Coeli Frontier Markets R SEK

Tillväxtmarknader, nya
Utveckling 1 år- 24.93 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
105.2 SEK
Kursförändring en dag
- 0.69 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.96 %
Varav förvaltningsavgift
2.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Co
Coeli Frontier Markets R SEK

Frontier Markets – Lux är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i börsnoterade företag med stor verksamhetsexponering mot gränsmarknader. Med gränsmarknader avses nästa generation av tillväxtmarknader som omfattar omkring 120 länder i fem regioner: Afrika, Östeuropa, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Fokus ligger på att finna kvalitativa bolag med rätt förutsättningar för att dra nytta av den pågående strukturella utvecklingen i dessa länder.

ISIN
LU1028961909
Kategori
Tillväxtmarknader, nya
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 februari 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Hans-Henrik Skov
Förvaltat fonden sedan
28 februari 2014
Coeli Asset Management ABCoeli AB111 57 Stockholm
+46 8 54591640http://www.coeli.se
Aktier
88.2 %
Kort ränta
7.5 %
Lång ränta
2.2 %
Övrigt
2.2 %

Största regioner

Asien tillväxt 51.6 %
Mellanöstern 18.4 %
Afrika 13.9 %
Storbritannien 9.0 %

Största branscher

Finans
39.0 %
Konsument, stabil
26.3 %
Teknik
12.2 %
Konsument, cyklisk
7.6 %
Kommunikation
7.4 %
Sjukvård
2.9 %
Mobile World Investment Corp
10.0 %
Al-Eqbal Investment Co PLC
8.6 %
National Bank of Kuwait SAK
7.6 %
Safaricom PLC
6.4 %
Halyk Bank
5.6 %
Phu Nhuan Jewelry JSC
5.5 %
British American Tobacco Bangladesh Co Ltd
4.6 %
TBC BANK GROUP
4.3 %
BRAC Bank Ltd
4.0 %
Banca Transilvania SA
3.6 %