Prislista.

Private Banking.

Som Private Banking-kund får du våra bästa villkor med lågt courtage och förmånlig utlåningsränta. Du väljer själv den courtageklass som passar dig bäst.

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att ringa oss på 010-583 37 00.

→ Läs mer om Private Banking

PB Standard.

För dig som köper/säljer aktier för 46 000 – 180 000 kr per order.

Norden.

Courtage: 0,055 %
Minst: 69 SEK

Utanför Norden.

Courtage: 0,069 %
Minst: 69 SEK

Gäller huvudbörsen i respektive land.

PB Mini.

För dig som köper/säljer aktier för upp till 15 600 kr per order.

Norden.

Courtage: 0,25 %
Minst: 1 SEK

Utanför Norden.

Courtage: 0,25 %
Minst: 9 SEK

Gäller huvudbörsen i respektive land.

PB Liten.

För dig som köper/säljer aktier för
15 600 – 46 000 kr per order.

Norden.

Courtage: 0,15 %
Minst: 39 SEK

Utanför Norden.

Courtage: 0,15 %
Minst: 49 SEK

Gäller huvudbörsen i respektive land.

PB Fast.

För dig som köper/säljer aktier för mer
än 180 000 kr per order.

Norden.

Courtage: 99 SEK
Minst: 99 SEK

Utanför Norden.

Courtage: 0,079 %
Minst: 99 SEK

Gäller huvudbörsen i respektive land.

Handel i Norden.PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Stockholmsbörsen, First North, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen, Helsingforsbörsen

Courtage

0,055 %

0,25 %

0,15 %

-

Minst

69 SEK

1 SEK

39 SEK

99 SEK

Spotlight Stock Market, NGM och Nordic MTF

Courtage

0,055 %

0,25 %

0,15 %

0,045 %

Minst

69 SEK

19 SEK

39 SEK

99 SEKPB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Courtage

0,25 %

0,15 %

0,069 %

0,045 %

Minst

69 SEK

19 SEK

39 SEK

99 SEK


Nordnet Markets

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Köpenhamn

Nasdaq Helsingfors

Oslo Börs

Order över 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

0 SEK

0 DKK

0 EUR

0 NOK

Order under 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

19 SEK

29 SEK

3 EUR

29 NOK


Klicka här för att läsa mer om courtagefri handel i Nordnet Markets

Valutaväxling

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista. Mer om valutakonto hittar du här.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.


Courtage

Du betalar inget courtage, endast fondbolagets egna avgifter tillkommer.

Nordnet tar ut en transaktionsavgift på 1 % vid köp av Brummers fonder för att täcka administrativa kostnader.

Handel via mäklare på telefon

0 SEKPB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Aktie- och indexoptioner

Courtage

0,60 %

0,90 %

0,80 %

0,60 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Indexterminer

Courtage (kr per styck)

15 kr

18 kr

18 kr

15 kr

Minst

69 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Aktieterminer

Courtage

0,06 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

OMXS30 Mini termin

Courtage (kr per styck)

7 kr

10 kr

10 kr

10 kr

Minst

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Avslut och stängning

(kr per kontrakt)

1 kr

1 kr

1 kr

1 kr

Svenska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (kr per kontrakt)

1 kr

1 kr

1 kr

1 kr

Högst (kr per kontrakt)

14 kr

14 kr

14 kr

14 kr

Lösen aktieoptioner

0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

Avslut och stängning aktieterminer

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

Avslut och stängning
OMX-optioner och terminier
(kr per kontrakt)

3,50 kr

3,50 kr

3,50 kr

3,50 kr

Norska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (NOK per kontrakt)

1 NOK

1 NOK

1 NOK

1 NOK

Högst (NOK per kontrakt)

14 NOK

14 NOK

14 NOK

14 NOK

Lösen aktieoptioner

0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

OBX-terminer (NOK per kontrakt)

2 NOK

2 NOK

2 NOK

2 NOK

Danska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (DKK per kontrakt)

1 DKK

1 DKK

1 DKK

1 DKK

Högst (DKK per kontrakt)

14 DKK

14 DKK

14 DKK

14 DKK

Lösen aktieoptioner

0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

Avslut och stängning

KFX-optioner och futures

(DKK per kontrakt)

1,60 DKK

1,60 DKK

1,60 DKK

1,60 DKKPB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Svenska värdepapperslån

Fast avgift (i kr + vanligt courtage)

200 kr

200 kr

200 kr

200

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

3 %

3 %

3 %

3 %

Norska värdepapperslån

Fast avgift (NOK + vanligt courtage)

250 NOK

250 NOK

250 NOK

250 NOK

Rörlig avgift (minst, beroende

på markandsförhållanden)

4,50 %

4,50 %

4,50 %

4,50 %

Danska värdepapperslån

Fast avgift (DKK + vanligt courtage)

250 DKK

250 DKK

250 DKK

250 DKK

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

4 %

4 %

4 %

4 %

Finska värdepapperslån

Fast avgift (EUR + vanligt courtage)

30 EUR

30 EUR

30 EUR

30 EUR

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

3 %

3 %

3 %

3 %

PB Standard/PB Mini/PB Liten/PB Fast


Räntebevis och valutabevis

Courtage

0,01%

Minst

99 kr

Aktieindexobligationer,

premieobligationer och konvertibler

Courtage

0,15%

Minst

198 kr

Obligationer


Courtage

0,10%

Minst

198 kr


PB Standard/PB Mini/PB Liten/PB Fast

Onoterat i aktie- och fonddepå

Svenska värdepapper

Courtage

0,30%

Minst

119 kr

Norska värdepapper


Courtage

0,35%

Minst

390 kr


Onoterat i kapitalförsäkring

För de onoterade värdepapper du har i din kapitalförsäkring tar Nordnet ut en avgift på 3 000 kronor per värdepapper och år samt en årlig försäkringsavgift mellan 0,088 – 1,45 procent.

Se prislistaPDF.

Samlingsnota för courtageklassen PB Standard.

Avslut för tre ordrar på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Oslobörsen, Oslo Axess och Köpenhamnsbörsen i samma värdepapper åt samma håll under samma dag samlas på en nota, med upp till 10 kursnivåer på varje nota. För Spotlight Stock Market, First North, NGM och övriga utländska börser skapas en nota per order.

Handel utanför Norden.


PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Nasdaq, NYSE Pink sheet, Bulletin Board, Torontobörsen och Xetra*

Courtage

0,069 %

0,25 %

0,15 %

0,079 %

Minst

69 kr

9 kr

49 kr

99 kr

Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR. Kontakta Nordnet för mer information.

Administrativ avgift för ADR

0,005-0,17 USD per innehavd ADR. Kontakta Nordnet för mer information.

*Gäller även tyska certifikat och warranter.

Euronext (endast handel via mäklare på telefon)

Courtage

0,25 %

0,30 %

0,30 %

0,25 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Omsättningsskatt vid köp av vissa franska aktier.

Kontakta oss för mer information.

0,30 %

0.30 %

0,30 %

0,30 %

London Stock Exchange FTSE 350 (endast handel via mäklare på telefon)

Courtage

0,25 %

0,30 %

0,30 %

0,25 %

Minst

249 kr

249 kr

249 kr

249 kr

Omsättningsskatt vid köp av brittiska värdepapper.

För icke brittiska värdepapper som handlas på LSE,

kontakta Nordnet.

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR. Kontakta Nordnet för mer information.

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.

Samlingsnota för courtageklassen Private Banking:

Avslut för tre ordrar på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Oslobörsen, Oslo Axess och Köpenhamnsbörsen i samma värdepapper åt samma håll under samma dag samlas på en nota, med upp till 10 kursnivåer på varje nota. För Spotlight Stock Market, First North, NGM och övriga utländska börser skapas en nota per order.

Räntor.

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Portföljbelåning

Nominell ränta

3,78 %

Effektiv ränta

3,85 %

Övertrasserings-/överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %

Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

Portföljbelåning Plus
Ränterabatt 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

5,49 %Effektiv ränta med ränterabatt 1

0,89 %Ränterabatt 2 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

4,39 %Effektiv ränta med ränterabatt 2

1,99 %Bolån - ränterabatt vid belåningsgrad < 60 %
Gäller från 190906
Tillgångar hos Nordnet

Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 10 mkr (rabattnivå 1)

2,04 %

1,25 %

0,79 %

5 - 10 mkr (rabattnivå 2)

2,04 %

1,05 %

0,99 %

2,5 - 5 mkr (rabattnivå 3)

2,04 %

0,95 %

1,09 %

1 - 2,5 mkr (rabattnivå 4)

2,04 %

0,75 %

1,29 %

0 - 1 mkr (ingen rabatt på standardränta)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

Bolån - ränterabatt vid belåningsgrad 60-75 %*
Tillgångar hos Nordnet

Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 10 mkr (rabattnivå 5)

2,04 %

0,85 %

1,19 %

5 - 10 mkr (rabattnivå 6)

2,04 %

0,65 %

1,39 %

2,5 - 5 mkr (rabattnivå 7)

2,04 %

0,55 %

1,49 %

1 - 2,5 mkr (rabattnivå 8)

2,04 %

0,35 %

1,69 %

0 - 1 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

Bolån - ränterabatt vid belåningsgrad >75 %*
Tillgångar hos Nordnet

Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 10 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

5 - 10 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

2,5 - 5 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

1 - 2,5 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

0 - 1 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

2,04 %

2,04 %

* Gäller enbart om värdet på bostaden sjunker. Det går ej att ansöka om ränterabatterna som erhålls vid över 60 % belåningsgrad.

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,1 %

Utlåning

Nominell ränta*

4,65 %

Effektiv ränta*

4,75 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

4,95 %

Effektiv ränta*

5,06 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,00 %

Effektiv ränta*

6,17 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,10 %

Effektiv ränta*

6,27 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,50 %

Effektiv ränta*

6,70 %

Övertrasseringsränta

och överbelåningsränta

Utlåningsränta +11,75 % (*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.

Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.)

Tilläggstjänster.

KURSER SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC och NGM/SPOTLIGHT)

Pris SEK

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

Gratis

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

13 kr

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

60 krKURSER NORGE (Oslo Børs och NGM)


Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

GratisKURSER TYSKLAND


Streaming kursinformation aktier och ETFs utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier och ETFs utan orderdjup

69 kr

Streaming realtidskurser aktier och ETFs med orderdjup

240 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier oh ETFs utan orderdjup

Gratis

Streaming DAX future (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming DAX future (Realtid)

13 krKURSER USA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

35 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1(Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (15 min. fördröjt))

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1( Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (Realtid)

435 krKURSER KANADA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

125 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC)

Avgift till börsen

Infront distributionsavgift

Totalt

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup

0 SEK/månad

0 SEK/månad

0 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed income – Level 2)

0 SEK/månad

25 SEK/månad

25 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 1)

13 SEK/månad

0 SEK/månad

13 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier och warranter från NGM/NDX med orderdjup (Nordic Growth Market: NGM/NDX – Level 2)

0 SEK/månad

44 SEK/månad

44 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 2)

60 SEK/månad

44 SEK/månad

104 SEK/månad

NORGE (Oslo Børs)
Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 1)

0 SEK/månad

25 SEK/månad

25 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 2)

0 SEK/månad

44 SEK/månad

44 SEK/månad

USA

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för amerikanska aktier (Nordnet: Nasdaq and NYSE)

35 SEK/månad

44 SEK/månad

79 SEK/månad

Nasdaq futures och S&P futures i realtid (US CME: E-mini Futures only – Level 1)

435 SEK/månad

44 SEK/månad

479 SEK/månad

Dow Jones Indices i realtid (Nordnet: DJ Indices)

0 SEK/Månad

0 SEK/Månad

0 SEK/Månad

Canada

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för kanadensiska aktier (Toronto TSX & TSX-V: Equities Private Level 1)

125 SEK/månad

44 SEK/månad

169 SEK/månad

Tyskland

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för aktier och ETF:er utan orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 1)

69 SEK/månad

44 SEK/månad

113 SEK/månad

Realtidskurser för aktier och ETF:er inkl. orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 2)

240 SEK/månad

44 SEK/månad

284 SEK/månad

Eurex Futures & options (Eurex: Futures & Options – Level1)

99 SEK/månad

44 SEK/månad

143 SEK/månad

Deutche Börse index och Xetra ETF (Deutche Börse indices & Xetra ETF)

13 SEK/månad

0 SEK/månad

13 SEK/månad

Samtliga courtageklasser

Automatisk uppdatering

För OMX-börserna i Mina listor (kronor per månad)

220 kr

För Oslobörsen i Mina listor (kronor per månad)

350 kr

Realtidskurser

Realtidskurser för aktier med automatisk uppdatering av orderdjup från
Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen (kronor per månad)

620 kr

Realtidsuppdaterade optionskurser inklusive orderdjup från OMX (kronor per månad)

290 kr

Tyska realtidskurser utan orderdjup (kronor per månad)

1 000 kr

Samtliga courtageklasser

Analystjänster

Börsplus

Gratis 6 månader, därefter 195 kr/mån

Investtech, teknisk analys

240 kr/mån

Investeringsguiden - hitta fonderna som passar din riskprofil

Gratis

Nyhetskällor

Svenska

Direkt

Gratis

Waymaker

Gratis

NG News

Gratis

Hugin

Gratis

Norska

TDN Finans (kronor per månad)

500 kr

Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

Olso Børs

Gratis

Danska

Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

København Fondsbørs

Gratis

Ritzau Finans

Gratis

Netposten Flash (kronor per månad)

270 kr

Finska

Kauppalehti Online (kronor per månad)

75 kr

Arvopaperi

Gratis

Medie

Pris per månad

Infront distributions fee per månad

Totalt pris per månad

Ritzau Finans Flash (Danmark)

199 SEK

0 SEK

199 SEK

Direkt Flash (Sverige)

1000 SEK

0 SEK

1000 SEK

TDN Finans Flash (Norge)

1099 SEK

25 SEK

1124 SEK

Kauppalehti News & Flash (Finland)

199 SEK

25 SEK

224 SEK

TDN Finans (Norge, realtid)

500 SEK

25 SEK

525 SEK

Ritzau Finans realtid

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Direkt realtid (Sverige)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Kauppalehti News RSS (Finland)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

TDN Finans Delay (Norge)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Totalt pris per månad

Tjänster och handelsapplikationer

Mobil app för Android, iOS & Windows

Gratis

Infront Web Trader baspaket

49 kr

Infront Active Trader baspaket (kronor per månad)

685 kr

Nordnet Autotrader - powered by Autostock

(kronor per kvartal)

995 kr

Realtidskurser Nordnet Autotrader

Gratis

Mobila tjänster (kronor per SMS)

2 kr

NEXT API (kronor per månad)

1 000 kr

Företag anses alltid vara professionella användare.
En privatperson kan också vara en professionell användare
om denne agerar på eller använder informationen på ett
yrkesmässigt sätt eller inom ramen för en näringsverksamhet.

Sparformer.

Kontoavgift

Gratis

Inlåningsränta *

0,00 %

* Ränta på inlåning betalas ut årligen


Skatt tillkommer.


Kontoavgift

Gratis

Skatt tillkommer.

Kontoavgift

Gratis

Årlig skatt

0,375 % av kapitalunderlaget för 2020

 

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Överlåtelseavgift

1 000 kr

Riskkostnad

Riskkostnaden baseras på ålder och innestående värde. Kostnaden täcker återbetalningsskyddet (1 % utöver värdet), vilket betyder att 101 % av marknadsvärdet tillfaller förmånstagaren vid dödsfall. Riskkostnaden anges i kronor per månad för varje placerad miljon i kapitalförsäkring.


Den månatliga riskkostnaden beräknas utifrån aktuell ålder i år och månader. Nedanstående tabell visar endast kostnaden vid exakt de åldrar som anges.


Prisexempel:

En 40-åring placerar en miljon kronor i kapitalförsäkringen. Riskkostnaden är då 1,08 kronor per månad. Om en 60-åring placerar en miljon kronor blir riskkostanden istället 5,65 kronor per månad.


Ålder

Kostnad

20

0,50 kr

25

0,56 kr

30

0,65 kr

35

0,82 kr

40

1,08 kr

45

1,53 kr

50

2,28 kr

55

3,54 kr

60

5,65 kr

65

9,17 kr

70

15,07 kr

75

24,95 kr

80

41,47 kr

85

69,13 kr

90

115,41 kr

95

192,87kr


Återköpsavgift

0 kr

Årlig skatt

0,375 % av kapitalunderlaget för 2020

 

Kontoavgift

Gratis

Skatt tillkommer.

Privatpension (del av värdet per år)

0,00 %

Kapitalpension (del av värdet per år). Går ej att nyteckna.

0,00 %

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift. Lagstiftningen tillåter inte flytt av kapitalpension.

Tvångsförsäljning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Återköpsavgift

0 kr

Skatt tillkommer.

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.

Tvångsförsäljning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Återköpsavgift

0 kr

Lägsta sparpremie ålderspension

100 kr per månad

Skatt tillkommer.

Kostnad för riskförsäkringar hos Bliwa


Premiebefrielse

0,0225

Dödsfallskapital

Naturlig premie*

Efterlevandepension

Naturlig premie*

Sjukförsäkring

Naturlig premie*


*Nordnet Pensionsförsäkring AB samarbetar med Bliwa Livförsäkring där Bliwa Livsförsäkring tillämpar könsneutral premie. Detta innebär att premien beror på ålder. Kontakta oss på pension@nordnet.se för prisuppgift.

Tjänstepensionsavtalet BTP1


Tjänstepension BTP1

0,00 %

Premiebefrielse levererad av Bliwa livförsäkring

Betalas av din arbetsgivare*

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.


*Premiebefrielseförsäkringens kostnad står din arbetsgivare för i enlighet med BTP1-avtalet tecknat mellan din arbetsgivare, Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och de/de fackliga organisation(er) som företräder din arbetsplats.

Avgift för förvaltning och handel (BTP1)


Förvaltningstjänsten Nordnet Generationsspar

0,00 %

Fonder

0 kr i courtage - Endast Förvaltningsavgift enligt fondbolagens ordinarie prislista med undantag för Nordnet Fond i fond.

Nordnet Fond-i-fond

Ordinarie Förvaltningsavgift debiteras av fondbolaget, och rabatteras till 0,4 % per fond genom återföring av fondavgift månadsvis i efterskott.

Skatt tillkommer.

Övriga avgifter.

Avräkningsnota per post (kronor per nota)

19 kr

Kontoutdrag via webben (portföljrapport)

Gratis

Kontoutdrag via post (per depå)

149 kr

Årsbesked via webben

Gratis

Årsbesked via post

149 kr

Engagemangsbesked

299 kr

Deklarationsprogrammet (kronor per konto)

Gratis

Påminnelse om övertrassering/överbelåning via brev - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

100 kr

Stängning av position vid överbelåning - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

200 kr

Svar på företagshändelser via tjänsten Företagshändelser på webben

Gratis

Svar på företagshändelser via telefon eller meddelande

300 kr

Avaktivering intradagslimit - gäller inte kapitalförsäkring och investeringssparkonto

59 kr

Hantering av företagshändelser utanför normala processer - gäller t ex konvertering, omstämpling och förtida inlösen.

1 500 kr

Omstämpling av aktier

1 500 kr

Serviceavgift vid betalning av avräkningsnota

200 kr

Uttag av pengar via föranmält konto eller banktjänsten (i SEK)

Gratis

Uttag av pengar via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Expressöverföring (samma valutadag) - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto.

Obs! För att vara säker på att få pengarna samma dag ber vi dig att ringa in till oss. Bryttid är 14.30.

499 kr

Flytta pengar internt via hemsidan

Gratis

Flytt av pengar inom Nordnet via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Flytt av värdepapper till Nordnet (exklusive derivat) - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av derivat till Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (SEK/NOK/DKK per kontrakt)

30

- Högst (SEK/NOK/DKK)

2500

Flytt av nordiska värdepapper inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av fonder inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av värdepapper från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av fonder från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av strukturerade produkter (VPC) från Nordnet (per VP-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

49 kr

Flytt av strukturerade produkter (ej VPC) från Nordnet (per vp-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

499 kr

*Per ISIN/mottagare

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet Bank AB (Nordnet) får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig. Nordnet ska på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt informera om ersättningen eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkningen av beloppet samt, i förekommande fall om ersättningen eller förmånen överförs till kunden. På länken nedan följer information om de ersättningar eller förmåner Nordnet erhåller.

Länk till information om ersättningar

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.