Hoppa till huvudinnehållet

Warranter

Vad är Warranter?

Warrant är en investeringsprodukt som är kopplad mot en underliggande tillgång så som aktie, råvara, index eller valuta. Den ger dig möjligheten att spekulera i både upp och nedgång.

Warranten innehåller en hävstång, vilket gör att värdet på din investering förändras snabbare än värdet på den underliggande tillgången. Därför säger man att warranter innebär en högre risk.

Du som investerare har två olika positioner som du kan investera i; köpwarrant eller säljwarrant. 

Hur fungerar warranter?

Genom warranter så köper du möjligheten att antingen köpa eller sälja det underliggande instrumentet till ett givet pris i framtiden.

Rättigheten att köpa den underliggande tillgången kallas för Köpwarrant och den ökar i pris ju mer underliggande ökar i pris.

Rättigheten att sälja underliggande tillgången kallas för Säljwarrant och den ökar i pris när underliggande faller i pris.

Warranter ges ut av en emittent vilket blir den motpart som du köper warranten av. Det är en bra idé att känna till vilken bank det är och dess kreditvärdighet då det är din motpart. Det är emittenten som också ställer priser på warranten och möjliggör att du kan handla. Vid tekniska fel eller kraftiga kursrörelser så kan det vara begränsad möjlighet att handla.

Vad kostar warranten?

Premien är priset som du betalar på warranten, denna består av två delar; Tidsvärde och Fundamentalt värde.

Det fundamentala värdet är skillnaden mellan lösenpriset på warranten och priset på den underliggande tillgången. Exempelvis om underliggande tillgång har ett pris på 120kr idag och du vill köpa en köpwarrant med lösenpris 100kr. Detta ger dig rättigheten att köpa den underliggande tillgången 20kr billigare än priset i marknaden vilket teoretiskt innebär att warranten kostar 20kr i fundamentalt värde idag.

I praktiken så kan priset variera från det teoretiska värdet.

Warranter har ett utsatt datum då denna möjlighet att köpa eller sälja förfaller, detta kallas slutdag. Så länge det finns dagar kvar så finns det ett tidsvärde i warranten, och detta tidsvärde kommer succesivt att minska fram till slutdagen.

Vad är Turbowarrant, Knockout warrant, plain vanilla?

Det finns olika former av warranter på marknaden idag, innan du köper en warrant så kolla igenom villkoren noga då det kan skilja sig ganska mycket. En del warranter saknar helt slutdag vilket gör att den blir mer lik en Mini-Future istället.

Överlag så har de alla gemensamt att du spekulerar i upp- eller nedgång men de kan ha olika villkor. Villkoren kan vara väldigt specifika för enskillda warranter vilket gör det svårt att här visa på generella karaktärsdrag.

Läs alltid på om hur det värdepapper du vill investera i fungerar innan du köper.

Vilka faktorer påverkar warranten?

Att handla warranter kostar vanligtvis ett courtage precis som att handla aktier.

De faktorer som påverkar prisutvecklingen på warranten är följande:

 • Den underliggande tillgångens utveckling.
  Om du köpt en köpwarrant så kommer den öka i värde efter hur mycket den underliggande tillgången stiger.
 • Volatiliteten.
  Volatiliteten kommer styra utvecklingen på warrantens pris i den mån att om volatiliteten ökar så ökar också priset. Detta uppstår eftersom volatilitet innebär ökad risk och då kostar warranten mer.
 • Utdelning.
  Om underliggande tillgången ger en utdelning så påverkas priset. Du som äger warranten får inte utdelning, utan warrantens pris justeras med utdelningens värde.
 • Tid till förfall.
  En warrant har en begränsad tid som instrumentet är aktivit. Slutdagen är det datum då warranten förfaller.
 • Ränteläget.
  Det allmänna ränteläget påverkar warrantens pris då värdet på valutan förändras av räntan. En lägre ränta innebär att valutan faller i värde och det blir teoretiskt billigare att använda valutan för investeringar.
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm