Hoppa till huvudinnehållet

Företagscertifikat.

Handla svenska företagscertifikat.


Priserna senast uppdaterade den 8:e December 2023 22:00


Vi vill bara påminna om att företagscertifikat inte är lämpade för alla. De kan vara komplicerade och kräver en god förståelse för företagscertifikatens specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Att investera i företagscertifikat kan vara ett bra alternativ för dig som är ute efter en kortsiktig ränteplacering där du ges möjlighet att välja vilken risk och avkastningspotential du vill ha på din placering. På denna sida hittar du indikativa priser, förfallodatum och annan information för ett urval av svenska företagscertifikat som du kan handla hos Nordnet. Hittar du inte företagscertifikatet du söker, önskar du få senaste priser eller för att lägga en order, vänligen kontakta våra mäklare per telefon 010 - 583 31 00.

Innan du kan lägga en order måste du genomföra ett kunskapstest, du kan läsa mer om varför och göra testet här.

Aktuellt utbud av företagscertifikat.

Emittent
Industri
Förfall
Valuta
Yield
Minsta belopp
ISIN
Intea Fastigheter AB
Fastigheter
2023-12-22
SEK
4.8%
1 000 000
SE0020997112
LF Bank AB
Bank
2023-12-11
SEK
3.96%
1 000 000
SE0020358497
SEB AB
Bank
2023-12-27
SEK
3.96%
1 000 000
SE0020845766
Swedbank AB
Bank
2023-12-18
SEK
3.95%
1 000 000
SE0020845261

Priserna och annan information i listan ovan är endast indikativa. Priserna ovan återspeglar inte alltid marknadens prissättning, utan snarare den prissättning som en enskild bank tillämpar. Nordnet frånsäger sig ansvar för prissättningen och fungerar enbart som distributör av priser tillhandahållna av andra banker. Informationen som presenteras uppdateras inte i realtid. Felaktig information kan av misstag presenteras i listan. Nordnet förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen utan föregående underrättelse. Önskar du att handla med obligationer kan du ringa till en av Nordnets mäklare, så hjälper vi dig. Innan du kan lägga en order måste du genomföra ett kunskapstest, du kan läsa mer om varför och göra testet här.

Vad är företagscertifikat?

Företagscertifikat faller inom vad som brukar benämnas som penningmarknadsinstrument, d.v.s. kortfristiga räntebärande värdepapper med löptid kortare än ett år. Enkelt förklarat är företagscertifikat, precis som i fallet med obligationer, ett lån.  När du köper ett företagscertifikat kan man säga att du lånar ut pengar till det företag som gett ut certifikatet. En viktig skillnad mot företagsobligationer är att företagscertifikat ges ut med en mycket kortare löptid, vanligtvis kortare än 1 år. Det innebär dels att företagscertifikat normalt sett är förenade med en lägre ränterisk, dels att de har en lägre potentiell avkastning.

Företagscertifikat ger inte några ränteutbetalningar, utan ges normalt sett i stället ut till underkurs, d.v.s. ett pris som är lägre än företagscertifikatets nominella belopp. Vid löptidens slut återbetalas 100 procent av företagscertifikatets nominella belopp, förutsatt inga kredithändelser inträffar för utgivaren. Mellanskillnaden utgör avkastningen på investeringen.

Priset för företagscertifikat uttrycks som årsränta (yield) och handlas, liksom företagsobligationer vanligtvis i poster från 1 miljon kronor.

Tänk på detta innan du handlar med företagscertifikat.

Om företaget som du har lånat ut till får betalningsproblem finns det en risk att du förlorar hela eller delar av ditt investerade belopp.

Det finns två risker som är extra viktiga att känna till innan du investerar i företagscertifikat; ränterisk och kreditrisk.

Ränterisken uppstår till följd av förändringar av marknadsräntan. Enkelt förklarat så minskar värdet på företagscertifikat när marknadsräntan stiger och vice versa. Vill man sälja innan löptidens slut finns det alltså en risk att man inte får tillbaka alla pengar man lånat ut. En längre löptid innebär alltid en högre ränterisk eftersom det är svårare att förutse marknadsräntan längre fram i tiden. Eftersom företagscertifikat har kortare löptider än ett år är ränterisken lägre i företagscertifikat jämför med obligationer som har längre löptider.

Kreditrisken är kopplad till kreditvärdigheten hos utgivaren av en obligation eller ett företagscertifikat, dvs utgivarens bedömda återbetalningsförmåga. Kreditrisken är i regel högre i certifikat utgivna av företag än certifikat utgivna av kommuner.

Bra att veta om risker.

Informationen på den här sidan upplyser dig som investerare inte om alla risker kopplade till företagscertifikat. För att du ska kunna ta ett välgrundat investeringsbeslut är det viktigt att ta del av prospektet för respektive företagscertifikat innan du investerar. Prospektet hittar du vanligtvis på respektive utgivares hemsida.

Vanliga frågor och svar om företagscertifikat.