Hoppa till huvudinnehållet

Kapitalförsäkring - KF.

Investera utan att deklarera.

Med en kapitalförsäkring betalar du inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet. Du slipper deklarera köp och försäljningar och får samtidigt tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringsmöjligheter.

Dessutom omfattas du om vårt prisbelönta aktielåneprogram, som gör det möjligt för dig att få extra avkastning på de aktier du väljer att investera i.

Kapitalförsäkring hos Nordnet.

  • Inga kontoavgifter.
  • Slipp deklarera vinster och förluster.
  • Möjlighet till extra avkastning med aktielåneprogrammet.
  • Välj förmånstagare.
  • Har alltid betalat tillbaka 100% av källskatten - automatiskt.

Vad är en kapitalförsäkring - KF?

Med vår kapitalförsäkring har du tillgång till aktier på sju marknader och drygt 1 000 fonder. Dessutom kan du investera i warranter och minifutures.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,375 % år 2022).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) samt för företag. Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton kostnadsfria.

Investera i onoterade aktier.

Som en av få aktörer på marknaden erbjuder vi möjligheten att investera i onoterade tillgångar inom ramen för kapitalförsäkring. Läs mer om möjligheter och villkor här.

Jämför kapitalförsäkring med andra sparformer.Kapitalförsäkring

Investeringssparkonto

Aktie- och fonddepå

Skatt

Med kapitalförsäkring slipper du betala vinstskatt. Istället betalar du en låg schablonskatt (0,375 % 2022).

Med investeringssparkonto slipper du betala vinstskatt. istället betalar du en låg schablonskatt (0,375 % 2022).

Du betalar 30 % skatt på inkomst av kapital för vinster och utdelningar.

Deklaration

Du slipper deklarera vinster och förluster när du sparar i kapitalförsäkring, en fördel många uppskattar. Du kan inte kvitta vinster och förluster.

Du slipper deklarera vinster och förluster när du sparar på investeringssparkonto, en fördel många uppskattar. Du kan inte kvitta vinster och förluster.

Du behöver själv deklarera ditt sparande och kan kvitta vinster och förluster.

Bolagsstämma

Du får inte gå på bolagsstämmor. Det beror på att det inte är du som äger aktierna i en kapitalförsäkring.

Du får gå på bolagsstämmor när du sparar på investeringssparkonto.

Du får gå på bolagsstämmor när du sparar i aktie- och fonddepå.

Flytta

Du kan inte flytta värdepapper till din kapitalförsäkring. Istället får du öppna en ny kapitalförsäkring och köpa aktierna på nytt.

Du kan enkelt flytta värdepapper till ditt investeringssparkonto.

Du kan enkelt flytta värdepapper till din aktie- och fonddepå.

Förmånstagare

En av de största fördelarna med kapitalförsäkring är att du kan utse förmånstagare. Kapitalförsäkring passar därför bra för exempelvis barnsparande, då du får kontroll över pengarna och har möjlighet att bestämma när det är dags för barnet att ta del av dem. Dessutom utbetalar en kapitalförsäkring 101 procent av aktuellt kapital till förmånstagarna om du avlider.

Du kan inte utse förmånstagare. Vanliga arvsregler gäller.

Du kan inte utse förmånstagare. Vanliga arvsregler gäller.

Vem kan öppna

Kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) och företag.

Investeringssparkonto kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig), men inte av företag.

Aktie- och fonddepå kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) och företag.

Trygghet

Kapitalförsäkringen omfattas av förmånsrätt, vilket innebär att du har ett mycket starkt skydd om Nordnet Pension skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning. Behållningen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. 


Läs mer här.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Kontot omfattas även av investerarskyddet.

Läs mer här.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Kontot omfattas även av investerarskyddet.

Läs mer här.

Avgift

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift för sparande i kapitalförsäkring när du investerar i noterade aktier. För onoterade tillgångar, läs mer här.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift för sparande på investeringssparkonto.

Nordnet tar inte ut någon kontoavgift för sparande i aktie- och fonddepå.

Aktielåneprogram

Du som sparar i kapitalförsäkring hos Nordnet har möjlighet att få en extra avkastning via vårt aktielåneprogram.

Omfattas inte av aktielåneprogrammet

Omfattas inte av aktielåneprogrammet

Onoterade aktier

Ja, läs mer här.

Nej.

Ja.

Extra avkastning på dina aktier.

Relaterat.

Martin Ringberg

För dig som ska spara i aktier och fonder behöver du först välja att öppna ett konto där dina investeringar kommer att ligga. Vilket konto du väljer har en viss påverkan på såväl skatt, arvsrätt och ägandeskapet av dina investeringar.

→ Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frida Bratt

Så här gör du för att undvika missar – som faktiskt kan kosta mer för dig än för Skatteverket. Relativt låg skatt, visst, men det finns flera anledningar till att investerings­sparkontot, ISK, blivit så populärt. En av dem är att deklarationskrångel undviks.

→ Lär mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdelningsguiden

I år kommer den totala utdelningen på Stockholmsbörsen bli lägre än förra året. Primärt styrt av att storbankerna, som vanligtvis är starka utdelnings­aktier, sänker utdelningen.

→ Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor om kapitalförsäkring.

Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du avkastningsskatt, som tas ut kvartalsvis i efterskott.

Du ser din totala skatteskuld under "Mina Sidor" följt av "Försäkringsbesked" och under posten "Återstående avkastningsskatt i år". En fjärdedel av beloppet debiteras vid varje kvartal. Vid insättningar kommer den upplupna avkastningsskatten att öka och vid uttag debiteras en andel av den upplupna skatt som ändå skulle debiteras i slutet av varje kvartal för motsvarande uttagsbelopp.

Din avkastningsskatt baseras på följande:
  • Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året
  • Dina insättningar under året (insättningar under andra halvan av året tas bara upp till halva värdet)

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år + 1 procentenhet. Därtill finns ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 %. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %.

Uträkningen för 2022 är 1,25 %* 30% = 0,375 %. Detta innebär att skatten för 2022 blir 0,375 % av kapitalunderlaget.

Ett räkneexempel:

Du har 100 000 kr i ingående värde 2020, du sätter in 50 000 kr första halvåret, och 50 000 kr andra halvåret. Det innebär att din skatt beräknas på 175 000 (=100 000 + 50 000 + 25 000). Avkastningsskatt = 175 000 * 1,25 % * 30 %. Förenklat uttryckt är din avkastningsskatt = 175 000 * 0,375%.

Här är en sammanställning över de värdepapper du kan investera i inom din kapitalförsäkring. Se marknadsplatser för respektive kategori nedan.

Aktier

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF
Onoterade svenska aktier*

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark
Spotlight Stockmarket

Norge
Oslo Börs
Oslo Axess
Merkur Market

Finland
Nasdaq Helsingfors
First North Finland

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection
BATS CHI-X Europe
Turquoise

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark

Finland
Nasdaq Helsingfors
First North Finland

Konvertibler

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nordic MTF
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

*För mer information, se nedan fråga och svar om onoterade innehav.Börshandlade fonder (ETF:er)

Sverige
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingsfors

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP:er

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Norge
Oslo Börs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Kanada
Toronto Stock Exchange

Fonder

Alla fonder som finns tillgängliga på Nordnets plattform
Alla fonder (investeringsföreningar) som är noterade på Nasdaq Copenhagen

Du kan inte flytta värdepapper till Nordnets kapitalförsäkring. Vill du flytta innehav från ett annat konto till kapitalförsäkringen måste du sälja av det du har på kontot för att sedan göra en kontantöverföring.

Information om kontantöverföringar finner du under menyfliken "Min depå" följt av "Flytta pengar internt" eller "Insättningar".

Observera att privata kapitalförsäkringar har ett eget bankkontonummer för insättningar. Detta bankkontonummer återfinns längst ner på sidan när du är inloggad på din kapitalförsäkring.

Ja, du kan delvis handla med derivat i din kapitalförsäkring. Warranter, turbowarranter, minifutures och vissa certifikat är tillåtna.

Konton för minderåriga behöver öppnas genom att posta in avtal signerade av samtliga vårdnadshavare.

Fyll i uppgifter digitalt - Ansökan om kapitalförsäkring för minderårig

Viktigt att veta:

Samtliga vårdnadshavare ska skriva under på alla ställen signatur krävs och bifoga ID-kopior.

Fram till den dag kontoinnehavaren fyller 18 år är det vårdnadshavarna som förfogar över kontot. När den minderårige fyller 18 år övergår kontot i hans eller hennes ägo.

Samtliga blanketter återfinns under menyfliken "Kundservice".

Om du önskar välja själv när den minderåriga ska förvalta kontot är ett alternativ att öppna en kapitalförsäkring i någon av vårdnadshavarnas namn och ange den minderårige som förmånstagare. En kapitalförsäkring går sedan att överlåta till den minderårige vid önskad ålder.

Blanketterna postas in i original till:

Nordnet Frisvar

Att: Pension

Box 30068

104 25 Stockholm

Ett separat kreditkonto öppnas upp när du beviljas belåning på kapitalförsäkring.

När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt kreditkonto till din kapitalförsäkring. Detta ses som en insättning på din kapitalförsäkring varför din avkastningsskatt ökar när du utökar din belåning. Belåningsvärdet på kapitalförsäkringens tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

När du minskar din belåning så sker ingen automatisk likvidöverföring från kapitalförsäkringen till kreditkontot. Det här har att göra med de nya skattereglerna där varje insättning till kontot ingår i det kapitalunderlag som i slutet av året schablonbeskattas.

Exempel:

Om du utnyttjar till exempel 100 000 SEK av ditt belåningsvärde för ett köp och vid senare tillfälle säljer av, så kommer de 100 000 SEK att ligga kvar på din kapitalförsäkring för möjlighet till belåning. Du kan sedan göra hur många affärer du önskar med det belåningskapitalet utan att det räknas som ytterligare insättningar.

Skulle du däremot föra tillbaka pengarna till kreditkontot och sedan utnyttja belåning igen så blir det som en ny insättning på 100 000 SEK som läggs till kapitalunderlaget och beskattas.

På din nettokredit (total kredit + saldo på din kapitalförsäkring) betalar du utlåningsränta enligt prislistan. För den del av saldo på kreditkontot som motsvaras av ett saldo på kapitalförsäkringen får du en utlåningsränta som motsvarar din inlåningsränta i din kapitalförsäkring. Förenklat kan man säga att du betalar endast ränta på det faktiska belopp du lånar (din nettokredit).

För att se din nettokredit kan du klicka på rubriken "Räntehistorik" som du finner i depåöversikten under kreditkontot.

Många företag väljer att teckna företagsägd kapitalförsäkring. Den kan användas på två sätt – dels för att placera företagets pengar, dels som en extra pension för ägare och andra nyckelpersoner. Det kan vara avgörande för den som vill gå i pension lite tidigare, eller höja sin levnadsstandard som pensionär.

Placera pengar

Företagsägd kapitalförsäkring är ett enkelt, flexibelt och i många fall skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets överlikviditet. Med kapitalförsäkring slipper företaget redovisa köp- och säljtransaktioner samtidigt som sparandet är fritt från vinstskatt och kapitalavgifter.

Direktpension

En företagsägd kapitalförsäkring kan också fungera som en extra pension. Det innebär i korthet att företaget kompletterar ett eventuellt tjänstepensionssparande med ytterligare en pension.

Den främsta fördelen med direktpension är flexibiliteten. Till skillnad från övrigt pensionssparande är pengarna inte bundna på samma sätt som i ett tjänstepensionssparande, något som exempelvis möjliggör för en företagare att återföra pengarna till bolaget. Direktpension kan också användas vid tidigarelagd pensionsavgång.

Nej, det kan du inte då värdepapperna i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Nej, du kan inte blanka i en kapitalförsäkring.

Det är möjligt att ha svenska aktier som har en ISIN-kod förutsatt att du inte är kvalificerad ägare i bolaget.

Läs mer om onoterat i kapitalförsäkring här.

Nordnet Pension försöker alltid få tillbaka all skatt som dragits vid utdelning, och för sedan tillbaka pengarna till din försäkring. Det finns dock inga garantier för att Nordnet Pension får tillbaka hela beloppet, och det vi får kommer ungefär två-tre år efter utdelningen. Nordnet har historiskt alltid lyckats få tillbaka 100% utländsk källskatt som debiterats på utdelningar från aktier som förvaras i kapitalförsäkring.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.