Hoppa till huvudinnehållet

Börshandlade fonder (ETF).


Bred riskspridning och låga avgifter.

Vill du ha enkelheten från hur man handlar med aktier, men diversifieringsfördelarna fonder ger? Här nedan berättar vi mer om börshandlade fonder (ETF), som kombinerar de bästa egenskaperna från båda tillgångarna.

En börshandlad fond är en korg med värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror eller en kombination av dessa och är utformade för att följa ett underliggande index. Börshandlade fonder erbjuder de bästa attributen hos två populära tillgångar: De har diversifieringsfördelarna som vanliga fonder har samtidigt som man får lättheten med hur aktier handlas då dem är noterade på börsen där de handlas hela dagen.

ETF kommer från engelskans ”Exchange-Traded Fund” som översatt till svenska blir börshandlad fond i och med att den handlas på en börs precis som aktier. Priset på en ETF förändras löpande under hela handelsdagen då andelarna i fonden köps och säljs direkt över marknaden. Detta är till skillnad från vanliga fonder, som inte handlas på börs, utan vanligtvis endast handlas en gång per dag efter det att marknaderna stängs.

Vad är en ETF?

 • En börshandlad fond (ETF) är en korg av värdepapper som handlas på en börs, precis som en aktie.

 • ETF:ens kurs varierar över hela dagen när andelarna i fonden köps och säljs; Detta skiljer sig från vanliga fonder som bara handlas en gång om dagen efter det att marknaden stängt.

 • ETF:er kan innehålla olika typer av investeringar som exempelvis aktier, råvaror eller obligationer; vissa erbjuder endast exponering mot USA, medan andra har mer internationella exponeringar.

 • ETF:er erbjuder låga förvaltningsavgifter till ett lågt courtage jämfört med att köpa alla aktier individuellt.

Varför ETF:er?

Allt fler investerare lockas till ETF:er på grund av deras enkelhet, transparens med prissättning, låga avgifter och tillgång till diversifiering.

ETF:er ger en lägre genomsnittlig kostnad eftersom det vanligtvis är dyrare för en investerare att köpa alla aktier som ingår i en ETF individuellt. Med en ETF behöver man endast genomföra en transaktion för att köpa och en transaktion för att sälja, vilket leder till lägre courtageavgifter eftersom det bara görs några få affärer.

Diversifiering.

med diversifiering är det lätt hänt att man endast tänker på fördelningen mellan exempelvis aktier, obligationer, råvaror och räntor. Men ETF:er diversifierar även över horisontella områden såsom sektorer och industrier.

Transparens.

alla prisuppdateringar sker i realtid på börsen där vem som helst kan se hur priset förändras löpande. Dessutom så offentliggörs en ETFs innehav och vikter nästan dagligen till allmänheten till skillnad från vanliga fonder som oftast publicerar dessa månadsvis eller kvartalsvis.

Skatteeffektivt.

Förutom att en ETF rent generellt har en låg förvaltningsavgift kan även en ETF vara mer skatteeffektiv än vanliga fonder eftersom att köp och sälj av fondens andelar sker genom ett ägarbyte med den man handlar med på börsen, och där ETF:en inte behöver lösa in andelarna varje gång en investerare önskar sälja eller utfärda nya andelar varje gång en investerare vill köpa. Inlösen av andelar i en vanlig fond kan utlösa en skatt, så genom att notera andelarna på en börs som ETF:en gör kan man hålla skattekostnaderna i fonden lägre. När det gäller vanliga fonder, och investerare säljer sina andelar, så säljer man tillbaka dem till fonden som kan åläggas en skatteskuld som i sin tur betalas av fondens andelsägare.

Marknad-Etf-1400x1700.jpeg

Tips och inspiration för att hitta rätt ETF:er.

Du behöver inte vara en expert för att få avkastning på dina pengar. Börshandlade fonder kan ge dig bra avkastning på dina besparingar utan att du behöver anstränga dig, och ger dig bättre förväntad avkastning än om du sparar på ett vanligt sparkonto med ränta.

Det finns fonder för alla behov, och vi har verktygen för du ska kunna hitta de bästa fonderna just för dig. I vårt filtreringsverktyg hittar du vårt breda utbud av börshandlade fonder - så att du får möjlighet att välja ut godbitarna. Välj bland världens mest kända förvaltare och spännande exponeringar.

Vi erbjuder över 1500 ETF:er från några av världens främsta aktörer.

 • Välj mellan 1500 fonder.

 • Verktyg som hjälper dig att hitta rätt.

 • Låga förvaltningsavgifter.

Månadssparande.

Månadsspara i ETF:er med autopilot.

Vi erbjuder en unik möjlighet att månadsspara direkt i börshandlade fonder. När du månadssparar i börshandlade fonder hos Nordnet betalar du inget köpcourtage, och du kan välja mellan ett stort urval av fonder med låga förvaltningsavgifter. Tjänsten ETF Månadsspar genomförs i samarbete med några av våra samarbetspartners, noga utvalda till följd av att de är ledande aktörer inom ETF:er i Norden.

Med ett automatiskt månadssparande kan du vara säker på att du kommer igång med investeringarna. Du startar enkelt ett månadssparande via knappen nedan. Se till att vara inloggad på det konto du vill månadsspara i.

Listan med valbara ETF:er för månadssparande.

Fördelar med månadssparande.

 • Mindre risk för dålig timing.
  Med ett månadssparande sparar du fasta summor varje månad. Eftersom ETF:erna köps månadsvis minskar risken att du prickar in en topp. På så sätt uppnår du en bra genomsnittskurs över tiden.

 • Du tar vara på börsens reor.
  Psykologiskt sett kan det kännas svårt att köpa precis efter en kraftig prisnedgång, men precis när priset har fallit får du fler andelar i ETF:en för samma summa eftersom varje andel kostar mindre. När börsen senare vänder uppåt igen har du fler aktier som ökar i värde. Genom att sätta upp ett månadssparande drar du nytta av fluktuationerna på börsen.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.