Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Investerings­sparkonto - ISK.


Investera utan att deklarera med ISK.

När du använder ett investeringssparkonto (ISK) för att investera i aktier och fonder slipper du deklarera dina vinster och förluster. Istället betalar du en skatt, som baseras på det värde du har på kontot.

Förutom skatten, betalar du courtage för de affärer du gör och förvaltningsavgifter som fondbolagen tar ut. Våra courtagenivåer hittar du i prislistan. Förvaltningsavgifterna hittar du på respektive fonds sida, och i fondfaktabladen.

Investeringssparkonto

  • Inga avgifter.

  • Skatt på 0,88 % för 2023.

  • Slipp deklarera vinster och förluster.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Investeringssparkontot är en populär sparform. Du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och du betalar inte heller någon vinstskatt. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året.

Thumbnail Image

Schablonintäkt

På ett ISK baseras ditt skatteunderlag på vad som kallas för schablonintäkt. Schablonintäkten för ett investeringssparkonto är 2,94 % av kapitalunderlaget (inkomståret 2023).

Schablonintäkten för investeringssparkonto är 2,94 procent av ett kapitalunderlag (inkomståret 2023). Skatten är 30 procent av schablonintäkten vilket motsvarar 0,882 % av underlaget.

Här hittar du räkneexempel för schablonintäkt på ISK.

Jämför sparformer med ISK (skatt mm).

Vilken kontotyp ska jag välja? Detta är en vanligt förekommande fråga hos våra kunder som vi gladeligen hjälper dig att reda ut. Därför går vi nedan igenom olika kontotyper, med fördelar och nackdelar, för att du ska hitta den kontotyp som passar just dig och ditt sparande bäst.

Läs Nordnets sparekonom Frida Bratts tips kring hur du ska tänka när du väljer sparform.

Investeringssparkonto
Kapitalförsäkring
Aktie- och fonddepå
Schablonskatt (0,88 % 2023).
Schablonskatt (0,88 % 2023).
30 % skatt på inkomst av kapital för vinster och utdelningar.
Slipp deklarera vinster och förluster.
Slipp deklarera vinster och förluster.
Du kan kvitta vinster och förluster.
Du får gå på bolagsstämmor.
Du får inte gå på bolagsstämmor.
Du får gå på bolagsstämmor.
Du kan flytta värdepapper till ditt investeringssparkonto.
Du kan inte flytta värdepapper till din kapitalförsäkring.
Du kan flytta värdepapper till din aktie- och fonddepå.
Du kan inte utse förmånstagare. Vanliga arvsregler gäller.
Du kan utse förmånstagare. Kapitalförsäkring passar därför bra för exempelvis barnsparande.
Du kan inte utse förmånstagare.
Privatperson (myndig & omyndig) kan öppna investeringssparkonto.
Privatperson (myndig & omyndig) och företag kan öppna kapitalförsäkring.
Privatperson (myndig & omyndig) och företag kan öppna aktie- och fonddepå.
Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.
Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.
Nordnet tar inte ut någon kontoavgift.

Flytta värdepapper till ISK.

Du kan flytta värdepapper från till exempel din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto. Det blir som en insättning och inkluderas i kapitalet som schablonskatten beräknas på.

Uttaget från det tidigare kontot ses skattemässigt som en försäljning, och vi skickar en kontrolluppgift till skatteverket.

Flytta dina värdepapper till ditt investeringssparkonto

Vanliga frågor om ISK.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.