Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Investera i olika index.


Upp till 20 gånger hävstång.

Börshandlade produkter på index låter dig spekulera i prisförändringar i ett underliggande index. Som till exempel amerikanska S&P500, tyska DAX eller svenska OMXS30.

Aktiemarknader och ekonomier runt om i världen går i cykler. Oftast kulminerar relativt långa perioder av tillväxt och uppgång med kraftiga nedgångar av varierande längd. Med börshandlade produkter kan du positionera dig och spekulera i såväl upp- som nedgångar på börsen.

Hävstång är en av de främsta anledningarna till att handla med börshandlade produkter på index. Mindre prisförändringar i ett underliggande index kan ändå skapa möjlighet till hög avkastning eftersom produktens inbyggda lån ökar exponeringen i marknaden. Om investeringen slår in innebär det ökade vinster, gör den inte det blir förlusterna också större, på grund av hävstångseffekten. Dock kan du aldrig kan förlora mer än det investerade beloppet.

Bra att veta om risker och avkastning.

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Läs mer om riskerna

Våra indexprodukter.

Ta del av vårt utbud av börshandlade produkter.

Läs mer om Bull & Bear, Mini Futures och Unlimited Turbos med olika hävstång.

Till utbudet

Lär dig mer om indexen.

DAX

DAX-indexet (Deutscher Aktien Index) består av de 30 största och mest aktivt handlade tyska företagens aktier på Frankfurt-börsen. Företag som ingår i DAX utgör cirka 75 procent av hela Frankfurt-börsens marknadsvärde.

Lär dig mer om DAX

S&P 500

S&P 500 är ett marknadsviktat index som speglar de 500 främsta amerikanska företagen listade på New York-börsen (NYSE) samt Nasdaq. Indexets syfte är att erbjuda en omfattande och representativ överblick av USA:s aktiemarknad. I S&P 500 finns företag från olika sektorer och branscher, vilket bidrar till att det är en bra indikator för att få en känsla över hela marknadens prestation.

Lär dig mer om SP500

Nasdaq

Nasdaq Composite-indexet följer nästan alla drygt 3000 företag som är noterade på Nasdaq Stock Exchange, så det ger en mycket bred överblick över aktiemarknadens utveckling.

Lär dig mer om Nasdaq

Dow Jones

Dow Jones Industrial Average (DJIA), ett av de mest kända och följda aktieindexen i världen.

Dow Jones Indexet, ofta förkortat till "Dow", grundades 1896 av Charles Dow och Edward Jones och är det äldsta aktieindexet i USA. Indexet representerar 30 stora, amerikanska företag som handlas på New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ. Dessa företag, som är ledande inom sina branscher, utgör en viktig del av den amerikanska ekonomin och ger investerare en tydlig bild av marknaden.

Lär dig mer om Dow Jones

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Läs mer om riskerna