Hoppa till huvudinnehållet

Kapitalförsäkring - KF.


Investera utan att deklarera.

Med en kapitalförsäkring betalar du inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet. Du slipper deklarera köp och försäljningar och får samtidigt tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringsmöjligheter.

Dessutom omfattas du om vårt prisbelönta aktielåneprogram, som gör det möjligt för dig att få extra avkastning på de aktier du väljer att investera i.

Kapitalförsäkring hos Nordnet.

  • Inga kontoavgifter.

  • Slipp deklarera vinster och förluster.

  • Möjlighet till extra avkastning med aktielåneprogrammet.

  • Välj förmånstagare.

  • Automatisk återkallning av källskatt.

Vad är en kapitalförsäkring - KF?

Med vår kapitalförsäkring har du tillgång till aktier på sju marknader och drygt 1 000 fonder. Dessutom kan du investera i warranter och minifutures.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,88 % år 2023).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) samt för företag. Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton kostnadsfria.

Investera i onoterade aktier.

Som en av få aktörer på marknaden erbjuder vi möjligheten att investera i onoterade tillgångar inom ramen för kapitalförsäkring. Läs mer om möjligheter och villkor här.

Thumbnail Image

Jämför kapitalförsäkring med andra sparformer.

Kapitalförsäkring
Investeringssparkonto
Aktie- och fonddepå
Skatt
Med kapitalförsäkring slipper du betala vinstskatt. Istället betalar du en schablonskatt (0,88 % 2023) oavsett om värdet på ditt sparande ökar eller minskar.
Med investeringssparkonto slipper du betala vinstskatt. istället betalar du en schablonskatt (0,88 % 2023) oavsett om värdet på ditt sparande ökar eller minskar.
Du betalar 30 % skatt på inkomst av kapital för vinster och utdelningar.
Deklaration
Du slipper deklarera vinster och förluster när du sparar i kapitalförsäkring, en fördel många uppskattar. Du kan inte kvitta vinster och förluster.
Du slipper deklarera vinster och förluster när du sparar på investeringssparkonto, en fördel många uppskattar. Du kan inte kvitta vinster och förluster.
Du behöver själv deklarera ditt sparande och kan kvitta vinster och förluster.
Bolagsstämma
Du får inte gå på bolagsstämmor. Det beror på att det inte är du som äger aktierna i en kapitalförsäkring.
Du får gå på bolagsstämmor när du sparar på investeringssparkonto.
Du får gå på bolagsstämmor när du sparar i aktie- och fonddepå.
Flytta
Du kan inte flytta värdepapper till din kapitalförsäkring. Istället får du öppna en ny kapitalförsäkring och köpa aktierna på nytt.
Du kan enkelt flytta värdepapper till ditt investeringssparkonto.
Du kan enkelt flytta värdepapper till din aktie- och fonddepå.
Förmånstagare
En av de största fördelarna med kapitalförsäkring är att du kan utse förmånstagare. Kapitalförsäkring passar därför bra för exempelvis barnsparande, då du får kontroll över pengarna och har möjlighet att bestämma när det är dags för barnet att ta del av dem. Dessutom utbetalar en kapitalförsäkring 101 procent av aktuellt kapital till förmånstagarna om du avlider.
Du kan inte utse förmånstagare. Vanliga arvsregler gäller.
Du kan inte utse förmånstagare. Vanliga arvsregler gäller.
Vem kan öppna
Kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) och företag.
Investeringssparkonto kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig), men inte av företag.
Aktie- och fonddepå kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) och företag.
Trygghet
Kapitalförsäkringen omfattas av förmånsrätt, vilket innebär att du har ett mycket starkt skydd om Nordnet Pension skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning. Behållningen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Läs mer
här
.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Kontot omfattas även av investerarskyddet. Läs mer
här
.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Kontot omfattas även av investerarskyddet. Läs mer
här
.
Avgift
Nordnet tar inte ut någon kontoavgift för sparande i kapitalförsäkring när du investerar i noterade aktier. För onoterade tillgångar, läs mer
här
.
Nordnet tar inte ut någon kontoavgift för sparande på investeringssparkonto.
Nordnet tar inte ut någon kontoavgift för sparande i aktie- och fonddepå.
Aktielåneprogram
Du som sparar i kapitalförsäkring hos Nordnet har möjlighet att få en extra avkastning via vårt aktielåneprogram.
Omfattas inte av aktielåneprogrammet
Omfattas inte av aktielåneprogrammet
Onoterade aktier
Ja, läs mer
här
.
Nej.
Ja.

Aktielåneprogrammet

Extra avkastning för dig som sparar i en kapitalförsäkring.

Om du sparar i en kapitalförsäkring hos Nordnet får du möjligheten till extra avkastning på dina investerade pengar. Detta beror på att om du har investerat i aktier i en kapitalförsäkring, kan dessa lånas ut till instutionella placerare, vilket i sin tur ger dig extra avkastning.

Vad behöver jag göra för att få extra avkastning?

Du behöver inte göra någonting annat än att äga aktier i en kapitalförsäkring hos Nordnet, resten sköter vi, helt automatiskt. Om dina aktier lånas ut, så dimper det kvartalsvis ner lite extra pengar i din depå.

Läs mer om aktielåneprogrammet


Privata affärer - Årets sparinnovation 2018

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Relaterat.

Martin Ringberg
Kapital­försäkring vs. investeringssparkonto.

För dig som ska spara i aktier och fonder behöver du först välja att öppna ett konto där dina investeringar kommer att ligga. Vilket konto du väljer har en viss påverkan på såväl skatt, arvsrätt och ägandeskapet av dina investeringar.


Frida Bratt
Frida Bratt: "Så undviker du miss­arna i deklarationen."

Så här gör du för att undvika missar – som faktiskt kan kosta mer för dig än för Skatteverket. Relativt låg skatt, visst, men det finns flera anledningar till att investerings­sparkontot, ISK, blivit så populärt. En av dem är att deklarationskrångel undviks.

Uppåt pil av smarta klockor och smart phones
Aktierna med högst utdelning och direkt­avkastning 2020.

I år kommer den totala utdelningen på Stockholmsbörsen bli lägre än förra året. Primärt styrt av att storbankerna, som vanligtvis är starka utdelnings­aktier, sänker utdelningen.

Vanliga frågor om kapitalförsäkring.