Hoppa till huvudinnehållet

Investeringar mot kryptovalutor.

Få exponering mot kryptovalutor utan kryptokonto eller kryptoplånbok.

Börshandlade produkter med kryptovalutor.

Vad är en börshandlad produkt?

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för en rad olika värdepapper som är noterade på en börs. Exempel på börshandlade produkter är certifikat och warranter. Den gemensamma nämnaren för börshandlade produkter är att avkastningen är kopplad till minst en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex, en råvara eller en kryptovaluta. De börshandlade produkter som vi erbjuder är noterade på börsen och kan därför köpas och säljas under dagen i både små och stora poster.

Med börshandlade produkter med kryptovalutor kan du följa prisrörelsen för Bitcoin, Ethereum och andra ledande kryptovalutor via din befintliga Nordnetdepå utan att behöva öppna en digital kryptoplånbok, en så kallad "wallet". Eftersom produkterna är noterade och handlas över börsen behöver investerare inte vända sig till oreglerade handelsplatser för att exponera sig mot kryptovalutor.Hög risk förenad med att investera

Möjligheterna med börshandlade produkter är många, men det är även viktigt att vara införstådd med att alla placeringar är förenade med risker. Börshandlade produkter med exponering mot kryptovalutor är mycket volatila, komplexa och riskfyllda. Därför är också risken stor att du kan förlora hela det investerade kapitalet. Du bör ha tidigare erfarenhet av värdepappersmarknaden och handel med värdepapper innan du överväger att investera i mer komplexa produkter såsom börshandlade produkter samt endast investera i produkter som du har förståelse för hur dem fungerar. Du bör även läsa prospektet och produktens eventuella faktablad innan du fattar ett investeringsbeslut, för att förstå alla potentiella risker förenade med en investering i produkten.

Den här informationen upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och produktens slutgiltiga villkor.

Läs mer om risker med att investera i komplexa produkter

Vad är kryptovalutor?

Kryptovalutor är digitala valutor som är säkrade av kryptografi. De kan växlas eller spekuleras mot precis som alla traditionella valutor eller ”fiat”-valutor, men de existerar utanför finansinstitutioners och regeringars kontroll. I kryptovalutor används kryptografi till att bekräfta transaktioner, kontrollera tidigare valutareserver och kryptering av användarkonton. Kryptovalutor är baserade på blockkedjeteknik, så de är helt digitala. Blockkedjeteknik möjliggör många fördelar för kryptovalutor. De största fördelarna med kryptovalutor är pålitlighet, säkerhet och snabba överföringar.

Blockkedjeteknik är en teknik som tillåter olika parter i en blockkedja att skapa och underhålla distribuerade och delade databaser. Decentralisationen av blockkedjan sker genom att lagra data över blockkedjans ”jämlike-till-jämlike-nätverk”. Blockkedjor erbjuder en massa andra fördelar som säkerhet och pålitlighet.

Hur fungerar marknaden för kryptovalutor?

Marknaderna för kryptovalutor är decentraliserade, vilket betyder att de inte emitteras eller stöds av något centralt organ, som en statlig myndighet. Istället hanteras de av ett nätverk av datorer. Kryptovalutor kan dock köpas och säljas via börser och lagras i digitala plånböcker, så kallade ”wallets”.

Till skillnad mot traditionella valutor existerar kryptovalutor endast i en delad digital huvudbok som innehåller information om tidigare ägare och som lagras i en blockkedja. När en användare vill skicka kryptovalutor till en annan användare, skickas enheterna till användarens wallet. För att transaktionen ska anses vara avslutad måste den först verifieras och läggas till i blockkedjan genom en process som kallas ”mining”, eller utvinning. Det är samma process som normalt används när nya s.k. kryptovaluta-tokens skapas.

Thumbnail Image

Kryptoindex

Kryptoindex produkter är investeringsprodukter som ger exponering mot en diversifierad korg av flera kryptovalutor. Dessa produkter följer ett index med en förutbestämd investeringsstrategi kring vilka kryptovalutor som ska inkluderas i korgen och med vilken frekvens korgen ska rebalanseras. Kryptoindex produkter kan vara kopplade till ett index enligt benchmark förordningen vilket innebär att indexmetodologin är transparent och tillgänglig för alla kostnadsfritt. Syftet med att investera i en indexprodukt kan vara att få exponering mot flera kryptovalutor samtidigt i en och samma produkt. Genom att investera i en kryptoindex-produkt kan investerare diversifiera sin investering över flera kryptovalutor och därmed nå en bredare exponering mot kryptomarknaden

Fysiskt backade

Fysiskt backade krypto-produkter har en viktig funktion som skiljer dem från andra börshandlade investeringsalternativ för kryptovalutor. Till skillnad från investeringsprodukter som använder derivat eller terminskontrakt för att följa utvecklingen för kryptovalutor, har fysiskt backade produkter faktiska kryptovalutor som underliggande tillgång, vilket upprätthåller en en-till-en korrelation mellan produktens värde och underliggande kryptovalutan den representerar. Detta mildrar risken för potentiella motpartsmisslyckanden från utgivaren av produkten eller syntetiska spårningsfel som orsakar att produkten prissätts felaktigt i förhållande till aktuell kryptovaluta.

Certifikat på kryptovalutor.

600x300_bitcoin.jpeg

Bitcoin.

Bitcoin (BTC) lanserades som den första kryptovalutan år 2009, över tio år senare är Bitcoin fortfarande störst på marknaden bland tusentals andra kryptovalutor. Valutan skapades med syftet att möjliggöra direkta internetbetalningar utan att blanda in mellanhänder som banker och andra betalningsaktörer. Bitcoin bygger på en teknik som kallas blockchain, denna teknik gör det möjligt för Bitcoin att vara en decentraliserad valuta som inte står under kontroll av någon stat eller bank.

600x300_ethereum.jpeg

Ethereum.

Ether (ETH) är den interna kryptovalutan som används inom nätverket Ethereum. Ethereum-plattformen skapades 2015 för att skapa decentraliserade samarbetsprogram. Ether är ett token som kan användas för transaktioner via denna programvara. Precis som bitcoin ingår ether som en del av ett självständigt "jämlike-till-jämlike-nätverk" för finansiella tjänster vilket är fritt från statlig insyn och ingripande. Precis som bitcoin har ether ökat kraftigt i värde på kort tid.

600x300_cardano.jpeg

Cardano.

Cardano (ADA) är en blockkedja för dAppar och smarta kontrakt i likhet med Ethereum. Det som är unikt med Cardano är däremot att blockkedjan ska vara säkrare, snabbare och mer skalbar än dess ”konkurrenter”. Dessutom med interoperabilitet, dvs. att den kan interagera med flera andra blockkedjor. Syftet med Cardano är att erbjuda ”tredje generationens blockkedja” – med lösningar på flera av de större problem som uppkommit med tidigare blockkedjor. Detta så som säkerhet, skalbarhet, snabbhet och hållbarhet.

600x300_solana.jpeg

Solana.

Solana (SOL) är en blockkedja/plattform som har flera likheter med Ethereum rent användarmässigt. På plattformen kan dAppar byggas och på kort tid har redan spel, decentraliserade börser och NFT-plattformar lanserats. Blockkedjan drivs av Solana Foundation och utvecklas av Solana Labs i USA. Det som framförallt är unikt med Solana är ”Proof of History” vilket är en av nycklarna till en skalbar, snabb och säker blockkedja.

600x300_polkadot.jpeg

Polkadot.

Polkadot (DOT) är ett av de största, mest finansierade och avancerade kryptoprojekten. I grunden finns funktionalitet som liknar Ethereum men Polkadot vill erbjuda mer funktioner, snabbare och billigare transaktioner och framförallt smidig interaktion mellan andra blockkedjor. Polkadot är ett blockchain-protokoll utformat för att stödja flera kedjor inom ett enda nätverk. Det syftar till att övervinna ett problem i det nuvarande blockchain-landskapet där hundratals blockkedjor finns isolerade och har liten förmåga att kommunicera.

Svar på vanliga frågor.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Historiskt avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. En investerare bör endast köpa det finansiella instrumentet om man fullt införstådd med att alla pengar kan gå förlorade, och bara när det finns ekonomiska förutsättningar för att ta en förlust. Som investerare ska man inte ta för givet att prisutvecklingen kommer att vara positiv. Man bör även ta del av och läsa prospektet och produktens eventuella faktablad innan man fattar ett investeringsbeslut, för att förstå alla potentiella risker förenade med en investering i produkten.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm