Hoppa till huvudinnehållet

Våra börshandlade produkter.


Bull & Bear.

Bull i uppgång, Bear i nedgång.

Olika placerares tro på marknaden skiljer sig åt. En del tror att en aktie, ett aktieindex eller en råvara ska stiga, medan andra tror att den ska falla. En del tror på kraftiga rörelser, medan andra tror att de blir små. Inställningen till hur mycket risk vi är villiga att ta varierar också.

För att tillgodose alla önskemål erbjuder vi Bull & Bear, med allt från två gånger daglig hävstång till 20 gånger daglig hävstång. Vi erbjuder även Bull & Bear utan hävstång. Bull är för dig som tror på uppgång och Bear om du tror att den underliggande tillgången ska falla i pris.

Bull & Bear är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis ett index, en aktie eller en råvara. Bull & Bear har en daglig hävstång som hålls konstant, vilket innebär att värdet på produkten utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens dagsutveckling.

När du funderar på vilken Bull eller Bear som passar dig bäst är det viktigt att du är införstådd med riskerna. Ju högre hävstång du väljer, desto större vinst kan du göra. Men även det omvända gäller. Ju högre hävstång, desto större är risken för stora förluster där förlusten kan uppgå till hela det investerade kapitalet. Du kan däremot aldrig förlora mer än det investerade beloppet. Bull & Bear är lämpade för erfarna investerare som kan tänka sig en investering med hög risk.

Bull & Bear är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar och vilka risker som finns. I vår broschyr nedan hittar du ytterligare information som är viktig att veta om Bull & Bear.

Bull & Bear produktblad
Vanliga frågor och svar om Bull & Bear

Mini Futures.

Long i uppgång, Short i nedgång.

Mini Futures gör det möjligt att följa din syn på marknaden, oavsett om du tror att en aktie, aktieindex eller en råvara ska stiga eller falla. Minifutures har hög risk, men också stor potential.

Mini Futures är börsnoterade värdepapper som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång.

En Mini Futures värde rör sig lika mycket i kronor och ören som den underliggande tillgång den är kopplad till. Men då det krävs en klart mindre summa pengar för att få samma exponering i en Minifuture jämfört med om du köper den underliggande tillgången direkt, kommer den procentuella förändringen i en Mini Future normalt att vara betydligt högre än den procentuella förändringen i den underliggande tillgången.

Denna skillnad ger en hävstångseffekt, vilket både innebär en högre avkastningspotential och en högre risk.

Eftersom Mini Futures inte har någon urholkningseffekt lämpar sig en Mini Future bättre att äga över tid jämfört med exempelvis ett Bull eller Bear-certifikat. Minifutures kan således med fördel användas vid både kort- och långsiktig handel. Mini Futures lämpar sig för erfarna och aktiva investerare som är villiga att ta hög risk. Värdet på en Mini Future kan aldrig vara lägre än 0. Det betyder att du aldrig kan förlora mer än ditt investerade belopp.

Mini Futures är komplexa värdepapper, innan du köper bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du all information du behöver veta om våra Mini Futures.

Mini Futures produktblad
Vanliga frågor och svar om Mini Futures

Unlimited Turbos.

Möjlighet till riktigt hög hävstång.

Hävstång innebär att du får en större procentuell prisrörelse i din Unlimited Turbo jämfört prisrörelsen i den underliggande tillgången. Hävstångseffekten gör att det krävs en mindre summa pengar för att få samma exponering som om du hade köpt en aktie eller ett aktieindex direkt. För att du själv ska kunna välja vilken risk du vill ha på din placering erbjuder vi flera olika Unlimited Turbos på samma underliggande aktier, aktieindex och råvaror, med olika stor hävstång.

En hög hävstång innebär högre risk och en Unlimited Turbo med låg hävstång har lägre risk. Om den underliggande tillgången utvecklas ofördelaktigt och din Unlimited Turbo når sin Stop loss-nivå avbryts handeln automatiskt (det sker en så kallad knock-out-händelse). Unlimited Turbos har till skillnad från Mini Futures alltid ett restvärde om noll, vilket innebär att om en Unlimited Turbo når sin Stop loss-nivå, förlorar du som investerare hela ditt investerade belopp. Du kan aldrig förlora mer än det investerade beloppet.

Unlimited Turbos produktblad
Vanliga frågor och svar om Unlimited Turbos

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Läs mer om riskerna