Hoppa till huvudinnehållet

Belåna investeringssparkonto.


Hos oss kan du belåna värdepapper på investeringssparkonto på samma sätt som med en vanlig aktie- och fonddepå. Dina ränteutgifter avdragsgilla eftersom kreditkontot ligger utanför belåningen. Kapitalvinster är fria från kapitalvinstskatt.

Klicka på "Ansök" under "Räntesatser" till vänster på den här sidan för att ansöka om ränterabatt.

Ansök

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


  • Ta del av förhandsinformationen.

  • Klicka på knappen för att ansöka.

  • Aktivera Portföljbelåning Plus för lägre ränta

Så här går det till.

Vid belåning av investeringssparkonto kommer ett nytt konto, kreditkonto, att öppnas. Ditt investeringssparkonto pantsätts som säkerhet för krediten på kreditkontot. Det är därmed kreditkontot som belastas när du utnyttjar belåningsmöjligheten medan du genomför alla värdepappersaffärer på ditt investeringssparkonto.

När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt kreditkonto till ditt investeringssparkonto. Detta ses som en insättning på ditt investeringssparkonto, varför din schablonskatt ökar när du utökar din belåning. Belåningsvärdet på investeringssparkontots tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

När du minskar din belåning sker ingen automatisk likvidöverföring från ditt investeringssparkonto till ditt kreditkonto. Du bestämmer själv när återbetalning av krediten ska ske. Återbetalning kan ske från alla kontotyper där uttag är tillåtet.

På din nettokredit (total kredit + saldo på investeringssparkonto) betalar du utlåningsränta enligt prislistan. För den del av saldo på kreditkontot som motsvaras av ett saldo på investeringssparkontot får du en utlåningsränta som motsvarar din inlåningsränta.

Eftersom ditt kreditkonto ligger utanför investeringssparkontot är dina ränteutgifter avdragsgilla. Dina kapitalvinster på investeringssparkontot är dock fria från kapitalvinstskatt eftersom investeringssparkontot istället belastas med schablonskatt.

Kapitalisering av skuldränta på kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer.

Prisexempel.

Representativt exempel – Portföljbelåning utan rabatt. 

Effektiv ränta: 8,19% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 108 190 kr.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 1. 

Effektiv ränta: 3,85% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 103 850 kr.

Representativt exempel – Portföljbelåning Plus med ränterabatt 2. 

Effektiv ränta: 5,59% (2023-10-09). Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 105 590 kr.

Tänk på att.

När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm