Nordnet­ Markets.

En värld av möjligheter. I upp- och nedgång.

Investera i aktier, råvaror och index.
Med hävstång.

  • Courtagefritt vid order över 1000 kr.
  • Brett urval av underliggande tillgångar.
  • Upp till 20x hävstång.
  • Konkurrenskraftiga spreadar.

Index

Investera i nordiska, europeiska och amerikanska aktieindex som t.ex. det amerikanska S&P500, tyska DAX eller svenska OMXS30 med hävstång upp till 20 gånger.

→ Till våra indexprodukter

Aktier

Få hävstång på en aktieexponering mot enskilda aktier som annars kan vara svåråtkomliga. Handla produkter som utvecklas positivt även om den underliggande aktien skulle falla i värde.

→ Till våra aktieprodukter

Råvaror

Handla i råvaror som annars kan vara svåra för privatpersoner att nå. Vi erbjuder råvaruprodukter på bland annat olja, guld och silver.


→ Till våra råvaruprodukter

Bra att veta om risker och avkastning.

Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Vad är börshandlade produkter?

Tillgång till svåråtkomliga marknader.

Börshandlade produkter är en genväg och möjlighet att exponera sig mot en mängd tillgångsslag som annars kan vara dyra eller svåråtkomliga för dig som privatperson. Produkterna har en mängd olika egenskaper. Vissa ger avkastning när den underliggande tillgången stiger och andra när den faller. Vissa produkter har en fastställd löptid, andra inte. Det finns även flera möjligheter att handla med eller utan hävstång.

Både avkastningsmöjligheterna och riskerna skiljer sig markant åt i de olika alternativen. Det är därför viktigt att du sätter dig in i hur de olika börshandlade placeringarna fungerar innan köp.

Möjligheter i upp- och nedgång.

Den gemensamma nämnaren för börshandlade produkter är att avkastningen är kopplad till en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex, eller en råvara.

De börshandlade produkter som vi erbjuder är noterade på börsen och kan köpas och säljas under dagen i både små och stora poster. Du kan alltså dra nytta av både upp- och nedgångarna på börsen.

För att handla börshandlade produkter bör du ha erfarenhet, intresse och god kunskap om de finansiella marknaderna.

Support eller feedback?

Hör gärna av dig till oss. Nordnet Trading Support finns tillgänglig inom 30 sekunder. Är du Active Trader har du dessutom ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon

Support eller feedback?

Hör gärna av dig till oss. Nordnet Trading Support finns tillgänglig inom 30 sekunder. Är du Active Trader har du dessutom ett VIP-nummer direkt till Nordnets mäklare.

Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon
Nordnet_Phone_icon
Nordnet_Email_icon
Nordnet_Twitter_icon

Frågor och svar.

Nordnet Markets är Nordens bredaste courtagefria* erbjudande av börshandlade produkter där du kan investera i upp- och nedgång i olika börsindex, råvaror och aktier världen över. Vårt utbud omfattar alla Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos i hela Norden med produktnamnet NORDNET på slutet. 

I Nordnet Markets har du möjlighet att investera både med och utan hävstång i annars svåråtkomliga marknader.

* Produkterna är courtagefria vid handel på Nordnets plattform.

Produkter ingående i Nordnet Markets är courtagefria om du lägger en order via vår hemsida eller via någon av handelsapplikationerna Infront, AutoTrader eller Next API där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnet’s vid var tid gällande prislista.

Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå.

Produkter ingående i Nordnet Markets är börsnoterade värdepapper som är noterade på First North Multilateral Trading Facilities, som drivs av Nasdaq i Danmark, Finland eller Sverige, eller på Oslo Börs i Norge och registreras hos antingen VP SECURITIES, Euroclear eller Verdipapirsentralen.

Marknadsplatser & Handelstider.

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

First North Danmark

08.15 - 20:00

First North Sverige (Norska produkter)

08:15 - 20:00

Oslo Børs

09:00 - 16.20

Produkter ingående i Nordnet Markets är utgivna av Nordea Bank Abp. Vid en investering i börshandlade produkter i Nordnet Markets tar du en kreditrisk på Nordea Bank Abp. Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Aktuellt kreditbetyg finns på Nordeas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Om du saknar någon enskilt produkt är du välkommen att kontakta vår kundservice med ditt önskemål. Du kan antingen ringa oss på telefonnummer 010-583 30 00 eller genom att skicka ett meddelande via inloggat läge.

Vi strävar alltid efter att ha ett brett utbud av produkter där målsättningen är att tillfredställa våra kunders behov och värdesätter därför dina önskemål om nya produkter högt.

Investeringar i börshandlade produkter är förenade med avgifter. Det kan t.ex. vara transaktionsrelaterade avgifter som exempelvis spread eller en räntekostnad för finansiering av hävstången.

På sidan avgifter beskriver vi olika typer av avgifter som kan komma att belasta dig som investerare. Mer information om avgifter finns i Nordeas Grundprospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, daterat den 15 juni 2016 samt i respektive produkts slutliga villkor.