Nordnets bolån.

Marknadens billigaste bolån - utan förhandling.

Det finns många goda skäl att spara hos oss, exampelvis låga avgifter och hundratals fonder att välja mellan. Nu kommer ytterligare ett skäl. Samla ditt och din medsökandes sparande hos oss så kan ni tillsammans sänka bolåneräntan rejält. Låna till fritidshus, villa eller bostadsrätt upp till 60 procent av bostadens värde. Minsta lånebelopp är 1 miljon kronor.

Fördelar med Nordnets bolån.

  • Räkna med din medsökandes tillgångar.
  • Låna upp till 60 % av bostadens värde.
  • Minsta lånebelopp 1 miljon kronor.
  • Gäller villa, bostadsrätt eller fritidshus.

Så kan du sänka din bolåneränta.

Samla dina besparingar hos oss.
Vi kan hjälpa dig med det.

Storleken på ditt samlade sparande avgör vilken boränta du får. Företagskonton, pensionsförsäkringar och båda medsökandes gemensamma tillgångar räknas. Det är enklare än du tror att flytta dina besparingar. Vi hjälper dig med det praktiska kostnadsfritt.

770x460-Bolan-piechart

2 500 000 kr i samlat sparande.

Räkna ut vilken ränta du kan få.

Bolåneränta.

Samlat sparande hos Nordnet.

0,79 %

Om du sparar 10 miljoner kr eller mer hos oss.

0,99 %

Om du sparar 5 - 10 miljoner kr hos oss.

1,09 %

Om du sparar 2,5 - 5 miljoner kr hos oss.

1,29 %

Om du sparar 1 - 2,5 miljoner kr hos oss

Avser effektiv ränta efter högsta möjliga ränterabatt (190906). För högsta rabatt krävs en belåningsgrad på max 60 % och minst 10 mkr i tillgångar hos Nordnet. Effektiv ränta utan rabatt för ett bolån på 1 mkr med en bindningstid på 3 mån och en löptid på 30 år är 2,04 %, vilket (förutsatt oförändrad ränta och utan hänsyn till ev. skatteavdrag) ger en månadskostnad om 1 700 kr och en total kreditkostnad om 1 612 000 kr. Bolånet kräver en kostnadsfri aktie- och fonddepå hos Nordnet.

Så går det till.

Du ansöker om lånet.

Besked om lånet beviljas efter cirka 2 v.

Räntan dras varje månad.

Vem får låna?

Här är en sammanfattning av de mest centrala delarna av lånet. För fullständig information se allmänna villkor respektive rabattvillkor.

Du som lånar behöver vara kund hos oss och ha en så kallad aktie- och fonddepå. Du behöver också ha en bostad som belånas till maximalt 60 procent av nuvarande marknadsvärde. Observera att Nordnet måste ha hela lånet - du kan exempelvis inte lägga en del av lånet hos oss och en del hos en annan bank.

När du skickar in din ansökan om bolån genomför vi en sedvanlig kreditprövning, där ingår bland annat en så kallad ”kvar att leva på-kalkyl"

Rabatten börjar gälla från 1 miljon kronor i samlade tillgångar hos oss. Har du 10 miljoner kronor eller mer får du maximal rabatt. Vi lånar enbart ut till privatpersoner.

Frågor och svar.

Om dig som låntagare.

Du som lånar behöver vara kund hos oss och ha en så kallad aktie- och fonddepå. Du behöver också ha en bostad som belånas till maximalt 60 procent av nuvarande marknadsvärde. Observera att Nordnet måste ha hela lånet - du kan exempelvis inte lägga en del av lånet hos oss och en del hos en annan bank.

När du skickar in din ansökan om bolån genomför vi en sedvanlig kreditprövning, där ingår bland annat en så kallad ”kvar att leva på-kalkyl".

Rabatten börjar gälla från 1 miljon kronor i samlade tillgångar hos oss. Har du 10 miljoner kronor eller mer får du maximal rabatt.

Vi lånar enbart ut till privatpersoner.

Minsta lånebelopp är 1 miljon kronor. Belåningsgraden får maximalt vara 60 procent av bostadens marknadsvärde.

Du får belåna villa, bostadsrätt eller fritidshus. Den som tar lånet ska äga bostaden, och alla som äger bostaden måste stå med på lånet.

Precis som ditt boende utgör säkerhet för lånet, så utgör även tillgångarna i dina depåer och konton hos Nordnet Bank samt dina eventuella kapitalförsäkringar hos Nordnet Pensionsförsäkring säkerhet för det lån du tar.

I samband med att du ansöker om lån genomför vi en värdering av din bostad, baserad på statistik från liknande objekt. Är du som kund inte nöjd med den har du möjlighet att själv bekosta värdering av en oberoende värderingsman. Observera att bostaden måste ha ett värde på cirka 1 660 000 kronor för att kunna belånas.

Det är dina samlade tillgångar hos Nordnet Bank och Nordnet Pensionsförsäkring som ligger till grund för den rabatt som du får. Om ni är två sökande, räknas bådas tillgångar.

Rabatten träder in vid 1 miljon kronor i samlade tillgångar hos oss. Maximal rabatt får du vid 10 miljoner kronor.

Nej. Eftersom den vi lånar ut till ska bo i bostaden är det inte möjligt att fungera som medlåntagare till exempelvis barn.

Däremot har du möjlighet att ansöka om lån på en egen bostad upp till 60 procent av värdet - och själv låna ut pengarna till dina barn.

Om räntan.

Räntan baseras på den officiella räntan STIBOR 3 månader plus ett påslag. Du har också möjlighet att få en rabatt, baserad på dina samlade tillgångar hos Nordnet Bank och Nordnet Pensionsförsäkring. Om värdet på dina tillgångar sjunker kan du få en lägre rabatt - och därmed en högre ränta.

Vidare baseras din rabatt på belåningsgraden. Om belåningsgraden stiger genom att värdet på bostaden sjunker, kan du få lägre rabatt - och därmed en högre ränta.

Det finns ingen möjlighet att förhandla om räntan - det är enbart ovanstående faktorer som avgör vilket pris du får.

Räntan sätts om var tredje månad.

För en fullständig förteckning över aktuella bolåneräntor, se prislistan under rubriken Räntor / Bolån för Private Banking.

Nej, vi erbjuder enbart en ränta som sätts om var tredje månad.

Det finns framförallt tre förklaringar till att räntan är så låg:

1. Solida låntagare – rabatten träder in vid 1 miljon kronor i samlade tillgångar hos oss och maximal rabatt gäller från 10 miljoner kronor

2. Hög säkerhet i både tillgångar hos Nordnet och i bostaden – belåningsgrad på bostaden är maximalt 60 procent

3. Billig upplåning eftersom vi har ett stort kapitalöverskott i och med våra kunders inlåning

Den genomsnittliga räntan beräknas på samtliga lån som betalades ut under månaden. 

Genomsnittsränta mar 2020: 0,98 procent

Genomsnittsränta feb 2020: 0,93 procent

Genomsnittsränta jan 2020: 0,90 procent

Genomsnittsränta dec 2019: 0,80 procent

Genomsnittsränta nov 2019: 0,88 procent

Genomsnittsränta okt 2019: 0,96 procent

Genomsnittsränta sep 2019: 0,90 procent

Genomsnittsränta aug 2019: 1,06 procent

Genomsnittsränta jul 2019: 0,95 procent

Genomsnittsränta jun 2019: 0,94 procent

Genomsnittsränta maj 2019: 1,04 procent

Genomsnittsränta apr 2019: 1,08 procent

Genomsnittsränta mar 2019: 0,90 procent

Genomsnittsränta feb 2019: 0,83 procent

Genomsnittsränta jan 2019: 0,91 procent

Genomsnittsränta dec 2018: 0,85 procent

Genomsnittsränta nov 2018: 0,86 procent

Genomsnittsränta okt 2018: 0,81 procent

Genomsnittsränta sep 2018: 0,86 procent

Genomsnittsränta aug 2018: 0,91 procent

Genomsnittsränta jul 2018: 0,85 procent

Genomsnittsränta jun 2018: 0,84 procent

Genomsnittsränta maj 2018: 0,90 procent

Genomsnittsränta apr 2018: 0,94 procent

Genomsnittsränta mar 2018: 0,94 procent

Genomsnittsränta feb 2018: 0,89 procent

Genomsnittsränta feb 2018: 0,89 procent

Genomsnittsränta jan 2018: 0,94 procent

Genomsnittsränta dec 2017: 0,96 procent

Genomsnittsränta nov 2017: 0,93 procent

Genomsnittsränta okt 2017: 0,91 procent

Genomsnittsränta sep 2017: 0,87 procent

Genomsnittsränta aug 2017: 0.85 procent

Genomsnittsränta jul 2017: 0,88 procent

Genomsnittsränta jun 2017: 0,89 procent

Genomsnittsränta maj 2017: 0,86 procent

Genomsnittsränta apr 2017: 0,90 procent

Genomsnittsränta mar 2017: 0,90 procent

Genomsnittsränta feb 2017: 0,91 procent

Genomsnittsränta jan 2017: 0,86 procent

Genomsnittsränta dec 2016: 0,84 procent

Genomsnittsränta nov 2016: 0,87 procent

Genomsnittsränta okt 2016: 0,88 procent

Genomsnittsränta sep 2016: 0,86 procent

Genomsnittsränta aug 2016: 0,84 procent

Genomsnittsränta jul 2016: 0,91 procent

Räntebetalningarna dras en gång per månad från den aktie- och fonddepå som du har hos Nordnet.

Räntan följer den officiella räntan STIBOR 3 månader, och den sätts om var tredje månad. Din ränta kan även ändras om förutsättningarna för räntan förändras. Det vill säga om du tar ut tillgångar som kvalificerar dig till en viss rabatt, eller om bostadens värde minskar så att du får en högre belåningsgrad.

Vissa yttre faktorer kan också påverka räntan, exempelvis kreditpolitiska beslut. För fullständig information om ränteändringar, se allmänna villkor - avsnitt B.

Övriga frågor.

Ja, du kan utöka ditt lån så länge belåningsgraden inte överskrider 60 procent. Minsta belopp att öka lånet med är 250 000 kronor. Om du vill utöka ditt lån genomgår du samma kreditprövning som när du tar lån för första gången.

Din rabatt är baserad på dina totala tillgångar hos Nordnet Bank och Nordnet Pensionsförsäkring. Om du flyttar dina tillgångar från Nordnet, kan rabatten komma att ändras.

Vi går igenom detta inför varje villkorsändringsdag, det vill säga var tredje månad.

Nya lån som beviljats efter 1 juni 2016 omfattas av amorteringskravet, vilket innebär att du kan behöva amortera 1 procent årligen om belåningsgraden överstiger 50 procent av bostadens värde.*

Nya lån som beviljats efter 1 mars 2018 omfattas av det skärpta amorteringskravet, vilket innebär att du kan behöva amortera 1 procent årligen om lånebeloppet överstiger 4,5 gånger din/er årsinkomst.**

Om värdet på din bostad sjunker så att belåningsgraden uppgår till minst 70 procent vill vi att du amorterar på ditt lån. Om det händer, kontaktar vi dig.

* Vid köp eller vid höjning av befintligt lån sätts ett amorteringsgrundande värde som gäller som värdering i fem år.

** Som årsinkomst räknas låntagarnas bruttoinkomst enligt FI:s rekommendationer, däribland lön, pension, eventuella kapitalinkomster m.m. som Nordnet bedömer stadigvarande.

Du kan läsa mer om amorteringskraven här.

Nej, vi tar inte ut några avgifter för lånet - så länge du betalar din ränta i tid.

Vid köp eller belåning av fastighet tar dock Lantmäteriet ut en kostnad för lagfart och pantbrev:

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Om du har köpt din fastighet betalar du både stämpelskatt och en administrationsavgift. Vid arv eller gåva betalar du normalt bara administrationsavgiften.

Aktuell avgift för stämpelskatt är 1,5 procent av köpeskillingen plus 825 kronor i administrativ avgift. Om bostaden kostar 5 000 000 kronor innebär det en kostnad på 75 825 kronor.

Pantbrev

När du lånar pengar behöver vi som långivare en säkerhet för lånet. Genom att upplåta så kallad panträtt kan du använda din fastighet som säkerhet för både nya lån och i de fall du önskar utöka befintliga lån. Beloppet på pantbrevet måste motsvara det belopp du har tänkt låna.

I vissa fall finns det redan pantbrev och då behöver du bara ansöka om nytt pantbrev på det belopp som eventuellt saknas. Aktuell avgift för nya pantbrev är 2 procent av pantbrevets storlek, plus 375 kronor i administrativ avgift.

Om du behöver låna 2 500 000 kronor och det finns tidigare pantbrev på 1 000 000 kronor ansöker du därmed om ett nytt pantbrev på 1 500 000 kronor. Det kostar dig 30 375 kronor.

För mer information om dessa kostnader, se Lantmäteriets webbsida.

Vid köp eller belåning av bostadsrätt tar i vissa fall bostadsrättsföreningen ut en administrativ avgift för pantförskrivning.

Nej, du kan inte ansöka om lånelöfte hos oss. Du behöver med andra ord veta vilket objekt du vill belåna, när du gör din låneansökan.

Det kan vara en befintlig bostad, eller en nyköpt som du ska ha tillträde till.

Om värdet på din bostad sjunker så att belåningsgraden överstiger 60 procent kommer nya rabattnivåer att gälla. Se prislistan hur ränterabatterna förändras. Om belåningsgraden skulle överstiga 70 % kan du även komma att behöva amortera på lånet.

Prisexempel.

Exempelränta 0,79 %


Lånebelopp

1 000 000

Ordinarie nominell ränta

2,02 %

Ordinarie effektiv ränta

2,04 %

Rabatt

1,25 %

Effektiv ränta efter rabatt

0,79 % *

Löptid

30 år

Månadsbetalning

658 kr **

Uppläggningsavgift

0 kr

Årsavgift

0 kr

Totalt att återbetala

1 237 000 kr **


* Räntesats per 190906 vid belåning på max 60 % och minst 10 mkr i tillgångar.

** Gäller vid oförändrad ränta. Ingen hänsyn har tagits till ränteavdrag.

Exempelränta 1,09 %


Lånebelopp

1 000 000

Ordinarie nominell ränta

2,02 %

Ordinarie effektiv ränta

2,04 %

Rabatt

0,95 %

Effektiv ränta efter rabatt

1,09 % *

Löptid

30 år

Månadsbetalning

908 kr **

Uppläggningsavgift

0 kr

Årsavgift

0 kr

Totalt att återbetala

1 327 000 kr **


* Räntesats per 190906 vid belåning på max 60 % och minst 2,5 mkr i tillgångar.


** Gäller vid oförändrad ränta. Ingen hänsyn har tagits till ränteavdrag.

Exempelränta 2,04 %


Lånebelopp

1 000 000

Ordinarie nominell ränta

2,02 %

Ordinarie effektiv ränta

2,04 %

Rabatt

0 %

Effektiv ränta efter rabatt

2,04 % *

Löptid

30 år

Månadsbetalning

1 700 kr **

Uppläggningsavgift

0 kr

Årsavgift

0 kr

Totalt att återbetala

1 612 000 kr **


* Räntesats per 190906 vid belåning på max 60 %.


** Gäller vid oförändrad ränta. Ingen hänsyn har tagits till ränteavdrag.

För dig som mäklare.

Är du mäklare eller bank och önskar lösenuppgifter?

Preliminära lösenuppgifter:

Kontakta oss på kreditbolan@nordnet.se och bifoga förmedlingsuppdraget samt ange per vilken dag du önskar de preliminära lösenuppgifterna.

Definitiva lösenuppgifter:

Kontakta vår betalavdelning på 010-583 31 59.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.