Kapitalförsäkring (KF)

Investera utan att deklarera.

Med en kapitalförsäkring betalar du inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet. Du slipper deklarera köp och försäljningar och får samtidigt tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringsmöjligheter.


Kapitalförsäkring.

  • Möjlighet till extra avkastning.
  • Slipp deklarera vinster och förluster.
  • Välj förmånstagare.

Vad är en kapitalförsäking? (KF)

Med vår kapitalförsäkring kan du, precis som våra vanliga konton, placera i aktier på sju marknader, välja bland drygt 1 000 fonder och investera i warranter och minifutures.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,375 % år 2020).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) samt för företag. Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton konstadsfria. Nordnet tar varken ut någon depå- eller årsavgift.

Jämför sparformer.

Sparformer.

Kapitalförsäkring

Investeringssparkonto

Aktie- och fonddepå

Låg schablonskatt (0,375 % 2020).

Låg schablonskatt (0,375 % 2020).

30 % skatt på inkomst av kapital för vinster och utdelningar.

Slipp deklarera vinster och förluster.

Slipp deklarera vinster och förluster.

Du kan kvitta vinster och förluster.

Du får inte gå på bolagsstämmor.

Du får gå på bolagsstämmor.

Du får gå på bolagsstämmor.

Du kan inte flytta värdepapper till din kapitalförsäkring.

Du kan flytta värdepapper till ditt investeringssparkonto.

Du kan flytta värdepapper till din aktie- och fonddepå.

Du kan utse förmånstagare. Kapitalförsäkring passar därför bra för exempelvis barnsparande.

Du kan inte utse förmånstagare då investeringssparkontot är en försäkring där vanliga arvsregler gäller.

Du kan inte utse förmånstagare.

Privatperson (myndig och omyndig) och företag kan öppna kapitalförsäkring.

Privatperson (myndig och omyndig) kan öppna ISK.

Privatperson (myndig och omyndig) och företag kan öppna aktie- och fondkonto.

Kontot omfattas av förmånsrättöppnas i nytt fönster.

Kontot omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddetöppnas i nytt fönster.

Kontot omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddetöppnas i nytt fönster.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.

Extra avkastning på dina aktier.

Relaterat.

Martin Ringberg

För dig som ska spara i aktier och fonder behöver du först välja att öppna ett konto där dina investeringar kommer att ligga. Vilket konto som du väljer har en viss påverkan på såväl skatt, arvsrätt och ägandeskapet av dina investeringar.

→ Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frida Bratt

Så här gör du för att undvika missar – som faktiskt kan kosta mer för dig än för Skatteverket. Relativt låg skatt, visst, men det finns flera anledningar till att investerings­sparkontot, ISK, blivit så populärt. En av dem är att deklarationskrångel undviks.

→ Lär merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdelningsguiden

I år kommer den totala utdelningen på Stockholmsbörsen bli lägre än förra året. Primärt styrt av att storbankerna som vanligtvis är starka utdelnings­aktier sänker utdelningen.

→ Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om kapitalförsäkring

Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du avkastningsskatt, som tas ut kvartalsvis i efterskott.

Du ser din totala skatteskuld under "Mina Sidor" följt av "Försäkringsbesked" och under posten Återstående avkastningsskatt i år. En fjärdedel av beloppet debiteras vid varje kvartal. Vid insättningar kommer den upplupna avkastningsskatten att öka och vid uttag debiteras en andel av den upplupna skatt som ändå skulle debiteras i slutet av varje kvartal för motsvarande uttagsbelopp.

  • Din avkastningsskatt baseras på följande
  • Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året
  • Dina insättningar under året (insättningar under andra halvan av året tas bara upp till halva värdet)

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år + 1 procentenhet. Därtill finns ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 %. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %.

Uträkningen för 2020 är 1,25 %* 30% = 0,375 %. Detta innebär att skatten för 2020 blir 0,375 % av kapitalunderlaget.

Ett räkneexempel

Du har 100 000 kr i ingående värde 2019, du sätter in 50 000 kr första halvåret, och 50 000 kr andra halvåret. Det innebär att din skatt beräknas på 175 000 (=100 000 + 50 000 + 25 000). Avkastningsskatt = 175 000 * 1,25 % * 30 %. Förenklat uttryckt är din avkastningsskatt = 175 000 * 0,375%

Du kan inte flytta värdepapper till Nordnets kapitalförsäkring. Vill du flytta innehav från ett annat konto till kapitalförsäkringen måste du sälja av det du har på kontot för att sedan göra en kontantöverföring.

Information om kontantöverföringar finner du under meny fliken min depå följt av Flyttar pengar internt eller Insättningar

Observera att privata kapitalförsäkringar har ett eget bankkontonummer för insättningar. Detta bankkontonummer återfinns längst ner på sidan när du är inloggad på din kapitalförsäkring.

Ja, du kan delvis handla med derivat i din kapitalförsäkring. Warranter, turbowarranter, minifuturer och vissa certifikat är tillåtna.

 

Konton för minderåriga behöver öppnas genom att posta in avtal signerade av samtliga vårdnadshavare.

Fyll i uppgifter digitalt - Ansökan om kapitalförsäkring för minderårig

Viktigt att veta:

Samtliga vårdnadshavare ska skriva under på alla ställen signatur krävs och bifoga ID-kopior.

Fram till den dag kontoinnehavaren fyller 18 år är det vårdnadshavarna som förfogar över kontot. När den minderårige fyller 18 år övergår kontot i hans eller hennes ägo.

Samtliga blanketter återfinns under menyfliken Tjänster och Blanketter följt av menyfliken för respektive kontotyp.

Om du önskar välja själv när den minderåriga ska förvalta kontot är ett alternativ att öppna en kapitalförsäkring i någon av vårdnadshavarnas namn och ange den minderårige som förmånstagare. En kapitalförsäkring går sedan att överlåta till den minderårige vid önskad ålder.

Blanketterna postas in i original till:

Nordnet Frisvar

Att: Pension

Box 30068

104 25 Stockholm

Ett separat kreditkonto öppnas upp när du beviljas belåning på Kapitalförsäkring.

När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt Kreditkonto till din Kapitalförsäkring. Detta ses som en insättning på din Kapitalförsäkring varför din avkastningsskatt ökar när du utökar din belåning. Belåningsvärdet på Kapitalförsäkringens tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

När du minskar din belåning så sker ingen automatisk likvidöverföring från kapitalförsäkringen till kreditkontot. Det här har att göra med de nya skattereglerna där varje insättning till kontot ingår i det kapitalunderlag som i slutet av året schablonbeskattas.

Exempel:

Om du utnyttjar tillexempel 100 000 SEK av ditt belåningsvärde för ett köp och vid senare tillfälle säljer av, så kommer de 100 000 SEK att ligga kvar på din kapitalförsäkring för möjlighet till belåning. Du kan sedan göra hur många affärer du önskar med det belåningskapitalet utan att det räknas som ytterligare insättningar.

Skulle du däremot föra tillbaka pengarna till kreditkontot och sedan utnyttja belåning igen så blir det som en ny insättning på 100 000 SEK som läggs till kapitalunderlaget och beskattas.

På din nettokredit (total kredit + saldo på din Kapitalförsäkring) betalar du utlåningsränta enligt prislistan. För den del av saldo på kreditkontot som motsvaras av ett saldo på kapitalförsäkringen får du en utlåningsränta som motsvarar din inlåningsränta i din kapitalförsäkring. Förenklat kan man säga att du betalar endast ränta på det faktiska belopp du lånar (din nettokredit).

För att se din nettokredit kan du klicka på rubriken "Räntehistorik" som du finner i depåöversikten under kreditkontot

Många företag väljer att teckna företagsägd kapitalförsäkring. Den kan användas på två sätt – dels för att placera företagets pengar, dels som en extra pension för ägare och andra nyckelpersoner. Det kan vara avgörande för den som vill gå i pension lite tidigare, eller höja sin levnadsstandard som pensionär.

Placera pengar

Företagsägd kapitalförsäkring är ett enkelt, flexibelt och i många fall skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets överlikviditet. Med kapitalförsäkring slipper företaget redovisa köp- och säljtransaktioner samtidigt som sparandet är fritt från vinstskatt och kapitalavgifter.

En extra pension

En företagsägd kapitalförsäkring kan också fungera som en

Direktpension

Det innebär i korthet att företaget kompletterar ett eventuellt tjänstepensionssparande med ytterligare en pension.

Den främsta fördelen med direktpension är flexibiliteten. Till skillnad från övrigt pensionssparande är pengarna inte bundna på samma sätt som i ett tjänstepensionssparande, något som exempelvis möjliggör för en företagare att återföra pengarna till bolaget. Direktpension kan också användas vid tidigarelagd pensionsavgång

Nej det kan du inte, då värdepapperna i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Nej, du kan inte blanka i en kapitalförsäkring.

Det är möjligt att ha svenska aktier som har en ISIN-kod samt att man ej är kvalificerad i bolaget.

Allt du behöver göra är att öppna en Kapitalförsäkring och en aktie- och fonddepå hos Nordnet. Därefter kontaktar du vår sammarbetspartner Kaptena som administrerar och värderar onoterade värdepapper.

Steg 1. Öppna en Kapitalförsäkring och en Aktie- fonddepå direkt på Nordnet.se

Steg 2. Kontakta Kaptena på 08-409 100 80 eller backoffice@kaptena.se för en värdering av aktuella aktier.

Steg 3. Hantera dina värdepapper i inloggat läge på Nordnet.se, precis som vanligt. För mer information, läs här.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.