Hoppa till huvudinnehållet

Våra börshandlade produkter.

Nordnet Markets.

Bra att veta om risker och avkastning.

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Läs mer om riskerna

Bull & Bear.

Bull i uppgång, Bear i nedgång.

Olika placerares tro på marknaden skiljer sig åt. En del tror att en aktie, ett aktieindex eller en råvara ska stiga, medan andra tror att den ska falla. En del tror på kraftiga rörelser, medan andra tror att de blir små. Inställningen till hur mycket risk vi är villiga att ta varierar också.

För att tillgodose alla önskemål erbjuder vi Bull & Bear, med allt från två gånger daglig hävstång till 20 gånger daglig hävstång. Vi erbjuder även Bull & Bear utan hävstång. Bull är för dig som tror på uppgång och Bear om du tror att den underliggande tillgången ska falla i pris.

Bull & Bear är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar och vilka risker som finns. I vår broschyr nedan hittar du ytterligare information som är viktig att veta om Bull & Bear.

Bull & Bear produktblad
Vanliga frågor och svar om Bull & Bear
Generella risker med börshandlade produkter

Thumbnail Image

Mini Futures.

Long i uppgång, Short i nedgång.

Mini Futures gör det möjligt att följa din syn på marknaden, oavsett om du tror att en aktie, aktieindex eller en råvara ska stiga eller falla. Minifutures har hög risk, men också stor potential.

Mini Futures är börsnoterade värdepapper som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång.

Mini Futures är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du all information du behöver veta om våra Mini Futures.

Mini Futures produktblad
Vanliga frågor och svar om Mini Futures
Generella risker med börshandlade produkter

Thumbnail Image

Unlimited Turbos.

Möjlighet till riktigt hög hävstång.

Hävstång innebär att du får en större procentuell prisrörelse i din Unlimited Turbo jämfört prisrörelsen i den underliggande tillgången. Hävstångseffekten gör att det krävs en mindre summa pengar för att få samma exponering som om du hade köpt en aktie eller ett aktieindex direkt. För att du själv ska kunna välja vilken risk du vill ha på din placering erbjuder vi flera olika Unlimited Turbos på samma underliggande aktier, aktieindex och råvaror, med olika stor hävstång.

En hög hävstång innebär högre risk och en Unlimited Turbo med låg hävstång har lägre risk. Om den underliggande tillgången utvecklas ofördelaktigt och din Unlimited Turbo når sin Stop loss-nivå avbryts handeln automatiskt (det sker en så kallad knock-out-händelse). Unlimited Turbos har till skillnad från Mini Futures alltid ett restvärde om noll, vilket innebär att om en Unlimited Turbo når sin Stop loss-nivå, förlorar du som investerare hela ditt investerade belopp. Du kan aldrig förlora mer än det investerade beloppet.

Unlimited Turbos produktblad
Vanliga frågor och svar om Unlimited Turbos
Generella risker med börshandlade produkter

Thumbnail Image

Trackers.

Följ ett tema eller ett instrument, utan hävstång.

En tracker är en typ av börshandlad produkt (Exchange Traded Product, ETP) designad för att replikera utvecklingen av ett specifikt underliggande instrument, som kan vara en aktie, råvara eller ett index. De kallas också Exchange Traded Funds (ETF) eller Exchange Traded Notes (ETN) beroende på produktens specifika struktur.

Funktionen hos en tracker är att så nära som möjligt återspegla avkastningen från det underliggande instrumentet. Detta uppnås genom att antingen inneha de faktiska tillgångarna eller genom att använda derivat för att erhålla motsvarande exponering.

Till skillnad mot vissa andra börshandlade produkter som kan ha en hävstång, har en tracker ingen sådan effekt. Det innebär att värdet på en tracker följer förändringar i det underliggande instrumentets värde utan någon form av multiplikator. Således, om det underliggande instrumentet stiger med 1%, kommer även trackerns värde att stiga med 1%, och vice versa.

Generella risker med börshandlade produkter

Thumbnail Image
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm