Hoppa till huvudinnehållet

Prislista.

Ordinarie priser och räntor.

Välj den courtageklass som passar dig bäst.

Välj den courtageklass som passar dig bäst; Mini, Liten, Mellan eller Fast. Uppfyller du kriterierna för vår Kom igång-rabatt handlar du dessutom gratis på Stockholmsbörsen, OMX. Klicka på respektive kunderbjudande högst upp på sidan, för att ta del av aktuella priser.

Om du inte hittar det du söker i prislistan är du som alltid välkommen att ringa oss på 010-583 30 00.

Kom igång-rabatt.

Courtage 0 % på Stockholmsbörsen OMX, lägsta belopp 0 SEK. Gäller i sex månader för dig som:

  • Har courtageklass Mini.
  • Gör max 500 affärer.
  • Är medlem och delar en depå på Shareville.
  • Har eller har haft max 80 000 kr hos Nordnet.
  • Handlar på Stockholmsbörsen, OMX.

Kom igång-rabatten börjar gälla ett dygn efter att alla förutsättningar är uppfyllda.

Courtageklasser.

Mini.

För dig som köper/säljer aktier för upp till 15 600 kr per order.

Norden.

Courtage: 0,25 %
Minst: 1 SEK

Utanför Norden.

Courtage: 0,25 %
Minst: 9 SEK

Liten.

För dig som köper/säljer aktier för 15 600 – 46 000 kr per order.

Norden.

Courtage: 0,15 %
Minst: 39 sek

Utanför Norden.

Courtage: 0,15 %
Minst: 49 SEK

Mellan.

För dig som köper/säljer aktier för 46 000 – 143 478 kr per order.

Norden.

Courtage: 0,069 %
Minst: 69 SEK

Utanför Norden.

Courtage: 0,089 %
Minst: 69 SEK

Fast.

För dig som köper/säljer aktier för mer än 143 478 kr per order.

Norden.

Courtage: 99 SEK
Minst: 99 SEK

Utanför Norden.

Courtage: 0,079 %
Minst: 99 SEK

Gäller huvudbörsen i respektive land.

Handel i Norden.



Mini

Liten

Mellan

Fast

Stockholmsbörsen





Courtage

0,25 %

0,15 %

0,069 %

-

Minst

1 SEK

39 SEK

69 SEK

99 SEK

First North, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen, Helsingforsbörsen





Courtage

0,25 %

0,15 %

0,069 %

-

Minst

1 SEK

39 SEK

69 SEK

99 SEK

Spotlight Stock Market, NGM och Nordic MTF





Courtage

0,25 %

0,15 %

0,069 %

0,045 %

Minst

19 SEK

39 SEK

69 SEK

99 SEK






Vid order via mäklare gäller andra priser, se nedan för ovan nämnda börser





Courtage

0,3 %

0,15 %

0,069 %

0,045 %

Minst

235 SEK

195 SEK

195 SEK

195 SEK






Stora order via mäklare (block etc.)

Kontakta oss för mer information

Courtage

0 %

Minst

0 SEK


* Gäller under sex månader för dig som 1) har courtageklass Mini, 2) är medlem på Shareville, 3) gör max 500 affärer per år, 4) max har haft 80 000 kr hos Nordnet och 5) lägger order själv på sajten.

Som kund hos Nordnet kan du känna dig trygg med att du får riktigt bra priser. Men för att du ska lyckas med ditt sparande tror vi att det också krävs kunskap och inspiration. Därför erbjuder vi dig som är medlem på vårt sociala sparnätverk Shareville att handla helt gratis i ett halvår på Stockholmsbörsen*.



Mini

Liten

Mellan

Fast

Courtage

0,25 %

0,15 %

0,069 %

0,045 %

Minst

19 SEK

39 SEK

69 SEK

99 SEK


Nordnet Markets

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Köpenhamn

Nasdaq Helsingfors

Oslo Börs

Order över 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

0 SEK

0 DKK

0 EUR

0 NOK

Order under 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

19 SEK

29 SEK

3 EUR

29 NOK


Klicka här för att läsa mer om courtagefri handel i Nordnet Markets.

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.


Courtage

Du betalar inget courtage, endast fondbolagets egna avgifter tillkommer. (Nordnet tar ut en transaktionsavgift på 1 % vid köp av Brummers fonder för att täcka administrativa kostnader.)

Handel via mäklare på telefon

198 SEK



Mini

Liten

Mellan

Fast

Aktie- och indexoptioner

Courtage

0,90 %

0,80 %

0,70 %

0,60 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Indexterminer

Courtage (kr per styck)

20 kr

20 kr

20 kr

20 kr

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

OMXS30 Mini termin





Courtage (kr per styck)

10 kr

10 kr

10 kr

10 kr

Minst

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Avslut och stängning
(kr per kontrakt)

1 kr

1 kr

1 kr

1 kr

Aktieterminer





Courtage

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Svenska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (kr per kontrakt)

1 kr

1 kr

1 kr

1 kr

Högst (kr per kontrakt)

14 kr

14 kr

14 kr

14 kr

Lösen aktieoptioner

0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

Avslut och stängning aktieterminer

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

Avslut och stängning
OMX-optioner och terminer
(kr per kontrakt)

3,50 kr

3,50 kr

3,50 kr

3,50 kr

Norska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (NOK per kontrakt)

1 NOK

1 NOK

1 NOK

1 NOK

Högst (NOK per kontrakt)

14 NOK

14 NOK

14 NOK

14 NOK

Lösen aktieoptioner

0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

OBX-terminer (NOK per kontrakt)

2 NOK

2 NOK

2 NOK

2 NOK

Danska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (DKK per kontrakt)

1 DKK

1 DKK

1 DKK

1 DKK

Högst (DKK per kontrakt)

14 DKK

14 DKK

14 DKK

14 DKK

Lösen aktieoptioner

0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

Avslut och stängning

KFX-optioner och futures

(DKK per kontrakt)

1,60 DKK

1,60 DKK

1,60 DKK

1,60 DKK



Mini/Liten/Mellan/Fast

Svenska värdepapperslån

Fast avgift (i kr + vanligt courtage)

200 kr

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

3 %

Norska värdepapperslån

Fast avgift (NOK + vanligt courtage)

250 NOK

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

4,50 %

Danska värdepapperslån


Fast avgift (DKK + vanligt courtage)

250 DKK

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

4 %

Finska värdepapperslån

Fast avgift (EUR + vanligt courtage)

30 EUR

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

3 %



Mini/Liten/Mellan/Fast

Räntebevis och valutabevis

Courtage

0,01%

Minst

99 kr

Aktieindexobligationer,

premieobligationer och konvertibler

Courtage

0,15%

Minst

198 kr

Obligationer


Courtage

0,10%

Minst

198 kr


Mini/Liten/Mellan/Fast

Svenska värdepapper

Courtage

0,30%

Minst

119 kr

Norska värdepapper


Courtage

0,35%

Minst

390 kr

Onoterat i kapitalförsäkring


För de onoterade värdepapper du har i din kapitalförsäkring tar Nordnet ut en avgift på 3 000 kronor per värdepapper och år samt en årlig försäkringsavgift mellan 0,30 – 1,45 procent. Se tabell nedan.

Kapital i kr

Avgift i %

0 - 500 000 kr

1,45

> 500 000 kr

1,35

> 1 000 000 kr

1,25

> 5 000 000 kr

0,90

> 10 000 000 kr

0,80

> 15 000 000 kr

0,70

> 20 000 000 kr

0,60

> 25 000 000 kr

0,50

> 50 000 000 kr

0,40

> 75 000 000 kr

0,30

Handel utanför Norden.

Nasdaq, NYSE Pink sheet, Bulletin Board, Torontobörsen, Londonbörsen och Xetra (gäller även tyska certifikat och warranter)*


Mini

Liten

Mellan

Fast

Courtage

0,25 %

0,15 %

0,089 %

0,079 %

Minst

9 kr

49 kr

69 kr

99 kr

Minst (telefonorder)

235 SEK

195 SEK

195 SEK

195 SEK

Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR. Kontakta Nordnet för mer information

Administrativ avgift för ADR

0,005-0,17 USD per innehavd ADR. Kontakta Nordnet för mer information.

Euronext Lisabon, Bryssel, Paris och Amsterdam (Euronext enbart via telefon)*


Mini

Liten

Mellan

Fast

Courtage

0,30 %

0,30 %

0,25 %

0,25 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR.

* Vid handel med utländska värdepapper kan administrativa avgifter och skatter tillkomma. Till exempel dras en stämpelskatt på 0,1 % vid köp av vissa italienska aktier, 0,2 % för vissa spanska aktier, 0,3 % för vissa franska aktier samt 0,5 % för vissa brittiska aktier.

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista. Mer om valutakonto hittar du här.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.

Räntor.

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp


0,00 %


Portföljbelåning

Räntor gäller från 2022-07-11

Nominell ränta


6,81 %

Effektiv ränta

7,03 %

Övertrasserings-/överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %

Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

Portföljbelåning Plus

Ränterabatt 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)


5,44 %



Effektiv ränta med ränterabatt 1


1,59 %



Ränterabatt 2 (dras av från ordinarie effektiva räntan)


4,36 %



Effektiv ränta med ränterabatt 2


2,67 %



Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.





Bolån- ränterabatt vid belåningsgrad < 50 %
Gäller från 22-07-07





Tillgångar hos Nordnet


Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 15 mkr (rabattnivå 1)


2,79 %

1,39 %

1,40 %

10 - 15 mkr (rabattnivå 2)


2,79 %

1,35 %

1,44 %

5 - 10 mkr (rabattnivå 3)


2,79 %

1,05 %

1,74 %

2,5 - 5 mkr (rabattnivå 4)


2,79 %

0,95 %

1,84 %

0 - 2,5 mkr (ingen rabatt på standardränta)


2,79 %

0,00 %

2,79 %

Bolån - ränterabatt vid belåningsgrad 60 - 75 %*





Tillgångar hos Nordnet


Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 15 mkr (rabattnivå 5)


2,79 %

0,99 %

1,80 %

10 - 15 mkr (rabattnivå 6)


2,79 %

0,95 %

1,84 %

5 - 10 mkr (rabattnivå 7)


2,79 %

0,65 %

2,14 %

2,5 - 5 mkr (rabattnivå 8)


2,79 %

0,55 %

2,24 %

0 - 2,5 mkr (ingen rabatt)


2,79 %

0,00 %

2,79 %

Bolån - ränterabatt vid belåningsgrad > 75 %*


7



Tillgångar hos Nordnet


Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 15 mkr (ingen rabatt)


2,79 %

0,00 %

2,79 %

10 - 15 mkr (ingen rabatt)


2,79 %

0,00 %

2,79 %

5 - 10 mkr (ingen rabatt)


2,79 %

0,00 %

2,79 %

2,5 - 5 mkr (ingen rabatt)


2,79 %

0,00 %

2,79 %

0 - 2,5 mkr (ingen rabatt)


2,79 %

0,00 %

2,79 %

* Gäller enbart om värdet på bostaden sjunker. Det går ej att ansöka om ränterabatterna som erhålls vid över 50 % belåningsgrad.

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,01 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,60 %

Effektiv ränta*

6,80 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Utlåningsränta med Knockoutlånets ränterabatt

Rabattnivå 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

2,05 %

Effektiv ränta med rabattnivå 1

4,75 %

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,01 %

Utlåning

Nominell ränta*

7,20 %

Effektiv ränta*

7,44 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Utlåningsränta med Knockoutlånets ränterabatt

Rabattnivå 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

2,38 %

Effektiv ränta med rabattnivå 1

5,06 %

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,01 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,70 %

Effektiv ränta*

6,91 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Utlåningsränta med Knockoutlånets ränterabatt

Rabattnivå 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

0,74 %

Effektiv ränta med rabattnivå 1

6,17 %

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,00 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,90 %

Effektiv ränta*

7,12 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Utlåningsränta med Knockoutlånets ränterabatt

Rabattnivå 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

0,85 %

Effektiv ränta med rabattnivå 1

6,27 %

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,00 %

Utlåning

Nominell ränta*

7,00 %

Effektiv ränta*

7,23 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Utlåningsränta med Knockoutlånets ränterabatt

Rabattnivå 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

0,54 %

Effektiv ränta med rabattnivå 1

6,69 %

Tilläggstjänster.

KURSER SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC och NGM/SPOTLIGHT)

Pris SEK

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

Gratis

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

15 kr

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

70 kr



KURSER NORGE (Oslo Børs och NGM)


Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

Gratis



KURSER TYSKLAND


Streaming kursinformation aktier och ETFs utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier och ETFs utan orderdjup

80 kr

Streaming realtidskurser aktier och ETFs med orderdjup

290 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier oh ETFs utan orderdjup

Gratis

Streaming DAX future (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming DAX future (Realtid)

70 kr



KURSER USA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

15 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1(Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (15 min. fördröjt))

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1( Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (Realtid)

690 kr



KURSER KANADA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

135 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC)

Avgift till börsen

Infront distributionsavgift

Totalt

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup

0 SEK/månad

0 SEK/månad

0 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed income – Level 2)

0 SEK/månad

30 SEK/månad

30 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 1)

15 SEK/månad

0 SEK/månad

15 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier och warranter från NGM/NDX med orderdjup (Nordic Growth Market: NGM/NDX – Level 2)

0 SEK/månad

50 SEK/månad

50 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 2)

70 SEK/månad

50 SEK/månad

120 SEK/månad

NORGE (Oslo Børs)




Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 1)

0 SEK/månad

25 SEK/månad

25 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 2)

0 SEK/månad

30 SEK/månad

30 SEK/månad

USA

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för amerikanska aktier (Nordnet: Nasdaq and NYSE)

15 SEK/månad

50 SEK/månad

65 SEK/månad

Nasdaq futures och S&P futures i realtid (US CME: E-mini Futures only – Level 1)

690 SEK/månad

50 SEK/månad

740 SEK/månad

Dow Jones Indices i realtid (Nordnet: DJ Indices)

0 SEK/månad

0 SEK/månad

0 SEK/månad

Canada

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för kanadensiska aktier (Toronto TSX & TSX-V: Equities Private Level 1)

135 SEK/månad

50 SEK/månad

185 SEK/månad

Tyskland

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för aktier och ETF:er utan orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 1)

80 SEK/månad

50 SEK/månad

130 SEK/månad

Realtidskurser för aktier och ETF:er inkl. orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 2)

290 SEK/månad

50 SEK/månad

340 SEK/månad

Eurex Futures & options (Eurex: Futures & Options – Level1)

70 SEK/månad

50 SEK/månad

120 SEK/månad

Deutche Börse index och Xetra ETF (Deutche Börse indices & Xetra ETF)

15 SEK/månad

0 SEK/månad

15 SEK/månad

Samtliga courtageklasser

Automatisk uppdatering

För OMX-börserna i Mina listor (kronor per månad)

220 kr

För Oslobörsen i Mina listor (kronor per månad)

350 kr

Realtidskurser

Realtidskurser för aktier med automatisk uppdatering av orderdjup från
Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen (kronor per månad)

850 kr

Realtidsuppdaterade optionskurser inklusive orderdjup från OMX (kronor per månad)

450 kr

Tyska realtidskurser utan orderdjup (kronor per månad)

1 030 kr

Realtidskurser för index, aktier och med orderdjup från Oslo Börs (EuroNext)

700 kr

Samtliga courtageklasser

Analystjänster

Affärsvärlden

330 kr/mån

Investtech, teknisk analys

240 kr/mån

Nyhetskällor

Svenska

Direkt

Gratis

Waymaker

Gratis

NG News

Gratis

Hugin

Gratis

Norska

TDN Finans (kronor per månad)

390 kr

Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

Olso Børs

Gratis

Danska

Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

København Fondsbørs

Gratis

Ritzau Finans

Gratis

Finska

Kauppalehti Online (kronor per månad)

75 kr

Arvopaperi

Gratis

Medie

Pris per månad

Infront distributions fee per månad

Totalt pris per månad

Ritzau Finans Flash (Danmark)

245 SEK

0 SEK

245 SEK

Direkt Flash (Sverige)

1445 SEK

0 SEK

1445 SEK

TDN Finans Flash (Norge)

115 SEK

30 SEK

1145 SEK

Kauppalehti News & Flash (Finland)

199 SEK

30 SEK

229 SEK

TDN Finans (Norge, realtid)

390 SEK

30 SEK

420 SEK

Ritzau Finans realtid

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Direkt realtid (Sverige)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Kauppalehti News RSS (Finland)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

TDN Finans Delay (Norge)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Totalt pris per månad

Tjänster och handelsapplikationer

Mobil app för Android, iOS & Windows

Gratis

Infront Web Trader baspaket

115 kr

Infront Active Trader baspaket (kronor per månad)

935 kr

Nordnet Autotrader - powered by Autostock

(kronor per kvartal)

995 kr

Realtidskurser Nordnet Autotrader

99 kr

Mobila tjänster (kronor per SMS)

2 kr

Realtidskurser Nordnet API - Nasdaq Nordic Equities

280 kr

Realtidskurser Nordnet API - Nasdaq Nordic Derivatives

280 kr

Nordnet External API (kronor per månad)

1 000 kr

Företag anses alltid vara professionella användare.
En privatperson kan också vara en professionell användare
om denne agerar på eller använder informationen på ett
yrkesmässigt sätt eller inom ramen för en näringsverksamhet.

Sparformer.

Kontoavgift

Gratis

Inlåningsränta *

0,00 %

* Ränta på inlåning betalas ut årligen



Kontoavgift

Gratis

Vinstskatt

30 % av reavinsten beskattas året efter försäljning

Kontoavgift

Gratis

Årlig skatt

0,375 % av kapitalunderlaget för 2020

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Överlåtelseavgift

1 000 kr

Riskkostnad

Riskkostnaden baseras på ålder och innestående värde. Kostnaden täcker återbetalningsskyddet (1 % utöver värdet), vilket betyder att 101 % av marknadsvärdet tillfaller förmånstagaren vid dödsfall. Riskkostnaden anges i kronor per månad för varje placerad miljon i kapitalförsäkring.


Den månatliga riskkostnaden beräknas utifrån aktuell ålder i år och månader. Nedanstående tabell visar endast kostnaden vid exakt de åldrar som anges.


Prisexempel:

En 40-åring placerar en miljon kronor i kapitalförsäkringen. Riskkostnaden är då 1,08 kronor per månad. Om en 60-åring placerar en miljon kronor blir riskkostnaden istället 5,65 kronor per månad.


Ålder

Kostnad

20

0,50 kr

25

0,56 kr

30

0,65 kr

35

0,82 kr

40

1,08 kr

45

1,53 kr

50

2,28 kr

55

3,54 kr

60

5,65 kr

65

9,17 kr

70

15,07 kr

75

24,95 kr

80

41,47 kr

85

69,13 kr

90

115,41 kr

95

192,87kr


Årlig skatt

0,375 % (2020). Se kundservice för fullständig förklaring.


Återköpsavgift

0 kr

Kontoavgift

Gratis

Avkastningsskatt

0,075 % på värdet 1 januari 2020.

Privatpension (del av värdet per år)

0,00 %

Kapitalpension (del av värdet per år). Går ej att nyteckna.

0,00 %

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift. Lagstiftningen tillåter inte flytt av kapitalpension.

Tvångsförsäljning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Avkastningsskatt för privatpension

0,075 % på värdet 1 januari 2020.

Avkastningsskatt för kapitalpension

0,075 % på värdet 1 januari 2020.

Återköpsavgift

0 kr

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.

Tvångsförsäljning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Avkastningsskatt

0,075 % på värdet 1 januari 2020.

Återköpsavgift

0 kr

Lägsta sparpremie ålderspension

100 kr per månad

Kostnad för riskförsäkringar hos Bliwa


Premiebefrielse

0,0225

Dödsfallskapital

Naturlig premie*

Efterlevandepension

Naturlig premie*

Sjukförsäkring

Naturlig premie*


*Nordnet Pensionsförsäkring AB samarbetar med Bliwa Livförsäkring där Bliwa Livsförsäkring tillämpar könsneutral premie. Detta innebär att premien beror på ålder. Kontakta oss på pension@nordnet.se för prisuppgift.

Tjänstepensionsavtalet BTP1


Tjänstepension BTP1

0,00 %

Premiebefrielse levererad av Bliwa livförsäkring

Betalas av din arbetsgivare*

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.

Avkastningsskatt

0,075 % på värdet 1 januari 2020.


*Premiebefrielseförsäkringens kostnad står din arbetsgivare för i enlighet med BTP1-avtalet tecknat mellan din arbetsgivare, Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och de/de fackliga organisation(er) som företräder din arbetsplats.

Avgift för förvaltning och handel (BTP1)


Förvaltningstjänsten Nordnet Generationsspar

0,00 %

Fonder

0 kr i courtage - Endast Förvaltningsavgift enligt fondbolagens ordinarie prislista med undantag för Nordnet Fond i fond.

Nordnet Fond-i-fond

Ordinarie Förvaltningsavgift debiteras av fondbolaget, och rabatteras till 0,4 % per fond genom återföring av fondavgift månadsvis i efterskott.

Övriga avgifter.

Avräkningsnota per post (kronor per nota)

19 kr

Kontoutdrag via webben (portföljrapport)

Gratis

Kontoutdrag via post (per depå)

149 kr

Årsbesked via webben

Gratis

Årsbesked via post

149 kr

Engagemangsbesked

299 kr

Deklarationsprogrammet (kronor per konto)

99 kr

Serviceavgift vid uteblivet svar i samband med uppsägning

1 000 kr

Serviceavgift vid bankintyg per post

199 kr

Serviceavgift vid betalning av avräkningsnota

200 kr

Påminnelse om övertrassering/överbelåning via brev - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

100 kr

Stängning av position vid överbelåning - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

400 kr

Svar på företagshändelser via tjänsten Företagshändelser på webben

Gratis

Svar på företagshändelser via mäklare eller meddelande

300 kr

Courtage vid försäljning av teckningsrätt

Se order via mäklare

Avaktivering intradagslimit - gäller inte kapitalförsäkring och investeringssparkonto

99 kr

Hantering av företagshändelser utanför normala processer - gäller t ex konvertering, omstämpling och förtida inlösen.

1 500 kr

Omstämpling av aktier

1 500 kr

Rösträttsregistrering Norge & Danmark

3 500 kr

Rösträttsregistrering Finland

100 EUR

Vid dödsbo och andra manuella order

Se order via mäklare

Uttag av pengar via föranmält konto eller banktjänsten (i SEK)

Gratis

Uttag av pengar via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Expressöverföring (samma valutadag) - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto.

Obs! För att vara säker på att få pengarna samma dag ber vi dig att ringa in till oss. Bryttid är 14.30.

499 kr

Flytta pengar internt via hemsidan

Gratis

Flytt av pengar inom Nordnet via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Flytt av värdepapper till Nordnet (exklusive derivat) - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av derivat till Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (SEK/NOK/DKK per kontrakt)

30

- Högst (SEK/NOK/DKK)

2500

Flytt av nordiska värdepapper inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av fonder inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av värdepapper från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av fonder från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av strukturerade produkter (VPC) från Nordnet (per VP-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

49 kr

Flytt av strukturerade produkter (ej VPC) från Nordnet (per vp-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

499 kr

*Per ISIN/mottagare

För att du som kund ska känna dig säker på att de partners vi samarbetar med inte rekommenderar dig en viss fond framför en annan, med anledning av att den ena fonden ger denne en högre ersättning än den andra, återlägger vi den ersättning som inkommer från fondbolagen till din försäkring. Ersättningen brukar oftast uppgå till halva förvaltningsavgiften. Inget bolag i Nordnet-koncernen eller partnern får då ersättning från fondbolag. Istället tar Nordnet Pensionsförsäkring AB (”Nordnet Pension”) ut en försäkringsavgift. En del av försäkringsavgiften behåller Nordnet Pension och en del kan användas till att finansiera ersättning till den försäkringsförmedlare du anlitat. Hur stor del av försäkringsavgiften Nordnet Pension behåller varierar från partner till partner och storleken på den försäkringsavgift du betalar kan också variera, framförallt beroende på vilka tjänster din försäkringsförmedlare erbjuder och hur stor del av försäkringsavgiften som Nordnet Pension behåller.

Nedan framgår vårt vid var tid gällande listpris vilket också är högsta möjliga försäkringsavgift som kan tas ut.

Premieavgift

2 %, dock maximalt 20 000 kr per transaktion (avgiften tas ut i procent av insatt premie för samtliga insättningar till försäkringen). Nordnet Pension behåller maximalt 0 %.

Kapitalavgift

2 % per år (avgiften beräknas i procent av försäkringens värde). Nordnet Pension behåller maximalt 0,5 procentenheter.

Avgiften kan tas ut månadsvis eller kvartalsvis.

Kontakta din försäkringsförmedlare för att få information om vad som gäller för dig.

Äldre försäkringar eller försäkringar där Nordnet Pension skapat ett erbjudande för en specifik partner exempelvis inom en upphandling kan ha andra priser. Kontakta din försäkringsförmedlare för att få information om vad som gäller för dig.

Maximala försäkringsavgifter som förekommer hos Nordnet Pension specificeras per avgiftstyp nedan.

Premieavgift

0,1 - 3,0 % av insatt belopp

Försäkringsavgift i procent

0,1 - 2,5 % av kapitalets värde per år

Försäkringsavgift i kronor

100 - 12 000 kr

För aktie- och fonddepåer, investeringssparkonton och individuella pensionssparkonton (gemensamt benämnda ”Depån”) ­– för vilka du ställt ut en fullmakt till ett värdepappersföretag eller något annat finansiellt företag som Nordnet har ett partnersamarbete med – debiteras en plattformsavgift (”Avgiften”). Avgiften uppgår till högst 0,4375 procent per år (inkl. moms) av värdet för samtliga värdepapper på Depån (med undantag för aktier). Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del och debiteras kvartalsvis i efterskott. Om Depån avslutas eller fullmakten upphör vid annan tidpunkt än i samband med kalenderkvartals utgång debiteras Avgiften för faktisk avtalstid.

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet Bank AB (Nordnet) får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig. Nordnet ska på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt informera om ersättningen eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkningen av beloppet samt, i förekommande fall om ersättningen eller förmånen överförs till kunden. På länken nedan följer information om de ersättningar eller förmåner Nordnet erhåller.

Länk till information om ersättningar

Svar på vanliga frågor.

Gå in på fliken Mina sidor, Min profil & inställningar och sedan Konton/försäkringar. Du kan endast byta courtageklass var 30:e dag och du kan endast ha en courtageklass som gäller för alla dina konton.

Depåer du har fullmakt för (till exempel minderåriga) kan du inte byta courtageklass för själv, hör av dig till kundservice för att göra detta.

Du får automatiskt Kom igång-rabatt när du handlar på Stockholmsbörsen och:

  1. Har courtageklass Mini.
  2. Är medlem och delar en depå på Shareville.
  3. Gör max 500 affärer per år.
  4. Max har haft 80 000 kr hos Nordnet.

Observera att Kom igång-rabatten börjar gälla ett dygn efter det att alla förutsättningar är uppfyllda, och slutar gälla efter sex månader från aktivering.

För att ta del av Kom igång-rabatten ska du ha valt courtageklass Mini och uppfylla kriterierna för rabatten.

Observera att rabatten endast omfattar handel på Stockholmsbörsen. Handel på börser som First North, Spotlight Stock Market, NGM eller i utlandet är inte gratis. Dubbelkolla vilken lista aktien du köpt/sålt handlas på genom att gå in på aktiens sida på nordnet.se, och klicka på fliken Bolagsfakta. Aktiens lista står även på avräkningsnotan för affären som du hittar under Min Depå/Transaktioner och notor.

Kom igång-rabatten börjar gälla ett dygn efter det att alla förutsättningar är uppfyllda.

Ring gärna oss på 010-583 30 00 om du har frågor.

Om du vill handla i ett värdepapper, vars pris inte återfinns i den här prislistan ringer du oss på kundtjänst för mer information. Vi nås dagligen på 010-583 30 00.

Det allra lägsta frånpriset gäller handel på huvudbörsen i respektive nordiskt land. Vid handel på de mindre börserna – Spotlight Stock Market, NGM och Nordic MTF – är minimicourtaget 19 kronor.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.