Hoppa till huvudinnehållet

Active Trader Pro.

Skräddarsytt för seriösa traders.

Daytrading – på dina villkor.

Active Trader Pro är Nordnets erbjudande för dig med höga krav på stabilitet, flexibilitet och individuell anpassning. Grundkravet för Active Trader Pro är minst 2 000 SEK i erlagt courtage per månad, vilket motsvarar omkring 40 affärer. Vi gör dock alltid en helhetsbedömning av relevanta omständigheter där vi bland annat tar hänsyn till dina individuella förutsättningar och önskemål. Notera även att en anslutning till Active Trader Pro förutsätter en separat överenskommelse mellan Nordnet och dig som kund.

Om du vill veta mer om Active Trader Pro och är intresserad av att ta del av erbjudandet är du välkommen att kontakta oss.

Som Active Trader Pro får du:

 • Skräddarsytt courtage om 0,034 % och nedåt.
 • Aktiehandel på 14 marknadsplatser.
 • VIP-nummer till mäklare och tradingsupport.
 • Intradagsblankning.
 • Access till exklusiva event och nätverk.
 • Gratis tillgång till handelsapplikationen Infront Web Trader.
 • Handel och utställande av optioner på den skandinaviska börsen.
 • Handel i futures på de nordiska börserna.
 • Handel via mäklare på Euronext och London.
 • Gratis realtidskurser på nordnet.se

"Jag kommer aldrig sluta kämpa för att våra trading­kunder ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas."

Sociala medier:

En värld av möjligheter.

Nordnet Markets.

Börshandlade produkter öppnar dörren till världens finansiella marknader och möjliggör direkt exponering mot en mängd olika tillgångsslag. Spekulera i både upp- och nedgång och handla courtagefritt på orders över 1 000 kr.

Majoriteten av alla ETP:er är hävstångsinstrument, vilket innebär att de innehåller belåning som skapar hävstången. Hur stor del av positionen som består av belåning, det vill säga hur stor hävstång du vill ha, avgör du själv i samband med att du väljer produkt att investera i.

Professionella handelsprogram.

Infront är ett av de främsta handelsprogrammen på marknaden och uppskattas av både proffs och traders. Som Active Trader Pro hos Nordnet får du Infront Web Trader utan extra kostnad.

Infront Web Trader.

Infront Web Trader är perfekt för dig som är ute efter ett handelsprogram med grundläggande funktionaliteter och anpassade tilläggsfunktioner. Gratis för dig som Active Trader Pro.

 • Teknisk och fundamental analys.
 • Realtidskurser och nyheter.
 • Historisk mäklarstatistik.
 • Snabb orderläggning.
 • Möjlighet att anpassa arbetsytor.

→ Läs mer om Infront Web Trader

Infront Active Trader.

Infront Active Trader är anpassat för dig som handlar aktivt och ställer högre krav än den funktionaliteten Infront Web Trader erbjuder. Gratis vid avlagt courtage om minst 5 000 SEK per månad.

 • Avancerade tekniska analysverktyg.
 • Historiska och intradagsgrafer.
 • Prislarm och nyheter.
 • Fundamentala analyser och prognoser.
 • Nyheter från alla ledande nyhetskällor.

→ Läs mer om Infront Active Trader

FAQ.

Grundkravet för Active Trader Pro är minst 2 000 SEK i erlagt courtage per månad, vilket motsvarar omkring 40 affärer. Vi gör dock alltid en helhetsbedömning av relevanta omständigheter där vi bl.a. tar hänsyn till dina individuella förutsättningar och önskemål. Notera även att en anslutning till Active Trader PRO förutsätter en separat överenskommelse mellan Nordnet och dig som kund.

Om du vill veta mer om Active Trader Pro och är intresserad av att ta del av erbjudandet är du välkommen att kontakta oss.

Nej. Vi gör kvartalsvisa uppföljningar och om du inte uppfyller kravet kommer vi att ändra din courtagemodell till en av standardmodellerna.

Ja. För att handla med optioner i ISK behöver du ett giltigt kreditavtal, ett förfogandeavtal samt ett ramavtal på ett aktie- och fonddepå. Utöver detta behövs ett giltigt kreditavtal, derivathandelsavtal med Nasdaq samt ett avtal för handel med optioner i ISK.

Läs mer och kom igång här.

Ja, vi erbjuder både vanliga OMX-terminen samt Mini OMXS30. Du behöver ett giltigt derivathandelsavtal med Nasdaq samt ett kreditavtal för den depå du önskar handla med terminer inom. Terminer går att handla i aktie- och fonddepå samt på investeringssparkonto.

Tänk på att.

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Produkter inom Nordnet Markets är courtagefria om du lägger en order via vår hemsida eller via någon av handelsapplikationerna Infront, AutoTrader eller Next API där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnets vid var tid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå.

Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de aktier och fonder som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet. Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.