MS INVF US Advantage A

USA, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 52.41 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
162.2 USD
Kursförändring en dag
- 1.56 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.64 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
MS
MS INVF US Advantage A

Minst 70 % av fondens placeringar ska ske i företagsaktier i stora företag med säte i eller som har den största delen av sin verksamhet i USA.

ISIN
LU0225737302
Kategori
USA, tillväxtbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 december 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Dennis Lynch
Förvaltat fonden sedan
22 juni 2009
MSIM Fund Management (Ireland) LimitedThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Aktier
97.0 %
Övrigt
3.6 %

Största regioner

USA 89.1 %
Kanada 8.8 %
Euroland 2.1 %

Största branscher

Teknik
36.9 %
Kommunikation
24.9 %
Sjukvård
15.0 %
Konsument, cyklisk
11.7 %
Råvaror
4.5 %
Industri
3.8 %