Hoppa till huvudinnehållet

Privatlån.

Låna pengar utan säkerhet
med Nordnets privatlån.

Privatlån.

Låna pengar utan säkerhet med Nordnets privatlån.

Låna upp till 500 000 kr.

Funderar du på att ta ett lån utan säkerhet, då är Nordnets privatlån ett smart val att få mer pengar för att förverkliga ett projekt eller för dig som vill renovera eller gör den där resan du drömmer om.

Med vårt privatlån kan du låna mellan 20 000 och 500 000 kr, amorteringsfritt första året. Betalar du med autogiro är det dessutom avgiftsfritt med ränta från 3,90%. Du kan ansöka om lånet direkt här på sidan. Har du frågor om vårt lån är du mer än välkommen att ringa oss på 010 583 36 00 eller mejla till privatlan@nordnet.se


Fördelar med Nordnets privatlån.

 • Ränta mellan 3,90-9,90%.
 • Låna upp till 500 000 kr.
 • Möjlighet till amorteringsfritt första året.
 • Du får alltid lägre ränta när du ansöker direkt hos oss via vår webbsida.
Räkna ut din månadskostnad för lånet
Lånebelopp
200 000 kr
Återbetalningstid
10 år
Amorteringsfri första året
Total månadskostnad810:-/månadUnder första året, och sedan 2 294:-/månadMånadskostnaden är beräknad vid en exempelränta på 4,85%
Vi tillämpar individuell räntesättning (räntesatser per 2022-10-03 3,90% - 9,90%). Effektiv ränta beräknad vid exempelräntan 4,85% vid lånebelopp 200 000 kronor och en återbetalningstid på 10 år är 4,96%. Uppläggningsavgift 429 kr, aviavgift 0 kr vid autogiro. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 2 111 kr och det sammanlagda beloppet att betala blir 253 343 kr. För att ansöka om lån måste du vara minst 25 år, ha en årsinkomst på minst 200 000 kr, haft en inkomst i Sverige i minst 3 år och inte ha några betalningsanmärkningar. Vid låneansökan inhämtas kreditupplysning.

Så här fungerar det.

Steg 1 Ansök

Ansök på nordnet.se
Din ansökan genomgår
en kreditprövning.

Steg 2 Signera med BankID

Signera med BankID
När ansökan godkänts får du en
länk via email och sms för att
signera avtalet.

Steg 3 - Pengar på kontot

Pengar på kontot
Efter att du undertecknat har
du normalt pengarna inom tre
bankdagar.

Steg 1 Ansök

Ansök på nordnet.se
Din ansökan genomgår
en kreditprövning.

Steg 2 Signera med BankID

Signera med BankID
När ansökan godkänts får du en
länk via email och sms för att
signera avtalet.

Steg 3 - Pengar på kontot

Pengar på kontot
Efter att du undertecknat har
du normalt pengarna inom tre
bankdagar.

Vad krävs för att få låna?

För att kunna ansöka om ett privatlån vill vi att du uppfyller dessa villkor:

 • Du är minst 25 år.
 • Du har en årsinkomst på minst 200 000 kr.​
 • Du har haft inkomst i Sverige i minst tre år.
 • Du har inga betalningsanmärkningar.
 • Du betalar tillbaka lånet på högst 15 år och innan du fyller 71 år.​

Skydda dig och din familjs ekonomi.

Låneförsäkring.

Om du vill skydda dig mot oförutsedda händelser som skulle kunna påverka dig och din familjs ekonomi kan du teckna vår låneförsäkring. Blir du sjuk eller arbetslös betalar försäkringen din månadskostnad i upp till tolv månader. Om du skulle avlida betalas hela din återstående skuld. Skyddet för arbetslöshet gäller inte dig som är egenföretagare.

Om du utökar din försäkrade kredit och vill att det nya beloppet ska omfattas av försäkringen ska teckningsvillkoren vara uppfyllda. Om försäkringen beviljas får den ett nytt startdatum med ny kvalificeringsperiod.

Kostnad för låneförsäkring.

Premien är för närvarande 8,75 % av den månadskostnad du betalar. Lånar du 100 000 kr på 15 år blir premien 64 kr/ månad, lånar du 20 000 kr blir premien 13 kr/månad (med exempelräntan 3,85 %).

För dig som fått lånet utbetalt från 2017-01-01
Ladda ner faktablad Pdf, 505.9 kB.
Ladda ner förköpsinformation Pdf, 654.7 kB.
Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor Pdf, 455.3 kB.

För dig som fått lånet utbetalt från 2015-04-01.
Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor

För dig som fått lånet utbetalt från 2013-06-13.
Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor

För dig som fått lånet utbetalt före 2013-06-13.
Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor

Vid sjukdom, hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet täcker vår låneförsäkring din månadskostnad för lånet. Högsta ersättning är 15 000 kronor per månad i max 12 månader.

I händelse av dödsfall betalar försäkringen hela din återstående skuld, upp till 500 000 kr.

Om du blir ofrivilligt arbetslös, drabbas av sjukdom eller hel arbetsoförmåga i mer än 30 dagar betalar försäkringen din månadskostnad för lånet i max 365 dagar per tillfälle. Blir du sjuk eller arbetslös i flera perioder utgår ersättning i upp till 36 månader, i 12 månader per tillfälle. Arbetslöshetsersättning gäller inte för dig som är egenföretagare.

Vid dödsfall betalar försäkringen din återstående skuld. Eventuella dröjsmålsräntor eller kravavgifter betalas dock ej.

Låneförsäkringen gäller inte om du har en skada, sjukdom eller ett sjukdomstillstånd som du kände till när du tecknade försäkringen. Försäkringen omfattar heller inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

För arbetslöshetsersättning gäller inte försäkringen då du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens första 120 dagar. Arbetslöshetsersättning gäller inte för dig som är egenföretagare.

Skada anmäls till AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm. Email: skador@amtrustgroup.com eller telefon: 08-505 68 075.

För mer information om hur du går till väga ring 08 440 38 00. Tänk på att skadeanmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast inom 12 månader efter inträffad skada.

Har du en försäkring tecknad innan 2017-01-01 ska du vända dig till

Crawford & Co Sweden, Box 6044, 171 06 Solna Email: affinity@crawco.se eller telefon 010-410 70 00

Du kan teckna vår låneförsäkring om du uppfyller följande villkor:

 • Du har ett lån hos Nordnet Bank AB
 • Du är minst 25 och max 64 år
 • Du är fullt frisk och fullt arbetsför och har ingen kännedom om allvarlig sjukdom eller skada
 • Du har en tillsvidareanställning och arbetar minst 20 timmar i veckan före avtalsdatumet eller är egenföretagare med f-skattesedel i samma utsträckning.
 • Du har ingen kännedom om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet

Även medlåntagare kan teckna vår låneförsäkring. Notera att premie på 8,75 % av månadskostnaden utgår per försäkring.

Du kan ångra dig över telefon inom 30 dagar. Du kan sedan skriftligen säga upp försäkringen närsomhelst med omedelbar verkan eller från den tid du anger.

Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters DAC med generalagent AmTrust Nordic AB.
Adress i Sverige: Hamngatan 11, 111 47 Stockholm
Telefon: 08-440 38 20
E-post: infonordic@amtrustgroup.com

Har du frågor om försäkring som är tecknad innan 2017-01-01 kontakta då

Adress i Sverige: Crawford & Co Sweden, Box 6044, 171 06 Solna
Telefon: 010-410 70 00
E-post: affinity@crawco.se

Om du utökar ditt lån sägs din befintliga låneförsäkring automatiskt upp. En ny låneförsäkring kan tecknas av dig på det nya totalbeloppet, under förutsättning att grundkraven är uppfyllda. Vid tidpunkten för ansökan om utökning av lånebeloppet måste du uppfylla lånekraven och försäkringsvillkoren.

Att en ny låneförsäkring tecknas innebär bl.a. att ditt försäkringsskydd kommer att inträda vid ett annat datum än tidigare med ny kvalificeringsperiod enligt försäkringsvillkoren.

Nordnet Bank AB, är registrerad som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen.

Skadeståndsansvar enligt lagen om försäkringsförmedling (2005:405) täcks av AmTrust International Underwriters DAC. Nordnet får som försäkringstagare till gruppförsäkringen och som försäkrings­förmedlare viss ersättning av AmTrust International Underwriters DAC för det arbete man utför i form av bland annat tecknande av försäkring och premiehantering. I första hand får Nordnet 60 % av betalda premier. För det fall AmTrust International Underwriters DAC gör en vinst på gruppförsäkringen efter att man betalat bland annat försäkringsersättningar och administration av försäkringen är Nordnet berättigad till ytterligare ersättning. Hur stor denna ersättning blir går inte att säga på förhand. Vid 80 % skadeutfall och efter avdrag för gruppkollektivets administrativa kostnader är Konsumentkredit berättigade till ersättning motsvarande ca 5 % av premien. Nordnet ersättning blir då totalt mellan 60-65 % av betalda premier.

Mitt lån.

Låna mer.

Vill du utöka ditt lån fyller du i en ny ansökan med beloppet som du vill utöka ditt befintliga lån med.

Betalningsfri månad.

Du har, om du vill, möjlighet att få upp till tre betalningsfria månader per år, förutsatt att du gjort minst tre betalningar utan förseningar före.

Ansök om betalningsfri månad.

Tänk på att en räntefri månad innebär att räntan, amorteringen och eventuella avgifter läggs till din skuld, så att den blir högre och därmed blir även kommande månadsbelopp något högre.

Vill du ha hjälp med att ansöka om betalningsfri månad? Ring vår kundservice på 010 583 36 00.


Teckna låneförsäkring.

För att skydda din och din familjs ekonomi kan du lägga till en låneförsäkring till ditt privatlån. För att teckna en låneförsäkring för ditt lån ber vi dig att fylla i uppgifterna i fälten nedan. Glöm inte att ange personnummer.

Lägg till en låneförsäkring.

Jag/vi har sökt låneförsäkring och intygar att jag/vi per dagens datum är fullt frisk/friska och fullt arbetsför/arbetsföra samt att jag/vi inte har kännedom om sjukdom, sjukdomstillstånd, fysisk skada eller förestående arbetslöshet eller varsel om uppsägning.

Förlänga löptiden på mitt lån.

Om du vill förlänga löptiden på ditt lån, ring vår kundservice på 010 583 36 00. Observera att lånet ska vara återbetalt innan du fyller 71 år.

Ansök om autogiro, få din månadsavi digitalt via Kivra.

Det enklaste sättet att betala månadskostnaden är via autogiro. Vi drar då månadsbeloppet från ditt konto på förfallodagen och du får din månadsavi digitalt via Kivra. Aviavgift: 0 kr om du använder autogiro, annars 30 kr/avi. Har du redan autogiro behöver du inte ansluta dig på nytt för att få månadsavi via Kivra.

Autogiro.

Fyll i uppgifterna nedan, så skickar vi dig en ansökan. Skriv på och sänd tillbaka denna ansökan i det svarskuvert som medföljer, så ordnar vi resten.
Insynsfullmakt.

Behöver du ge någon närstående behörighet att erhålla uppgifter om din kredit? Skriv ut och fyll i insynsfullmakten Pdf, 133.4 kB. och skicka till Privatlån, c/o Nordnet Bank, Box 190, 952 22 KALIX

Vanliga frågor & svar.

Om du har andra frågor än de vi besvarar nedan är du välkommen att maila oss på privatlan@nordnet.se eller ringa oss på 010-583 36 00.


Ändamålet är valfritt. Du kan till exempel lösa andra dyra lån och småkrediter, finansiera ett båt- eller bilköp, en husrenovering eller heminredning.

En person du delar låneansvaret med. Låntagarens och medlåntagarens betalningsansvar är med andra ord solidariskt gentemot Nordnet Bank AB.

Lägst 20 000 kr, högst 500 000 kr.

I och med att ni är två som ansöker och ansvarar för återbetalningen av lånet ökar oftast möjligheten att få lånet beviljat.

Efter att vi fått ett undertecknat skuldebrev i retur från dig har du normalt pengarna inom tre bankdagar.

I första hand maka, make, sambo eller annan familjemedlem. Men även annan person i din närhet kan godtas.

De förs över till det bankkonto du anger i din ansökan.

Ja. Fyll i en låneansökan som vanligt, men ange det belopp som du vill utöka ditt lån med. Du får ut ett skuldebrev med det nya totala lånebeloppet (vi avrundar uppåt till närmaste tusen kronor) som täcker din aktuella restskuld och det lånebehov du har idag. Vi löser då ditt nuvarande lån och betalar ut mellanskillnaden till dig.

Exempel: Du har 60 000 kr i skuld till oss, men behöver ytterligare
30 000 kr. Fyll då i en ansökan om ett lån på 30 000 kr.

Det finns lån med rak amortering och det finns annuitetslån. Nordnet Bank AB erbjuder annuitetslån. Det innebär att du betalar ett lika stort belopp varje månad. Beloppet täcker både amortering och ränta på restskuld, så att lånet är återbetalat vid kredittidens slut.

Ja. Du kan lösa resterande restskuld via så kallad förtidsinlösen. Det kostar inget extra. Du kan även extraamortera på ditt lån när du vill.

Amorteringsfritt innebär att du under en förutbestämd period endast betalar ränta och ingen amortering. Det gör i sin tur att månadskostnaden blir betydligt lägre. Nordnet Bank AB erbjuder ett års amorteringsfrihet på samtliga lånebelopp.

Uppläggningsavgift 429 kr.

Aviavgiften 0 kr om du använder autogiro, annars 30 kr/avi.

Räntan är rörlig och kan höjas och sänkas i enlighet med våra allmänna villkor och gällande lag.