Börja månadsspara.

Ta nästa steg - börja månadsspara.

Månadssparande är ett bra sätt att komma igång med sparandet utan att du behöver anstränga dig. Fördelen med att månadsspara är att du sprider ut dina risker då du handlar varje månad och slipper tänka på att pricka in börsen vid en specifik tid. Det är även ett effektivt sätt att få dina pengar att växa långsiktigt, då månadssparandet växer exponentiellt genom ränta-på-ränta-effekten.

Därför är det bra att månadsspara.

  • Enkelt att sätta igång.
  • Låt pengarna växa över tid i aktier eller fonder
  • Pengarna förs över direkt från kontot.

Så snabbt kan dina pengar växa.

Genom att spara regelbundet är det enklare att nå dina sparmål. Testa sparkalkylatorn och se din framtida avkastning.

Totalt sparande

Beräkningen är framtagen för att ge exempel på hur ett regelbundet sparande kan få dina pengar att växa över tid. Beräkningens resultat utgör inte en utfästelse, ett råd eller en rekommendation. Beräkningen är en förenkling av verkligheten. I beräkningen har vi endast tagit hänsyn till ett begränsat antal parametrar (startbelopp, månatligt sparbelopp, spartid i år och förväntad avkastning per år). Den förväntade avkastningen per år har i beräkningen fördelats jämt över varje månad och varje månad realiseras avkastningen och adderas till sparkapitalet. Det går inte att säga i förväg hur stor avkastningen blir i verkligheten, avkastningen i beräkningen är endast ett antagande. Sparande påverkas av inflation, skatteeffekter, valutakurser och avgifter, vilket vi inte har tagit hänsyn till i beräkningen. Beräkningen bygger inte på någon särskild sparform.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller felaktiga beräkningar som kan uppkomma.

Svar på vanliga frågor.

Månadssparandet dras 28:e varje månad från ditt bankkonto. Det kan ta upp till fem dagar innan fonderna syns på din Nordnetdepå.

Det kan finnas flera anledningar till att ditt månadssparande inte syns på ditt konto, här är de vanligaste:

1. Du har lagt in månadsspar från depå (vilket innebär din Nordnetdepå), och inte från ditt externa bankkonto.

2. Den 28:e när pengarna ska dras från kontot var en röd dag. Vänta några dagar så kommer fonderna att synas på ditt konto.

3. Du hade inte tillräckligt med saldo på ditt konto när pengarna skulle hämtas.

 

Du kan välja fördelning mellan olika fonder genom att välja hur många procent av ditt månadssparande ska gå till respektive fond. Det går inte att välja fördelning med absoluta tal eller decimaler i procent.

Nej, det går inte att flytta ett månadssparande från en depå till en annan depå.