MS INVF US Growth A

USA, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 85.12 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
233.61 USD
Kursförändring en dag
- 1.06 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.64 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
MS
MS INVF US Growth A

Fonden eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt, i USD räknat, genom att i huvudsak investera i tillväxtinriktade stamaktier i amerikanska storföretag och i begränsad omfattnig, utländska företag.

ISIN
LU0073232471
Kategori
USA, tillväxtbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 februari 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Dennis Lynch
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2004
MSIM Fund Management (Ireland) LimitedThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Aktier
95.0 %
Kort ränta
5.1 %

Största regioner

USA 89.3 %
Kanada 7.6 %
Euroland 2.1 %
Storbritannien 1.0 %

Största branscher

Teknik
42.0 %
Kommunikation
23.3 %
Sjukvård
20.3 %
Konsument, cyklisk
14.1 %
Energi
0.2 %
Råvaror
0.2 %