Hoppa till huvudinnehållet

Investeringsrekommendationer.


Om Nordnet.

Nordnet Bank AB (Nordnet) står under Finansinspektionens tillsyn.

Spridande av investeringsrekommendationer

Material som tillgängliggörs på Nordnets plattform och har tagits fram av tredje parts kan i vissa fall utgöra investeringsrekommendationer, d.v.s. information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi. Sådant materialet är framtaget och tillhandahålls av den part som anges i materialet och via en informationstext i samband med spridningen av investeringsrekommendationen.

Nordnet spred investeringsrekommendationen för första gången i samband med publiceringen på Nordnets hemsida. Nordnet har i samtliga fall inte medverkat till eller påverkat framtagandet av materialet. Nordnet har inte granskat eller gjort några ändringar i materialet. Det är således tredje part, och inte Nordnet, som ansvarar för materialet och dess överensstämmelse med tillämpliga lagar och regelverk.

Om investeringsrekommendationer

Material som utgör investeringsrekommendationer är inte personliga investeringsråd. Det är viktigt att du som investerare fattar ditt investeringsbeslut på väl övervägda grunder, t.ex. genom att basera ditt investeringsbeslut på din egen bedömning av information från olika källor. Nordnet tar inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av materialet som tagits fram av tredje part och som tillgängliggörs på Nordnets plattform.

För Nordnets rätt att tillgängliggöra materialet erhåller tredje part ersättning av Nordnet. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i materialet eller vilka bolag som informationen berör. Det kan förekomma att Nordnet har positioner i värdepapper som innefattas i materialet. Sådant eventuellt innehav innehas dock enbart av administrativa skäl, d.v.s. utan vinstsyfte.

Materialet får inte mångfaldigas utan Nordnets uttryckliga medgivande.

Risker.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm