och en ordinarie effektiv ränta så låg som 3,35 procent.
Se prislistan för Nordnet Active Trader

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1.
Effektiv ränta: 3,35 % (2022-05-18). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 103 350 kr.

Upp till tio gånger hävstång.

Har du en väldiversifierad portfölj kommer belåningsgraderna på dina värdepapper öka. Som mest kan du belåna din portfölj med 90 procent, vilket möjliggör en hävstång på upp till tio gånger. Har du till exempel 100 000 kr kan du handla aktier för upp till en miljon. Observera att din möjlighet till hävstång begränsas av din kreditlimit, ett individuellt maxbelopp fastställt av oss.

Fonder räknas som tre värdepapper.

Med en eller flera fonder i din portfölj ökar din diversifiering avsevärt eftersom fonder är väldiversifierade i sig. Därför räknas en fond som tre värdepapper.

Andel av största position i portföljen (marknadsvärde)

Vill du uppnå tio gånger hävstång, krävs att du har värdepapper med minst 85 procents belåningsgrad, och att inget av innehaven står för mer än 20 procent av portföljens värde. Då ökar genomsnittlig belåningsgrad till 90 procent. I praktiken behöver du dock återigen, ha så pass många värdepapper i portföljen att små värdeändringar inte förändrar balansen i din portfölj och därmed belåningsgraden.

Belåningsgrad vs. största position i portfölj.


Största position i portföljen (marknadsvärde).
50 %

40 %

30 %

20 %

10 %


Belåningsgrad
10 %


10 %

20 %

30 %

40 %

40 %


20 %


20 %

30 %

35 %

45 %

45 %


30 %


30 %

40 %

45 %

50 %

50 %


40 %


40 %

45 %

50 %

55 %

60 %


50 %


50 %

55 %

60 %

65 %

70 %


60 %


60 %

65 %

70 %

75 %

80 %


70 %


70 %

75 %

80 %

80 %

85 %


80 %


80 %

80 %

85 %

85 %

85 %


85 %


85 %

85 %

85 %

90 %

90 %


Upp till tio gånger hävstång.

Har du en väldiversifierad portfölj kommer belåningsgraderna på dina värdepapper öka. Som mest kan du belåna din portfölj med 90 procent, vilket möjliggör en hävstång på upp till tio gånger. Har du till exempel 100 000 kr kan du handla aktier för upp till en miljon. Observera att din möjlighet till hävstång begränsas av din kreditlimit, ett individuellt maxbelopp fastställt av oss.

Fonder räknas som tre värdepapper.

Med en eller flera fonder i din portfölj ökar din diversifiering avsevärt eftersom fonder är väldiversifierade i sig. Därför räknas en fond som tre värdepapper.

Andel av största position i portföljen (marknadsvärde)

Vill du uppnå tio gånger hävstång, krävs att du har värdepapper med minst 85 procents belåningsgrad, och att inget av innehaven står för mer än 20 procent av portföljens värde. Då ökar genomsnittlig belåningsgrad till 90 procent. I praktiken behöver du dock återigen, ha så pass många värdepapper i portföljen att små värdeändringar inte förändrar balansen i din portfölj och därmed belåningsgraden.

Belåningsgrad vs. största position i portfölj.


Största position i portföljen (marknadsvärde).
50 %

40 %

30 %

20 %

10 %


Belåningsgrad
10 %


10 %

20 %

30 %

40 %

40 %


20 %


20 %

30 %

35 %

45 %

45 %


30 %


30 %

40 %

45 %

50 %

50 %


40 %


40 %

45 %

50 %

55 %

60 %


50 %


50 %

55 %

60 %

65 %

70 %


60 %


60 %

65 %

70 %

75 %

80 %


70 %


70 %

75 %

80 %

80 %

85 %


80 %


80 %

80 %

85 %

85 %

85 %


85 %


85 %

85 %

85 %

90 %

90 %


Intradagslimit.

Ansök om portföljbelåning.

Ansök om ränterabatt.

Med Portföljbelåning Plus får du ränterabatt och därmed vår lägsta ränta på ditt lån. Systemet känner dagligen av hur din portfölj ser ut och vilken ränterabatt du får. Eventuella ändringar av rabatten sker redan samma dag.

→ Ansök om ränterabatt

Klicka på "Ansök" under "Räntesatser" till vänster på sidan för att ansöka om rabatt. Observera att du behöver ha portföljbelåning på ditt konto innan du ansöker.

Frågor och svar.

Nordnets kreditavdelning sätter en kreditlimit som är den maximala krediten du kan utnyttja. Den styrs bland annat av dina inkomster, ditt samlade kapital med mera. Därefter kan du maximalt låna så mycket som portföljens belåningsvärde uppgår till.

Det avgörs av aktiens omsättning, fundamenta samt Nordnets koncentration av utlåning - det vill säga hur många som vill belåna en viss aktie. För mer information om vilka belåningsgrader som gäller för olika aktier, se den här sammanställningen.

Kontakta vår kundservice på 010-583 30 00 om du har frågor om portföljbelåning.

När du ansöker om lån gör Nordnets kreditavdelning en kreditbedömning av dig. Det innebär att man kontroller om du har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att uppfylla de skyldigheter som följer med lånet. Det gäller framförallt din ekonomiska situation och din återbetalningsförmåga.

Klicka bara på "Läs mer och ansök" under aktie- och fonddepå och välj att du vill ansöka om belåning för företag. Fyll i och skicka in den digitala ansökningsblanketten.

Om du vill ansöka om belåning avseende en annan sparform ringer du oss på 010-583 30 00.

Räntan debiteras sista bankdagen varje månad. Du betalar bara ränta för de dagar du har utnyttjat din kredit.

Nej, det kostar inget att ansöka om portföljbelåning på en depå. Du betalar endast ränta för de dagar och det belopp du väljer att låna.

Din portfölj ställs som säkerhet för de pengar du lånar. Vår kreditavdelning analyserar din portfölj baserat på värde, innehav och diversifiering. Portföljen anses vara diversifierad när en säkerhet utgör högst 50 procent av portföljens totala marknadsvärde.