Kapitalförsäkring.

De många möjligheternas sparform.

Med en kapitalförsäkring betalar du inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet. Du slipper deklarera köp och försäljningar och får samtidigt tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringsmöjligheter.

  • Ingen skatt på vinst.
  • Du slipper deklarera.
  • Välj förmånstagare själva.
  • Möjlighet till extra avkastning.

Extra avkastning på dina aktier.

Så fungerar det.

Vi är en av få aktörer på marknadens om helt har skippat avgifter på försäkringsskalet - istället betalar du för det du väljer att placera i. När du handlar med aktier och andra värdepapper gäller vårt vanliga courtage. För fonder betalar du enbart fondbolagens egna avgifter.

Din kapitalförsäkring tecknas alltid med återbetalningsskydd, vilket innebär att värdet av ditt sparande + 1 procent betalas ut till dina anhöriga (eller andra förmånstagare) om du dör. För den extra procenten betalar du en så kallad riskavgift. Riskavgiften baseras på ålder och marknadsvärde i kapitalförsäkringen.

Exempel: En 40-åring placerar en miljon kronor i kapitalförsäkring. Riskkostnaden blir då 1,08 kr per månad. Om en 60-åring placerar en miljon kronor blir riskkostanden istället 5,65 kr per månad.

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du se en fullständig och oberoende jämförelse mellan kapitalförsäkringar på marknaden.

Om du sparar i kapitalförsäkring betalar du ingen skatt när du tar ut pengarna. Istället dras varje kvartal en skatt som baseras på hur stort belopp du har i din kapitalförsäkring. För 2020 är skatten 0,375 %.

Mer information om under "Jämförelse kapitalförsäkring och investeringssparkonto" nedan.

Hos oss kan du göra uttag redan från första dagen. Du gör uttaget själv och pengarna finns på ditt föranmälda konto inom några dagar.

Många uppskattar möjligheten att få löpande utbetalningar från sin kapitalförsäkring direkt till lönekontot. Du väljer själv hur stort belopp du vill ha, eller under hur många år pengarna ska räcka. Klicka här för att aktivera utbetalningsfunktionen.

Behåll 1 000 kronor i din kapitalförsäkring

Eftersom en kapitalförsäkring aldrig får ha negativt saldo måste det finnas minst 1 000 kvar i försäkringen, för att täcka eventuell skatt.

Efter ett år har du möjlighet att avsluta din kapitalförsäkring. Då säljer du först av hela ditt innehav, sedan skickar du in blanketten Avslut av kapitalförsäkring till oss. Kom ihåg att bifoga kopia på giltig id-handling.

Hos oss får du tillgång till ett av marknadens bredaste placeringserbjudanden och kan handla med fonder, aktier, warranter, certifikat, minifutures med mera till förmånliga priser.

Kapitalförsäkring passar mycket bra för dig som handlar aktivt, eftersom du slipper deklarera dina köp och försäljningar.

Ta gärna hjälp av Fondrådgivaren om du vill ha förslag på fonder utifrån din riskprofil.

Handla med utländska aktier

När du handlar med utländska aktier i din kapitalförsäkring får du automatiskt tillbaka en del av den skatt du betalar på utdelningen. Många uppskattar kapitalförsäkring framför investeringssparkonto eftersom man slipper begära den återbetalningen själv.

För mer information om tillåtna placeringar, se "Här kan du läsa mer om skatt och placeringar i kapitalförsäkring".

Investera i onoterade värdepapper

Nu kan du som är kund hos oss investera i onoterade svenska värdepapper inom din kapitalförsäkring. Du slipper deklarera köp och försäljningar och dina vinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria. Istället betalar du en låg årlig schablonskatt.

Nordnets kapitalförsäkring för onoterade värdepapper vänder sig till privatpersoner och entreprenörer som äger eller vill investera i bolag som inte är noterade på börsen. Du som investerar måste vara okvalificerad ägare som inte omfattas av 3:12-reglerna vid beskattning av vinster och utdelningar.

Mer information och prislista

Om du sparar i kapitalförsäkring hos oss har du nu möjlighet att få en extra avkastning. Enkelt förklarat innebär det att de aktier du valt att investera i kan lånas ut till institutionella placerare, vilket i sin tur kan ge dig en extra avkastning, i form av en ränta. Dina innehav påverkas inte och du kan sälja aktierna när du vill, precis som vanligt.

Du ansluts automatiskt till vårt aktielåneprogram när du öppnar en kapitalförsäkring hos oss.

Läs mer här.

Du har möjlighet att välja vem som ska vara förmånstagare till din kapitalförsäkring, det vill säga vem som ska få 101 procent av värdet om du dör.

Vem som helst kan vara förmånstagare; någon eller några av dina anhöriga, ett företag eller en organisation. Om du inte registrerar något förmånstagarförordnande betalas försäkringens värde i första hand ut till make/maka/sambo/registrerad partner, och i andra hand till dina barn.

Saknas nämnda förmånstagare sker utbetalning till dödsboet.


Kapitalförsäkring

Investeringssparkonto

Aktie- och fonddepå

Vem kan öppna?

Privatperson och företag.

Privatperson.

Privatperson och företag.

Hur beräknas skatten?

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar i försäkringen vid ingången av året samt dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år + 1 procentenhet. Därtill har ett golv på 1,25 % för de fall då statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 % införts. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Skatten för 2020 blir därmed 0,375 %.

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar på kontot vid ingången av varje kvartal, med tillägg för dina insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. För 2016 multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november föregående år, + 1 procentenhet. Därtill införs ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 %. Detta ger en schablonintäkt som i sin tur beskattas med 30 %. Skatten för 2020 blir därmed 0,375 %.

Vid försäljning av värdepapper beskattas din vinst med 30 %.

Hur redovisas skatten?

Nordnet debiterar avkastningsskatten direkt i din kapitalförsäkring. Om du gör uttag under året kommer en del av avkastningsskatten att debiteras i samband med uttaget.

Nordnet lämnar kontrolluppgift på din schablonintäkt till Skatteverket. Schablonintäkten ska redovisas i din deklaration under rubriken inkomst av kapital. Nordnet drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto.

Du måste själv redovisa dina transaktioner i deklarationen. Nordnet drar inte någon skatt.

Kan jag kvitta vinst mot förlust?

Nej.

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Ja, enligt gällande regler.

Får jag rösta på stämman?

Nej, då värdepappren i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Ja.

Ja.

Kan jag flytta in värdepapper?

Nej, enbart kontanta medel kan sättas in.

Ja, du kan flytta aktier och fonder som du själv äger. Inflytt av aktier och fonder från en aktie- och fonddepå beskattas som om du hade sålt värdepappren. Inflytt av aktier och fonder påverkar schablon­intäkten (se ovan avsnittet ”Hur beräknas skatten?”).

Ja, både kontanta medel och värdepapper kan flyttas in.

Vad får jag investera i?

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier noterade i Tyskland, USA och Kanada. Du kan även investera i börsnoterade strukturerade produkter, certifikat och warranter som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din kapitalförsäkring.

 Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier som handlas på NYSE, NYSE MKT LLC, NASDAQ, Frankfurter Wertpapierbörse (FWB), TSX och TSX Venture Exchange. Du kan även handla börsnoterade certifikat, warranter och strukturerade produkter som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform och svenska terminer (OMXS30 Futures) noterade i SEK. Givetvis kan du även ha kontanta medel på ditt investeringssparkonto.

Aktier, fonder, strukturerade produkter, certifikat, derivat m.m. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din aktie- och fonddepå.

Kan jag utse förmånstagare?

Ja, vem som helst kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring, även ett företag eller en organisation.

Nej, då investeringssparkontot inte är en försäkring gäller vanliga arvsregler.

Nej, vanliga arvsregler gäller.

Vilken säkerhet gäller?

Förmånsrätt.

Insättningsgarantin och investerarskyddet.

Insättningsgarantin och investerarskyddet.

Tillåts belåning?

Ja.

Ja.

Ja.

Någon kontoavgift?

Nej.

Nej.

Nej.


Här är en sammanställning över de värdepapper du kan investera i inom din kapitalförsäkring. Se marknadsplatser för respektive kategori nedan.


Aktier

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF
Onoterade svenska aktier som värderats av Kaptena*

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark
Spotlight Stockmarket

Norge
Oslo Börs
Oslo Axess
Merkur Market

Finland
Nasdaq Helsingsfors
First North Finland

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
First North Sverige
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark
Nasdaq Helsingfors
First North Finland

Strukturerade produkter

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nasdaq NSDX
Nordic MTF

Konvertibler

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

 

*Onoterade svenska aktier med ISIN-kod som har värderats av Kaptena.

Alternativa investeringsfonder

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Börshandlade fonder (ETF:er)

Sverige
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingfors

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP:er

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Norge
Oslo Börs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Kanada
Toronto Stock Exchange

Fonder

Alla fonder som finns tillgängliga på Nordnets plattform
Alla fonder som är noterade på Nasdaq Copenhagen

Vad sparar du till?

Spara till barn.

En kapitalförsäkring kan du öppna i ditt eget eller barnets namn. En fördel med att öppna en kapitalförsäkring i ditt namn är att du själv bestämmer när det är dags att ge bort pengarna.

Genom att spara i en och samma kapitalförsäkring till flera barn kan du enkelt se till att de får lika mycket, när det är dags att ta ut pengarna.

Spara som företag.

Företagsägd kapitalförsäkring är ett enkelt och i många fall skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets överlikviditet. Företaget slipper företaget redovisa köp- och säljtransaktioner samtidigt som sparandet är fritt från vinstskatt och kapitalavgifter.

En företagsägd kapitalförsäkring kan också fungera som en direktpension. Det innebär att företaget kompletterar ett eventuellt tjänstepensionssparande med ytterligare en pension.


Pensionsspara.

Att pensionsspara i kapitalförsäkring innebär att du slipper deklarera fondbyten under spartiden, och när det är dags att gå i pension är pengarna skattade och klara.

Du kan också välja att få löpande utbetalningar direkt till lönekontot. Du väljer själv hur stort belopp du vill få utbetalt, eller under hur många år pengarna ska räcka.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.