Hoppa till huvudinnehållet

Active Trading.

Skräddarsytt för seriösa traders.

Daytrading – på dina villkor.

Active Trading är Nordnets erbjudande för dig med höga krav på stabilitet, flexibilitet och individuell anpassning. Grundkravet för Active Trading är minst 2 000 SEK i erlagt courtage per månad, vilket motsvarar omkring 40 affärer. Vi gör dock alltid en helhetsbedömning av relevanta omständigheter där vi bland annat tar hänsyn till dina individuella förutsättningar och önskemål. Notera att en anslutning till Active Trading förutsätter en separat överenskommelse mellan Nordnet och dig som kund.

Vår prislista för Active Trading

Vill du att vi kontaktar dig?

Som Active Trading-kund får du:

 • Skräddarsytt courtage om 0,034 % och nedåt.

 • Aktiehandel på 14 marknadsplatser.

 • VIP-nummer till mäklare och tradingsupport.

 • Intradagsblankning.

 • Access till exklusiva event och nätverk.

 • Hjälp med stora order.

 • Gratis tillgång till handelsapplikationen Infront Web Trader.

 • Handel och utställande av optioner på den skandinaviska börsen.

 • Handel i futures på de nordiska börserna.

 • Handel via mäklare på Euronext.

 • Gratis realtidskurser på nordnet.se

"Jag kommer aldrig sluta kämpa för
att våra trading­kunder ska ha de
bästa förutsättningarna att lyckas."

Axel Karlsson, Active Trading Manager på Nordnet

Sociala medier:


En värld av möjligheter.

Nordnet Markets.

Börshandlade produkter öppnar dörren till världens finansiella marknader och möjliggör direkt exponering mot en mängd olika tillgångsslag. Spekulera i både upp- och nedgång och handla courtagefritt på orders över 1 000 kr.

Majoriteten av alla ETP:er är hävstångsinstrument, vilket innebär att de innehåller belåning som skapar hävstången. Hur stor del av positionen som består av belåning, det vill säga hur stor hävstång du vill ha, avgör du själv i samband med att du väljer produkt att investera i.

Blankningsvillkor.

Nordnet erbjuder blankning på cirka 200 bolag i de nordiska länderna. Blankning görs via en traditionell aktie- och fonddepå och ligger man över natten så tar man upp ett lån via mäklaren.

Intradagslimit.

Nordnet erbjuder möjligheten till intradagslimit. Det innebär i korthet att du som aktiv handlare får möjlighet att handla för mer än bara ditt eget kapital.

Professionella handelsprogram.

Infront är ett av de främsta handelsprogrammen på marknaden och uppskattas av både proffs och traders. Som Active Trading-kund hos Nordnet får du Infront Web Trader utan extra kostnad.

Infront Web Trader.

Infront Web Trader är perfekt för dig som är ute efter ett handelsprogram med grundläggande funktionaliteter och anpassade tilläggsfunktioner. Gratis för dig som är Active Trading-kund.

 • Teknisk och fundamental analys.

 • Realtidskurser och nyheter.

 • Historisk mäklarstatistik.

 • Snabb orderläggning.

 • Möjlighet att anpassa arbetsytor.

Infront Active Trader.

Infront Active Trader är anpassat för dig som handlar aktivt och ställer högre krav än den funktionaliteten Infront Web Trader erbjuder. Gratis vid avlagt courtage om minst 5 000 SEK per månad.

 • Avancerade tekniska analysverktyg.

 • Historiska och intradagsgrafer.

 • Prislarm och nyheter.

 • Fundamentala analyser och prognoser.

 • Nyheter från alla ledande nyhetskällor.

FAQ.

Tänk på att.

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Produkter inom Nordnet Markets är courtagefria om du lägger en order via vår hemsida eller via någon av handelsapplikationerna Infront, AutoTrader eller Next API där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnets vid var tid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå.

Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de aktier och fonder som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet. Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.