Hoppa till huvudinnehållet

Investera i olika index.


Upp till 20 gånger hävstång.

Börshandlade produkter på index låter dig spekulera i prisförändringar i ett underliggande index. Som till exempel amerikanska S&P500, tyska DAX eller svenska OMXS30.

Aktiemarknader och ekonomier runt om i världen går i cykler. Oftast kulminerar relativt långa perioder av tillväxt och uppgång med kraftiga nedgångar av varierande längd. Med börshandlade produkter kan du positionera dig och spekulera i såväl upp- som nedgångar på börsen.

Hävstång är en av de främsta anledningarna till att handla med börshandlade produkter på index. Mindre prisförändringar i ett underliggande index kan ändå skapa möjlighet till hög avkastning eftersom produktens inbyggda lån ökar exponeringen i marknaden. Om investeringen slår in innebär det ökade vinster, gör den inte det blir förlusterna också större, på grund av hävstångseffekten. Dock kan du aldrig kan förlora mer än det investerade beloppet.

Bra att veta om risker och avkastning.

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Läs mer om riskerna

Våra indexprodukter.

Ta del av vårt utbud av börshandlade produkter.

Läs mer om Bull & Bear, Mini Futures och Unlimited Turbos med olika hävstång.

Till utbudet

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Läs mer om riskerna