Som investerare vill man inte gärna förlora pengar och sämsta utfallet vore om en aktie går i konkurs. Frågan är hur man kan se om det finns en ökad risk för konkurs i ett företag. Jag kollar närmare på Altmans Z-Score.

Visa Fler