Warranter

Lär dig mer om warranter
Ordlista

Riktning
Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

Underliggande
Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

Hävstång
Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Stop Loss
Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

Riskbuffert
Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

Finansieringsnivå
Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

Spread%
Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

Sök
Valuta
  Utfärdare
   Produkttyp
    Tillgångsklass
     Underliggande
     Alla
     Riktning
      Slutdatum
      Alla
      Resultat: 14483 st
      Ordlista

      Riktning
      Lång = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången stiger och utvecklas negativt när den underliggande tillgången faller.
      Kort = Instrumentet utvecklas positivt när den underliggande tillgången faller och utvecklas negativt när den underliggande tillgången stiger.

      Underliggande
      Den underliggande tillgång den finansiella produkten bygger på.

      Hävstång
      Produktens indikativa hävstång. Hävstången kan förklaras som exponeringen mot den underliggande tillgången i förhållande till kapitalinsatsens storlek. Hävstången är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Stop Loss
      Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en s.k. knockout-händelse) och ett eventuellt restvärde beräknas.

      Riskbuffert
      Avstånd i procent mellan den underliggande tillgångens referenspris och produktens stop loss-nivå. Riskbufferten visar hur mycket den underliggande tillgången är tillåten att stiga/falla i värde innan produkten stoppas ut. Riskbufferten är indikativt uträknad av Nordnet efter bästa förmåga baserat på tillgängliga marknadsdata om produkten samt den underliggande tillgångens referenspris.

      Finansieringsnivå
      Finansieringsnivån är en viktig parameter när man ska beräkna en Mini Futures värde, eftersom det är den som bestämmer hävstången. För en Mini Long gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. Och för en Mini Short gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

      Spread%
      Spread är skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet.

      Warranter
      Land
      Riktning
      Underliggande
      Köp
      Sälj
      T LONG DAX NORDNET 438T LONG DAX NORDNET 438T LONG DAX NORDNET 438LångDAX IndexDAX Index 10804.51 10804.51 0 %
          
      MINI S SP500 NORDNET 51MINI S SP500 NORDNET 51MINI S SP500 NORDNET 51KortS&P 500 IndexS&P 500 Index 3386.11 3455.22 0 %
          
      T SHRT DAX NORDNET 334T SHRT DAX NORDNET 334T SHRT DAX NORDNET 334KortDAX IndexDAX Index 11674.68 11674.68 0 %
          
      T LONGOMX BNP654T LONGOMX BNP654T LONGOMX BNP654LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 1322.19 1322.19 0 %
          
      MINI L OMX NORDNET 19MINI L OMX NORDNET 19MINI L OMX NORDNET 19LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 971.91 952.85 0 %
          
      MINI L DAX NORDNET 121MINI L DAX NORDNET 121MINI L DAX NORDNET 121LångDAX IndexDAX Index 9010.51 8833.83 0 %
          
      T LONG DAX NORDNET 428T LONG DAX NORDNET 428T LONG DAX NORDNET 428LångDAX IndexDAX Index 10074.54 10074.54 0 %
          
      MINILONG SHB 6 SGMINILONG SHB 6 SGMINILONG SHB 6 SGLångSvenska Handelsbanken ser. ASvenska Handelsbanken ser. A 70 68.15 0 %18,98
          
      T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353T LONG OMX NORDNET 353LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 1520.72 1520.72 0 %
          
      TSRT DAX VT151TSRT DAX VT151TSRT DAX VT151KortDAX IndexDAX Index 11475.85 11475.85 0.62 %1,601,61
          
      TDAX0F 10850SG2TDAX0F 10850SG2TDAX0F 10850SG2LångDAX IndexDAX Index 10850 10850 0.34 %2,962,97
          
      MINI S OMX NORDNET 150MINI S OMX NORDNET 150MINI S OMX NORDNET 150KortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 1826.53 1863.81 0 %
          
      MINI L EVOLUTION NORDNET 22MINI L EVOLUTION NORDNET 22MINI L EVOLUTION NORDNET 22LångEvolution Gaming Group ABEvolution Gaming Group AB 413.13 375.57 0 %
          
      TLNG DAX VT185TLNG DAX VT185TLNG DAX VT185LångDAX IndexDAX Index 10855.61 10855.61 0.17 %5,895,90
          
      MINI S OMX NORDNET 119MINI S OMX NORDNET 119MINI S OMX NORDNET 119KortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 1965.25 2005.36 0 %
          
      MINI L OMX NORDNET 145MINI L OMX NORDNET 145MINI L OMX NORDNET 145LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 1459.85 1431.22 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET 123MINI S DAX NORDNET 123MINI S DAX NORDNET 123KortDAX IndexDAX Index 12673.87 12932.52 0 %
          
      MINILONG SHB 8 SGMINILONG SHB 8 SGMINILONG SHB 8 SGLångSvenska Handelsbanken ser. ASvenska Handelsbanken ser. A 80 77.78 0 %
          
      T SHRT DAX NORDNET 333T SHRT DAX NORDNET 333T SHRT DAX NORDNET 333KortDAX IndexDAX Index 11475.97 11475.97 0 %
          
      MINI L OMX NORDNET 134MINI L OMX NORDNET 134MINI L OMX NORDNET 134LångOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 1262.63 1237.87 0 %
          
      B LONGDAX DO SGB LONGDAX DO SGB LONGDAX DO SGLångDAX IndexDAX Index 10650.84 10650.84 0.12 %8,028,03
          
      MINI L EVOLUTION NORDNET 20MINI L EVOLUTION NORDNET 20MINI L EVOLUTION NORDNET 20LångEvolution Gaming Group ABEvolution Gaming Group AB 347.03 315.48 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET 129MINI S DAX NORDNET 129MINI S DAX NORDNET 129KortDAX IndexDAX Index 11503.97 11738.75 0 %
          
      MINI S DAX NORDNET 119MINI S DAX NORDNET 119MINI S DAX NORDNET 119KortDAX IndexDAX Index 13453.8 13728.37 0 %
          
      T SHRT OMX NORDNET 330T SHRT OMX NORDNET 330T SHRT OMX NORDNET 330KortOMX Stockholm 30 IndexOMX Stockholm 30 Index 1597.35 1597.35 0 %