Hoppa till huvudinnehållet

Belåna aktie- och fonddepå.


Med Portföljbelåning får du mer att investera för genom att belåna portföljen med dina aktier och fonder som säkerhet. Hos oss innebär lägre risk i portföljen högre belåningsutrymme och hävstång upp till tio gånger på dina investeringar.

Klicka på "Ansök" under "Räntesatser" till vänster på den här sidan för att ansöka om ränterabatt.

Ansök som privatperson

Ansök som företag

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


Öppna Portföljbelåning.

  • Ta del av förhandsinformationen.

  • Klicka på knappen för att ansöka.

  • Aktivera Portföljbelåning Plus för möjlighet till lägre ränta.

Så här går det till.

När du aktiverar belåning på din aktie- och fonddepå kommer du få ett utökat utrymme av tillgängligt kapital att handla för. Detta visar sig genom att ett belåningsvärde syns tillgängligt på din depåöversikt. Beroende på vilka värdepapper du har i din depå så ger de olika mycket belåningsvärde att handla för.

Om du handlar för ditt belåningsvärde har du nyttjat krediten. Det är på den nyttjade krediten som du betalar ränta. Så fort nytt saldo förs in på kontot minskar din skuld och därmed din räntekostnad. Saldot kan öka antingen genom att du säljer värdepapper, får en utdelning, sätter in pengar eller på annat sätt tillför pengar till ditt konto.Kapitalisering av skuldränta på kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer.

Prisexempel.

Representativt exempel – Portföljbelåning utan rabatt. 

Effektiv ränta: 8,19% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 108 190 kr.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1. 

Effektiv ränta: 3,85% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 103 850 kr.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 2. 

Effektiv ränta: 5,59% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 105 590 kr.

Tänk på att.

När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.