Hoppa till huvudinnehållet

Våra kontoformer.

Vill du spara i aktier och fonder, sätta av pengar till barnen eller bygga en buffert? Välj från ett brett utbud av kostnadsfria konton. Är du osäker på vilken kontoform som passar dig kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig på vägen. Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Om insättningsgarantin

Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Aktie- och fonddepå.


Handla med olika värdepapper och kvitta vinster mot förluster i deklarationen. För varje vinst eller utdelning betalar du 30% skatt. Du betalar inga fasta avgifter utan endast courtage. Med en aktie- och fonddepå äger du dina värdepapper själv.

Investeringssparkonto.


Populär kontoform eftersom du slipper deklarera köp eller försäljningar. Istället betalar du en årlig schablonskatt, 1,086% (2024), på kontots totala värde. Med ett investeringssparkonto äger du dina värdepapper själv.


Kapitalförsäkring.


Du slipper deklarera köp eller försäljningar och betalar istället en årlig schablonskatt, 1,086% (2024), på kontots totala värde. Passar dig som pensionssparar, sparar till barn eller investerar i utländska värdepapper.

Sparkonto


Med vårt sparkonto som är tillgängligt för både privatpersoner och företag har du fria uttag och betalar inga avgifter. Räntan utbetalas månadsvis.


Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm