ETF – Börshandlade fonder

ETF

Sök
Fondtyp
  Populära val
  Låg CO₂
  För att få denna märkning måste ETF:en ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

  Fondtyp
   Populära val
   Låg CO₂
   För att få denna märkning måste ETF:en ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

   Region/land
    Kategori
     Fondbolag
     Alla
     Risk
      Utdelningspolicy
       Oönskade innehav

       Oönskade innehav

       Filtrera bort ETF:er som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

       Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

        Resultat: 1633 st
        ETF
        Ordlista
        Rating
        Morningstar Rating rangordnar ETF:er med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
        Årlig avgift
        Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar kostnader för ETF:er under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
        Hållbarhetsvärde
        Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra hållbarhetsarbete på ETF:er på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om ETF:er investerar i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
        Risk
        Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i ETF:en. Den baseras på hur mycket värdet ETF:en har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
        Aktiekurstabell
        -
        0 %
        + 30.52 %
         
         
         
         
        EUR Corporate Bond
        5/5
        0 %
        + 9.97 %
        0.2 %
        26 av 100
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        France Large-Cap Equity
        5/5
        0 %
        + 26.29 %
        0.25 %
        21 av 100
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Money Market - Other
        -
        0 %
        - 0.61 %
        0.14 %
        Låg (1 av 7)
         
         
         
         
        EUR Inflation-Linked Bond
        4/5
        0 %
        + 6.1 %
        0.16 %
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        Eurozone Mid-Cap Equity
        3/5
        0 %
        + 23.72 %
        0.3 %
        22 av 100
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond
        5/5
        0 %
        + 13.21 %
        0.14 %
        Medel (4 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond - Short Term
        3/5
        0 %
        + 0.29 %
        0.7 %
        Låg (2 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond
        2/5
        0 %
        + 3.26 %
        0.14 %
        Låg (2 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond
        3/5
        0 %
        + 5 %
        0.14 %
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond
        5/5
        0 %
        + 8 %
        0.14 %
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        Alt - Market Neutral - Equity
        -
        0 %
        - 3.69 %
        0.55 %
        24 av 100
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        Trading - Leveraged/Inverse Equity
        -
        0 %
        + 53.48 %
        0.3 %
        Hög (7 av 7)
         
         
         
         
        Trading - Leveraged/Inverse Equity
        -
        0 %
        + 49.13 %
        0.35 %
        Hög (7 av 7)
         
         
         
         
        Eurozone Large-Cap Equity
        5/5
        0 %
        + 21.59 %
        0.3 %
        21 av 100
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Financial Services
        2/5
        0 %
        + 10.53 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Europe Large-Cap Blend Equity
        5/5
        0 %
        + 23.92 %
        0.3 %
        20 av 100
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Consumer Goods & Services
        3/5
        0 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Consumer Goods & Services
        3/5
        0 %
        + 15.92 %
        0.25 %
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Energy
        5/5
        0 %
        + 5.67 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Europe Large-Cap Blend Equity
        3/5
        0 %
        + 22.44 %
        0.3 %
        25 av 100
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Healthcare
        2/5
        0 %
        + 26.68 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Industrial Materials
        4/5
        0 %
        + 25.46 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Industrial Materials
        2/5
        0 %
        + 25.06 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Communications
        2/5
        0 %
        + 1.2 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Sector Equity Utilities
        3/5
        0 %
        + 23.46 %
        0.25 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Germany Large-Cap Equity
        4/5
        0 %
        + 22.11 %
        0.1 %
        56 av 100
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Italy Equity
        2/5
        0 %
        + 22.9 %
        0.25 %
        22 av 100
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Spain Equity
        3/5
        0 %
        + 11.92 %
        0.25 %
        21 av 100
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        UK Large-Cap Equity
        2/5
        0 %
        + 17.91 %
        0.25 %
        25 av 100
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Global Large-Cap Blend Equity
        5/5
        0 %
        + 21.58 %
        0.35 %
        24 av 100
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        Trading - Leveraged/Inverse Equity
        -
        0 %
        - 24.08 %
        0.3 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Trading - Leveraged/Inverse Fixed Income
        -
        0 %
        - 12.99 %
        0.14 %
        Medel (4 av 7)
         
         
         
         
        Trading - Leveraged/Inverse Fixed Income
        -
        0 %
        - 8.53 %
        0.14 %
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        Trading - Leveraged/Inverse Equity
        -
        0 %
        - 23.08 %
        0.35 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Europe Large-Cap Blend Equity
        3/5
        0 %
        + 22.83 %
        0.15 %
        24 av 100
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        EUR Corporate Bond
        3/5
        0 %
        + 6.36 %
        0.16 %
        25 av 100
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        EUR Corporate Bond
        3/5
        0 %
        + 5.38 %
        0.16 %
        26 av 100
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        EUR Corporate Bond
        3/5
        0 %
        + 5.97 %
        0.16 %
        25 av 100
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        EUR High Yield Bond
        3/5
        0 %
        + 9.49 %
        0.4 %
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        Europe Large-Cap Blend Equity
        4/5
        0 %
        + 16.29 %
        0.4 %
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Eurozone Large-Cap Equity
        3/5
        0 %
        + 25.41 %
        0.15 %
        21 av 100
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        Eurozone Large-Cap Equity
        3/5
        0 %
        + 22.06 %
        0.15 %
        21 av 100
        Hög (6 av 7)
         
         
         
         
        EUR Corporate Bond - Short Term
        2/5
        0 %
        + 0.82 %
        0.18 %
        Låg (1 av 7)
         
         
         
         
        Other Bond
        -
        0 %
        + 2.01 %
        0.2 %
        Låg (2 av 7)
         
         
         
         
        USD Corporate Bond
        2/5
        0 %
        + 7 %
        0.18 %
        Låg (1 av 7)
         
         
         
         
        Property - Indirect Europe
        3/5
        0 %
        + 20.35 %
        0.35 %
        16 av 100
        Medel (5 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond
        4/5
        0 %
        + 7.68 %
        0.14 %
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond
        3/5
        0 %
        + 4.71 %
        0.14 %
        Medel (3 av 7)
         
         
         
         
        EUR Government Bond - Short Term
        4/5
        0 %
        + 1.03 %
        0.14 %
        Låg (2 av 7)
         
         
         
         
        Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer