Hoppa till huvudinnehållet

Intradagslimit.


Extra handelsutrymme under dagen - utan ränta och avgifter.

Intradagslimit ger dig extra handelsutrymme under en handelsdag – helt utan extra kostnader. Du får möjlighet att investera större belopp i värdepapper, vilket kan ge dig en högre avkastning. Samtidigt är det viktigt att känna till att din risk ökar.

Intradagslimiten får utnyttjas under dagen. Innan börsen stänger ska eventuellt negativt saldo på depån täckas. Det kan du göra genom att överföra pengar eller sälja värdepapper. Intradagslimit passar för intradagshandel, det vill säga när du köper och säljer värdepapper samma dag.


Ansök om intradagslimit

Om du ansöker åt ett företag behöver du ha en firmatecknarfullmakt.


Bra att veta.

  • Kan öka handelsutrymme

  • Ingen extra kostnad

  • Medför högre risk

Risker.

Det är viktigt att känna till att intradagslimit medför en betydande risk. Utnyttjande av intradagslimit för att handla värdepapper kan leda till högre vinster, samtidigt gäller förstås det omvända, att eventuell förlust blir större på grund av hävstångseffekten. Det är viktigt att du sätter dig in i de risker intradagslimit kan medföra innan du ansöker.

När du använder intradagslimit är det viktigt att övervaka kursutvecklingen på dina värdepapper så att du kan reagera snabbt vid negativ kursutveckling. Vid negativ kursutveckling är det viktigt att du utvärderar din ekonomiska situation för att undvika större förluster än vad du kan klara av. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk och värdet på dina värdepapper kan både öka och minska i värde.

Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de aktier och fonder som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet. Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.

Bra att veta om intradagslimit.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm