Hoppa till huvudinnehållet

Klagomål och reklamationer.

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter.

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta kundservice. Vid handelsrelaterade frågor vänder du dig till våra mäklare. Du kontaktar Nordnet på telefon 010-583 30 00 eller via meddelandecentralen.

Klagomål och reklamationer.

Om du efter att du talat med kundservice eller mäklare fortfarande är missnöjd och har krav på ekonomisk ersättning, har du möjlighet att framföra din reklamation till klagomålsansvarig hos Nordnet. Klagomålsansvarig är bolagets kommunikationschef. Ärendet ska framställas skriftligt. Ange då tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av notor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Klagomål avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av såväl Nordnet Bank som Nordnet Pensionsförsäkring skickas via meddelandecentralen eller med vanlig post till adress:

Nordnet
Klagomålsansvarig
Box 30099
104 25 Stockholm

När behandlas din reklamation?

Vi eftersträvar att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Information om klagomålshantering.

  • Din åsikt är viktig för oss.
  • Reklamationer skickas in skriftligt till oss.
  • Möjlighet till överklagan.

Extern vägledning och möjlighet till överprövning

Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Konsumentverket (Hallå konsument) eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av Nordnet Bank, eller Konsumenternas försäkringsbyrå avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring.

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platform med adress: http://ec.europa.eu/odr. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Läs mer om vad som avses med klagomål och vilken hantering som rekommenderas i Finansinspektionens regler och rekommendationer om klagomålshantering nedan.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Nordnet Bank AB

FFFS 2002:23

FFFS 2018:10

Nordnet Pensionsförsäkring AB

FFFS 2002:23

FFFS 2018:10