Hoppa till huvudinnehållet

Belåna kapitalförsäkring.


Hos oss kan du belåna dina värdepapper i en kapitalförsäkring på samma sätt som med en vanlig aktie- och fonddepå. Dina ränteutgifter avdragsgilla privat samtidigt som dina reavinster är fria från kapitalvinstskatt.

Ansök som privatperson
Ansök som företag

Klicka på "Ansök" under "Räntesatser" till vänster på den här sidan för att ansöka om ränterabatt.

  • Ta del av förhandsinformationen.

  • Klicka på knappen för att ansöka.

  • Aktivera Portföljbelåning Plus för lägre ränta

Så här går det till.

Vid belåning av kapitalförsäkring kommer ett nytt konto, kreditkonto, att öppnas i Nordnet Bank AB för din personliga/företagets räkning. Din kapitalförsäkring pantsätts som säkerhet för krediten på kreditkontot. Det är därmed kreditkontot som belastas om du utnyttjar belåningsmöjligheten, medan du gör alla affärer i din kapitalförsäkring.

Från och med 1 januari 2012 betalar du avkastningsskatt på dina insättningar. När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt kreditkonto till din kapitalförsäkring. Detta ses som en insättning på din kapitalförsäkring och du betalar avkastningsskatt på den del du utökar din belåning med. Belåningsvärdet på kapitalförsäkringens tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

När du minskar din belåning sker ingen automatisk likvidöverföring från din kapitalförsäkring till ditt kreditkonto. Du bestämmer själv när återbetalning av krediten ska ske. Återbetalning kan ske från alla kontotyper där uttag är tillåtet. Det enda undantaget är vid årsskiftet då Nordnet hjälper till med en automatisk återbetalning till kapitalförsäkringen, vilket leder till ett lägre ingående värde och därmed lägre avkastningsskatt för det kommande året.

Din skuld ligger på kreditkontot i Nordnet Bank AB och dina tillgångar ligger i kapitalförsäkringen hos Nordnet Pensionsförsäkring AB. Detta medför att dina ränteutgifter är avdragsgilla privat eftersom de sker på ett kreditkonto i banken och dina kapitalvinster är fria från kapitalvinstskatt eftersom de sker i en kapitalförsäkring hos försäkringsbolaget.

Kapitalisering av skuldränta på kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer. Skuldräntor debiteras kreditdepån, vilka i likhet med övriga skuldräntor kan utnyttjas för avdrag i inkomstdeklarationen.

Räntesatsen för din nettokredit (total kredit + saldo på kapitalförsäkring) är enligt prislistan. För den delen av saldot på kreditkontot, där motsvarande del finns som saldo på kapitalförsäkringen, får du samma utlåningsränta som du har inlåningsränta.

Prisexempel.

Representativt exempel – Portföljbelåning utan rabatt. 

Effektiv ränta: 8,19% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 108 190 kr.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1. 

Effektiv ränta: 3,85% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 103 850 kr.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 2. 

Effektiv ränta: 5,59% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 105 590 kr.

Tänk på att.

När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm