Blanketter.

Ladda ner avtal och blanketter.

Fyll i och skriv ut blanketter nedan. Bifoga en kopia av din id-handling när du skickar in det signerade avtalet till oss. Glöm inte underskrift där det behövs.

Blanketterna skickas portofritt till adresserna nedan. Observera att det är en adress för bankprodukter och en adress för pension och försäkring.

Bankprodukter.

Frisvar
Nordnet Bank AB
20538370
110 30 Stockholm

Pension och försäkring.

Frisvar
Nordnet Pensionsförsäkring AB
104 25 Stockholm

Aktie- och fonddepå.

Nedanstående blanketter kan du använda för att flytta in aktier och fonder, begära uttag till ej föranmälda konton samt avsluta din depå.

Vilken fullmakt som ska användas vid aktieflytt beror på om du vill flytta aktier från depåkonto hos annan förvaltare (Överförings/avslutsfullmakt för depå) eller från värdepapperskonto (Överföringsuppdrag för VP konto).

Uttag

Överförings-/Avslutsfullmakt för depå och VP-konto

Avslut av Nordnetdepå

Föranmälan av konto

Avslut av konto för dödsbo

En fullmakt kan behövas om du vill ge annan person åtkomst till din depå via egen inloggning. Vilken fullmakt som ska användas beror på vad den andra personen skall vara behörig att göra på depån.

Fullmakt ger full behörighet att handla, teckna tilläggsavtal och överföra pengar från depån.

Begränsad fullmakt ger behörighet att handla och teckna tilläggsavtal men inte till överföring.

Handelsfullmakt ger enbart behörighet till att handla på depån.

För att lägga upp en fullmakt med hjälp av BankID, se hur du gör här.

Öppnar du en depå för minderårig kan du som förälder skicka in en Föräldrafullmaktför att kunna disponera depån från egen inloggning.

Fullmakt

OBS! Gäller ej för IPS, använd istället handelsfullmakten. För övriga kontotyper, se fullmakter under respektive kontotyps avsnitt.

Handelsfullmakt

Föräldrafullmakt

Investeringssparkonto.

Nedanstående blanketter kan du använda om du vill flytta aktier och fonder till ett Investeringssparkonto. Det finns en blankett för flytt från en aktie- och fonddepå hos Nordnet och en blankett avsedd för flytt från ett investeringssparkonto hos annat institut.

Inflytt av värdepapper från aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto ses skattemässigt som en försäljning varför du ska deklarera affären på vanligt sätt. Nordnet skickar kontrolluppgift till Skatteverket.

Flytt av värdepapper till ISK från depå hos Nordnet

Flytt av värdepapper till ISK från ISK hos annan bank

Avslut av depå hos Nordnet

Önskar du handla svenska terminer (OMXS30 Futures) i SEK på ett investeringssparkonto skickar du in ett ifyllt och undertecknat Derivathandelsavtal. För att kunna handla med terminer behöver du även komplettera med avtalen förfogande-/belåningsavtal och ansökan om kreditkonto. (se belåning).

Derivathandelsavtal OMX

Information om handel med derivat

En fullmakt kan behövas om du vill ge annan person åtkomst till ditt investeringssparkonto via egen inloggning. Vilken fullmakt som ska användas beror på vad den andra personen ska vara behörig att göra på kontot.

Fullmakt ger full behörighet att handla, teckna tilläggsavtal och överföra pengar från kontot.

Begränsad fullmakt ger behörighet att handla och teckna tilläggsavtal men inte till överföring.

Handelsfullmakt ger enbart behörighet till att handla på kontot.

Föräldrafullmakt behövs inte, då den ingår i ”Avtal om investeringssparkonto för minderårig”.

Fullmakt

Handelsfullmakt

Personuppgifter.

Här hittar du blanketter för hantering av personuppgifter. Observera att dessa blanketter endast ska användas av dig som har ett samägt konto. Om du har ett eget konto kan du skicka ett meddelande till oss med din begäran från inloggat läge.

Rätt till att göra invändningar mot en behandling

Rätt till begränsning av behandling

Rätt till dataportabilitet

Rätt till rättelse

Rätt till tillgång

Rätt till radering av personuppgifter

Belåning och blankning.

För att ansöka om värdepappersbelåning fyller du i och skriver ut blanketten Kreditavtal och förfogande-/belåningsavtal, signera och skicka dessa till oss per post. Vi behöver även bifogat per post Förhandsinformation på önskad kreditlimit. Är du juridisk person eller bosatt utomlands vill vi att du skickar in en Borgensförbindelse (se Borgen).

Dessa avtal krävs även vid ansökan om blankning tillsammans med Ramavtal för
VP-lån
(se Blankning) samt om du vill ställa ut optioner eller handla med terminer
(se Options och terminshandel).

Portföljbelåning Plus - villkor för ränterabatt

VP-belåning

Produkt och riskinfo

Belåna aktie- och fonddepå

Förhandsinformation

Kreditavtal och förfogande-/belåningsavtal


Belåna kapitalförsäkring

Ansökan om kreditkonto och underrättelse om pantsättning

Förhandsinformation

VP-belåning produkt- och riskinfo

Belåna ISK

Ansökan om kreditkonto och förfogande-/belåningsavtal

Förhandsinformation

VP-belåning produkt- och riskinfo