Hoppa till huvudinnehållet

Intradagslimit.

Extra handelsutrymme under dagen - utan ränta och avgifter.

Intradagslimit ger dig extra handelsutrymme under en handelsdag – helt utan extra kostnader. Du får möjlighet att investera större belopp i värdepapper, vilket kan ge dig en högre avkastning. Samtidigt är det viktigt att känna till att din risk ökar.

Intradagslimiten får utnyttjas under dagen. Innan börsen stänger ska eventuellt negativt saldo på depån täckas. Det kan du göra genom att överföra pengar eller sälja värdepapper. Intradagslimit passar för intradagshandel, det vill säga när du köper och säljer värdepapper samma dag.

Om du ansöker åt ett företag behöver du ha en firmatecknarfullmakt.

Bra att veta.

 • Kan öka handelsutrymme
 • Ingen extra kostnad
 • Medför högre risk

Risker.

Det är viktigt att känna till att intradagslimit medför en betydande risk. Utnyttjande av intradagslimit för att handla värdepapper kan leda till högre vinster, samtidigt gäller förstås det omvända, att eventuell förlust blir större på grund av hävstångseffekten. Det är viktigt att du sätter dig in i de risker intradagslimit kan medföra innan du ansöker.

När du använder intradagslimit är det viktigt att övervaka kursutvecklingen på dina värdepapper så att du kan reagera snabbt vid negativ kursutveckling. Vid negativ kursutveckling är det viktigt att du utvärderar din ekonomiska situation för att undvika större förluster än vad du kan klara av. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk och värdet på dina värdepapper kan både öka och minska i värde.

Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de aktier och fonder som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet. Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.

Bra att veta om intradagslimit.

Ditt handelsutrymme utökas med ett belopp som motsvarar eget kapital på depån. Det extra handelsutrymmet är begränsat till det lägsta beloppet av outnyttjad kreditlimit och högst 3 000 000 kr. Du kan se storleken på eget kapital i inloggat läge under Mina sidor/Depåöversikt. Under Mina sidor/Krediter kan du se hur stor intradagslimit du har och tillgängligt belopp för handel intradag.

Du kan bara använda intradagslimit en dag åt gången. Innan börsen stänger ska eventuellt negativt saldo på depån täckas. Det kan du göra genom att överföra pengar eller sälja värdepapper. Om du överför pengar till depån måste de komma in på depån samma bankdag. Om du inte gör det kan du bli överbelånad eller överskrida kreditlimiten. Om du blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet. Om du inte täcker negativt saldo samma bankdag och blir överbelånad eller överskrider kreditlimiten kommer intradagslimiten att avslutas. Intradagslimit passar för intradagshandel.
Eget kapital

100 000 kr

Intradagslimit

100 000 kr

Totalt handlingsutrymme ink intradagslimit

200 000 krMed intradagslimit


Utan intradagslimit

Dagslimit

10 %

- 10 %

10 %

- 10 %

Kursutveckling

20 %

- 20 %

10 %

- 10 %

Vinst/förlust

20 000 kr

- 20 000 kr

10 000 kr

- 10 000 kr

Eget kapital efter handel

120 000 kr

80 000 kr

110 000 kr

90 000 kr

 • Intradagslimit är bara tillgängligt på aktie- och fonddepå.
 • Kreditavtal avseende aktie- och fonddepå behövs för att kunna ansöka om intradagslimit.
 • Åldersgräns för privatpersoner är 18 år.
 • Både du och Nordnet kan när som helst säga upp avtalet om intradagslimit.
 • Intradagslimit är kostnadsfritt.
 • Aktie- och fonddepån behöver ha ett depåvärde på minst 10 000 kr för att intradagslimit ska aktiveras.
 • Intradagslimit ger dig ett extra handelsutrymme upp till 100 procent av depåns egna kapital.
 • Det extra handelsutrymmet är begränsat till det lägsta beloppet av outnyttjad kreditlimit och högst 3 mkr.
 • Intradagslimit ska aldrig utnyttjas över natten.
 • Det är ditt ansvar att stänga nyttjandet av intradagslimit senast vid bankdagens slut.
 • Om du inte stänger nyttjandet innan bankdagens slut behöver du betala ränta för den nyttjande krediten.

Om utnyttjad intradagslimit inte stängs innan bankdagens slut kommer eventuell överbelåning och/eller överskriden kreditlimit som kan uppstå hanteras enligt Nordnets regler för överbelåning och överskriden kreditlimit. Om överbelåning och/eller överskriden kreditlimit uppstår har Nordnet rätt att ta ut en avgift vid eventuell tvångsförsäljning samt överbelåningsränta enligt kreditavtalet. Om intradagslimiten avslutas på grund av överbelåning eller överskriden kreditlimit har Nordnet rätt att ta ut en avgift för detta. Se prislistan för information om aktuella avgifter och överbelåningsränta.

Om intradagslimiten avslutas på grund av överbelåning eller överskriden kreditlimit behöver du vänta i 7 bankdagar innan du kan ansöka om intradagslimit igen.

Nordnet är inte ansvarigt för direkt eller indirekt skada som kan uppstå på grund av de åtgärder som Nordnet vidtar om du inte har stängt utnyttjandet av intradagslimiten vid bankdagens slut.

Se fullständiga villkor i Allmänna bestämmelser för intradagslimitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Förhandsinformation för intradagslimitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.