Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Markets.

En värld av möjligheter. I upp- och nedgång.

Investera i aktier, råvaror och index.
Med hävstång.

  • Courtagefritt vid order över 1000 kr.
  • Brett urval av underliggande tillgångar.
  • Upp till 20x hävstång.
  • Konkurrenskraftiga spreadar.

Index

Investera i nordiska, europeiska och amerikanska aktieindex som t.ex. det amerikanska S&P500, tyska DAX eller svenska OMXS30 med hävstång upp till 20 gånger.

→ Till våra indexprodukter

Aktier

Få hävstång på en aktieexponering mot enskilda aktier som annars kan vara svåråtkomliga. Handla produkter som utvecklas positivt även om den underliggande aktien skulle falla i värde.

→ Till våra aktieprodukter

Råvaror

Handla i råvaror som annars kan vara svåra för privatpersoner att nå. Vi erbjuder råvaruprodukter på bland annat olja, guld och silver.


→ Till våra råvaruprodukter

Bra att veta om risker och avkastning.

Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Vad är börshandlade produkter?

Tillgång till svåråtkomliga marknader.

Börshandlade produkter är en genväg och möjlighet att exponera sig mot en mängd tillgångsslag som annars kan vara dyra eller svåråtkomliga för dig som privatperson. Produkterna har en mängd olika egenskaper. Vissa ger avkastning när den underliggande tillgången stiger och andra när den faller. Vissa produkter har en fastställd löptid, andra inte. Det finns även flera möjligheter att handla med eller utan hävstång.

Både avkastningsmöjligheterna och riskerna skiljer sig markant åt i de olika alternativen. Det är därför viktigt att du sätter dig in i hur de olika börshandlade placeringarna fungerar innan köp.

Möjligheter i upp- och nedgång.

Den gemensamma nämnaren för börshandlade produkter är att avkastningen är kopplad till en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex, eller en råvara.

De börshandlade produkter som vi erbjuder är noterade på börsen och kan köpas och säljas under dagen i både små och stora poster. Du kan alltså dra nytta av både upp- och nedgångarna på börsen.

För att handla börshandlade produkter bör du ha erfarenhet, intresse och god kunskap om de finansiella marknaderna.

Vanliga frågor och svar.

Finner du inte svar på din fråga nedan? Läs gärna mer om produkterna i våra produktbroschyrer eller besök våra kundservicesidor

Nordnet Markets är Nordens bredaste courtagefria* erbjudande av börshandlade produkter där du kan investera i upp- och nedgång i olika börsindex, råvaror och aktier världen över. Vårt utbud omfattar alla Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos i hela Norden med produktnamnet NORDNET på slutet. 

I Nordnet Markets har du möjlighet att investera både med och utan hävstång i annars svåråtkomliga marknader.

Lär dig mer om produkterna

Produkter ingående i Nordnet Markets är courtagefria om du lägger en order via vår hemsida eller via någon av handelsapplikationerna Infront, AutoTrader eller Next API där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnet’s vid var tid gällande prislista.

Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå.

Bull & Bear-certifikat har en konstant daglig hävstång, vilket innebär att utvecklingen i den underliggande tillgången under en enskild handelsdag multipliceras med hävstångsfaktorn för att beräkna certifikatets värde. Om du exempelvis har en produkt med en hävstång på 15 och den underliggande tillgången ökar med 1 % så kommer BULL X10 stiga med 15 % samtidigt som en BEAR X15 kommer sjunka med -15 %.

En gång om dagen återställs hävstången, vilket kallas för att man ombalanserar finansieringsnivån i produkten för att kunna upprätthålla en konstant daglig hävstång. Tidpunkt för ombalansering av hävstången varierar beroende på underliggande tillgång men framgår i respektive produkts slutliga villkor. Se även frågor och svar om tidpunkter för ombalansering.

Under en pågående handelsdag kan hävstången komma att förändras beroende på hur priset i den underliggande tillgången hunnit utvecklas sen man ombalanserade certifikatet. Om den underliggande tillgången hunnit röra sig längre bort från certifikatets finansieringsnivå så minskar hävstången och om den underliggande tillgångens pris hunnit röra sig närmre finansieringsnivån så ökar hävstången. Det här innebär att den som köper produkten mitt under pågående handelsdag både kan komma att ha en högre eller lägre hävstång än det som produkten namn antyder. När certifikatet sedan ombalanseras vid nästa tillfälle kommer produktens återfå sin dagliga hävstång inför nästkommande handelsdag.

Om den underliggande tillgången vid tillfället för återställning av hävstången haft en stor ogynnsam rörelse från det att man senast återställde hävstången kommer exponeringen mot den underliggande tillgången väsentligt att minska. Det innebär, till exempel för BULL X15, att en dag med en nedgång på 3% i den underliggande tillgången behöver nästkommande handelsdag följas av en uppgång med 5,5% i den underliggande för att återställa den ursprungliga exponeringen/finansieringsnivån.

Över en period längre än en dag så påverkas certifikatets utveckling av en sammansättningseffekt av de enskilda dagsutvecklingarna. Det betyder att avkastningen över en period längre än en dag inte kommer att motsvara den underliggande tillgångens avkastningen multiplicerad med hävstången. Trendande marknader kommer att ge en bättre avkastning medan volatila/sidledes marknader kommer att ge sämre avkastning i och med att det blir en urholkningseffekt. Effekten av det här ökar vid ökad volatilitet, hävstång och tidsperiod. Som ett resultat kan produktens avkastning avvika avsevärt från den underliggande tillgångens värdeutveckling.

En investering i Bull & Bear-certifikat påverkas alltså negativt av en svängande marknad för den som äger produkten över en tidsperiod längre än en dag. En sådan effekt kan endast undvikas helt i ett Bull-certifikat om den underliggande tillgångens pris ökar varje dag och för ett Bear-certifikat om den underliggande tillgångens pris sjunker varje dag. Om man som investerare väljer att behålla sitt certifikat längre än en dag bör man kontrollera sin position varje dag för att förstå värdeutvecklingen.

Historiskt har urholkningseffekten haft stor påverkan på värdet i Bull & Bear-certifikat vilket gör dem mindre lämpliga att äga över tid jämfört med andra börshandlade produkter som inte har dagliga hävstänger som exempelvis Mini Futures.

Beroende på om det är ett Bull & Bear-certifikat med eller utan stop loss-buffert så kommer dessa att avslutas vid olika tillfällen.

Bull-certifikat utan stop loss-buffert:
Om den negativa värdeutvecklingen i den underliggande tillgången under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, är 100% eller mer, kommer produkten att handelsstoppas för att sedan avnoteras till nästföljande handelsdag och det investerade beloppet att gå förlorat.

Bear-certifikat utan stop loss-buffert:
Om den positiva värdeutvecklingen i den underliggande tillgången under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, är 100% eller mer, kommer produkten att handelsstoppas för att sedan avnoteras till nästföljande handelsdag och det investerade beloppet att gå förlorat.

Bull-certifikat med Stop Loss-buffert:
Om den negativa värdeutvecklingen i den underliggande tillgången under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, är lika med eller mer än förluststoppsbufferten kommer produkten att handelsstoppas för att sedan avnoteras till nästföljande handelsdag och hela eller delar av det investerade beloppet gå förlorat.

Bear-certifikat med Stop Loss-buffert:
Om den positiva värdeutvecklingen i den underliggande tillgången under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, är lika med eller mer än förluststoppsbufferten kommer produkten att handelsstoppas för att sedan avnoteras till nästföljande handelsdag och hela eller delar av det investerade beloppet gå förlorat.

På länken nedan kan du finna information om alla våra utstoppade och förfallna produkter. Förutom information om vilka produkter som blivit utstoppade kan du även finna information om datum och tidpunkt produkten stoppades, om det finns ett eventuellt restvärde kvar samt preliminär utbetalningsdag av det eventuella restvärdet.

Stoppade och förfallna produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att det ibland kan ta ett tag innan en produkt som knockats syns på sidan för stoppade och förfallna produkter.

Vissa Bull & Bear-certifikat har en så kallad stop loss-buffert som fungerar som ett extra skydd på nedsidan i produkten. Det betyder att om den underliggande tillgången utvecklas i en ofördelaktig riktning sett till din exponering så kommer ett certifikat med stop loss-buffert att avslutas före ett certifikat utan stop loss-buffert.
Det här innebär att ett certifikat med stop loss-buffert kan komma att ha kvar ett återbetalningsvärde/restvärde i händelse av knock tillskillnad från ett certifikat utan stop loss-buffert där värdet i händelse av knock alltid fastställs till 0.

För ett certifikat med stop loss-buffert innebär det här att om den ofördelaktiga utvecklingen av den underliggande tillgången en handelsdag är lika med eller överstiger angiven stop loss-buffert så kommer handeln med värdepappret automatiskt att avslutas. Om certifikatet når sin stop loss-nivå kallas det att produkten knockas, vid en eventuell knock kommer Nordea, som market maker av produkten, snarast försöka avyttra sin hedgeposition och därefter fastställa ett restvärde i produkten sett till vart man lyckats stänga hedgepositionen i den underliggande tillgången. Notera att restvärdet fortfarande kan komma att fastställas till noll även om produkten har en s.k. stop loss-buffert, det finns m.a.o. ingen garanti att produkten har ett restvärde i händelse av knock.

Vid stora marknadsrörelser kan priset på den underliggande tillgången snabbt komma att falla igenom sin stop loss-nivå till en nivå där market maker inte längre kan stänga sin hedgeposition med något värde kvar i produkten. Om restvärdet är större än noll kommer beloppet automatiskt att utbetalas till innehavare av värdepappret inom 10 bankdagar.

sidan för utstoppade och förfallna produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om en produkt stoppats ut samt om den har ett eventuellt restvärde eller inte.

Bull & Bear med vs. utan stop loss-buffert

Hävstång

Utan stop loss-buffert

Med stop loss-buffert

20

5,00%

4,50%

18

5,56%

5,00%

15

6,67%

6,00%

12

8,33%

7,50%

10

10,00%

9,00%

Tabellen ovan visar på exempel och kan komma att omfatta fler produkter med andra hävstänger och andra buffertnivåer. Genom att titta i produktens faktablad och slutliga villkor kan man se om produkten har stop loss-buffert eller inte.

Genom att titta i produktens faktablad och slutliga villkor kan man se om produkten har stop loss-buffert eller inte. Stop-loss bufferten varierar mellan olika Bull & Bear, du kan hitta information om stop-loss bufferten för varje enskilt produkt i de slutliga villkoren.

Produkter ingående i Nordnet Markets är utgivna av Nordea Bank Abp. Vid en investering i börshandlade produkter i Nordnet Markets tar du en kreditrisk på Nordea Bank Abp. Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Aktuellt kreditbetyg finns på Nordeas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Produkter ingående i Nordnet Markets är börsnoterade värdepapper som är noterade på First North Multilateral Trading Facilities, som drivs av Nasdaq i Danmark, Finland eller Sverige, eller på Oslo Börs i Norge och registreras hos antingen VP SECURITIES, Euroclear eller Verdipapirsentralen.

Handelstider per marknadsplats

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

First North Danmark

08.15 - 20:00

First North Sverige (Norska produkter)

08:15 - 20:00

Handelstider i olika underliggande

Underliggande

Handelstider

OMXS30

09:00 - 17:30

DAX / Euro Stoxx

08:15 - 20:00

S&P 500 / Nasdaq-100

08.15 - 20:00

OBX

09:00 - 16:20

Olja / Guld / Silver / Koppar

08:15 - 20:00

Svenska aktier

09:00 - 17:30

Norska aktier

09:00 - 16.25

Danska aktier

09:00 - 17:00

Finska aktier

09:00 - 17:30

Amerikanska aktier

09:00 - 20:00

Tyska aktier

09:00 - 17:30

Om du saknar någon enskilt produkt är du välkommen att kontakta vår kundservice med ditt önskemål. Du kan antingen ringa oss på telefonnummer 010-583 30 00 eller genom att skicka ett meddelande via inloggat läge.

Vi strävar alltid efter att ha ett brett utbud av produkter där målsättningen är att tillfredsställa våra kunders behov och värdesätter därför dina önskemål om nya produkter högt.

Investeringar i börshandlade produkter är förenade med avgifter. Det kan t.ex. vara transaktionsrelaterade avgifter som exempelvis spread eller en räntekostnad för finansiering av hävstången.

På sidan avgifter beskriver vi olika typer av avgifter som kan komma att belasta dig som investerare. Mer information om avgifter finns i Nordeas Grundprospekt, samt i respektive produkts slutliga villkor som du finner i samband med orderläggningen.

Under normala marknadsförhållanden agerar Nordea market maker för de börshandlade produkter som ingår i Nordnet Markets. Nordeas roll som market maker innebär att man i möjligaste mån ställer köp- och säljkurser för den som vill handla. I förhållande till kunden finns ingen skyldighet för Nordea att alltid ställa priser, men det framgår av prospektet att Nordea har för avsikt att göra så under normala marknadsförhållanden. Det är samma bestämmelser som gäller oavsett om ett instrument är emitterat för Nordnet eller om det är Nordeas egna instrument. Även om Nordea avser att alltid ställa priser så finns det situationer då man inte kan erbjuda köp- och säljkurser.

Nordea har ingått market making-avtal med Nasdaq och med Oslo Børs. Avtalen gäller för instrument som är emitterade av Nordea under Nordeas Warrant&Certifikat-program och som är upptagna till handel i Sverige, Finland och Danmark och Norge. Enligt dessa avtal har Nordea som market maker en skyldighet att under normala marknadsförhållanden ställa priser för att säkerställa viss likviditet i de instrument som avtalet gäller. Enligt Nasdaqs market making-avtal ska Nordea som market maker för securitised derivatives, vilket är kategorin dessa instrument faller inom, ställa priser minst 50% av den kontinuerliga handeln under normala marknadsförhållanden. Nordea kvoterar priser väl över den avtalade andelen.

Vad avser market making så hanteras alla instrument på samma sätt och är föremål för samma regler och bestämmelser. Nordea gör ingen skillnad mellan Nordnets instrument och Nordeas egna instrument, och Nordea gör alltid sitt yttersta för att kunderna alltid ska kunna handla. Ibland inträffar händelser och föreligger omständigheter som gör att det är svårt eller omöjligt att ställa priser. Det kan vara att det är väldigt volatilt och turbulent i marknaderna, eller att referenstillgången är svår att prissätta.

Ibland kan Nordea precis som andra företag uppleva tekniska störningar, som kan bero på faktorer utanför Nordea eller tekniska problem inom Nordea. Market making och en banks handel med finansiella instrument är beroende av ett flertal avancerade IT-system. Dessa system kan, trots att alla säkerhetsåtgärder vidtagits, också erfara störningar. Nordea har många och omfattande backup-rutiner för sådana situationer, men tyvärr kan det bli så att det för ett tag inte är möjligt att handla. En sådan händelse rapporteras både till handelsplatsen och inom Nordea, och den utreds för att se om det finns någonting ytterligare Nordea kan göra för att minska risken för eller förhindra helt att det inträffar igen. Det är viktigt att veta att Nordeas handelssystem är klassificerade som affärskritiska och har därmed högst prioritet i hela banken. Nordea har specialiserade team vars högsta prioritet är att snabbt säkerställa att allt fungerar som vanligt igen i händelse av tekniska störningar.

Det finns också bestämmelser i avtalen om market making om den tillåtna storleken på köp-/säljspread, skillnaden mellan köpkursen och säljkursen. Spreaden varierar beroende på vad det är för instrument och på rådande marknadsförhållanden. Spreaden är ett uttryck för bankens riskhanteringskostnad för att ställa priser, och dessa kostnader ökar bland annat när det är turbulent i marknaderna. Marknadsplatsen kan också bedöma att det föreligger onormala marknadsförhållanden s.k. Stressed Market conditions, till exempel om det är turbulent i marknaderna. I ett sådant läge har Nordea som market maker rätt att kvotera med en bredare spread, eftersom riskerna ökar markant för market makern i sådana situationer i kombination med att kostnaderna för riskhantering går upp. För att bedöma om det föreligger sådana omständigheter finns regler för beräkning av volatilitet, volatility guard, som slår till om det är extrem volatilitet i marknaderna eller något särskilt instrument. Handelsplatsen kan också meddela handelsstopp i extrema situationer. Avsikten med detta att skydda investerarna och marknaden eftersom prisbildningen i sådana situationer inte alltid är pålitlig.

Handelsplatsen kan också bedöma att det föreligger särskilda omständigheter eller om någon särskild händelse har inträffat s.k. Exceptional Circumstance, i dessa fall blir Nordea befriad från sitt åtagande att ställa priser. Nordea gör alltid sitt yttersta för att kunna erbjuda köp- och säljkurser så långt det är möjligt, även om åtagandet formellt inte gäller.

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets börshandlade produkter. Under vissa tillfällen kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja börshandlade produkter. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln och påverka Nordeas möjlighet att erbjuda priser i produkten.

Om du har ett befintligt innehav i en produkt som du bestämt dig för att sälja men inte kan på grund av avsaknaden av priser i orderboken från market maker så behöver du följa nedanstående steg för att kunna vara berättigad till eventuell kompensation till följd av den uteblivna prissättningen.

  1. Försök sälja ditt innehav genom att registrera en säljorder
  2. Om din order inte kan utföras, kontakta omgående Nordnets mäklare på telefonnummer 010-583 31 00 och meddela att du vill stänga din position.
  3. Sälj ditt innehav så snart market maker erbjuder priser i produkten igen
  4. Inkom med eventuell reklamation genom att skicka ett meddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till kundservice i inloggat läge om du anser att du lidit ekonomisk skada till följd av det inträffade

Genom att följa ovanstående steg ger du market makern av produkten möjlighet att lösa eventuella problem med prissättningen samtidigt som du själv skapar dig rätt förutsättningar att kunna få ditt ärende prövat i ett senare skede.

Klagomål som lämnats in i enlighet med ovan kommer att behandlas och eventuella fel kompenseras i enlighet med villkoren och avgöras från fall till fall.

För att kunna ge produkten en konstant daglig hävstång så ombalanserar man exponeringen mot den underliggande tillgången dagligen. Tidpunkten för ombalansering kan skilja sig mellan olika produkter och underliggande tillgångar. På länken nedan har vi gjort en sammanställning över olika underliggande tillgångar samt vilken tidpunkt produkter med dessa underliggande ombalanseras. Observera att sammanställningen inte nödvändigtvis ger uttömmande information om vilka produkter vi erbjuder och kan således komma att omfatta både fler/färre underliggande tillgångar än vad som går att handla i Nordnet Markets.

För fullständig information om den underliggande tillgången och dess värderingstidpunkt för ombalansering, se produktens slutliga villkor som du finner i samband med orderläggning.

Buy-Back (BB) eller Sold-Out Buy-Back (SOBB) är funktioner som Market Maker kan använda sig av i produkter som man inte längre vill/kan erbjuda handel i.

Buy-Back användas oftast i situationer där emittenten har listat en motsvarande ersättningsprodukt och bara vill tillåta återköp i den köpstoppade produkten.
Sold-Out Buy-Back används när Market Makern sålt slut en viss produkt och inte tillåts enligt villkoren att sälja fler förrän man köpt tillbaka. Funktionen kan också användas under vissa oförutsedda och exceptionella omständigheter där det är orimligt att Market Makern förväntas upprätthålla tvåsidiga priser i orderboken.

I en orderbok som är i Buy-Back eller Sold-Out Buy-Back är det endast Market Makern som är tillåten att lägga in köporders i marknaden, alla köporders som inte skickas in av Market Makern i det här läget kommer att avvisas av marknaden. Alla säljorders som läggs hanteras som "Fill or Kill" vilket innebär att en säljorder som inte läggs in till det pris som Market Maker ställer på köpsidan kommer omedelbart att tas bort utan möjlighet att gå till avslut.

Alla befintliga orders som finns aktiva i orderboken vid tillfället börsen sätter en orderbok till Buy-Back eller Sold-Out Buy-Back kommer att tas bort.

Support eller feedback?

Hör gärna av dig till oss. Nordnet Trading Support finns tillgänglig inom 30 sekunder. Är du Active Trader har du dessutom ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet markets support

Support eller feedback?

Hör gärna av dig till oss. Nordnet Trading Support finns tillgänglig inom 30 sekunder. Är du Active Trader har du dessutom ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon