Skandia Nordamerika Exponering

USA, mix bolag
Utveckling 1 år+ 0.44 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
305.13 SEK
Kursförändring en dag
- 2.24 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.25 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
Sk
Skandia Nordamerika Exponering

Skandia Nordamerika Exponering är en aktiefond med en bred inriktning och hållbart fokus. Fonden investerar i nordamerikanska aktier över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen på sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

ISIN
SE0005065505
Kategori
USA, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 april 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mattias Kellner
Förvaltat fonden sedan
17 augusti 2015
Skandia Fonder ABL86 Stockholm
+46 8 4636761http://www.skandia.se/fonder
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.2 %

Största regioner

USA 94.6 %
Kanada 4.0 %
Storbritannien 0.7 %
Europa exkl. euroland 0.3 %

Största branscher

Teknik
26.9 %
Sjukvård
14.4 %
Finans
14.3 %
Konsument, cyklisk
13.0 %
Kommunikation
11.6 %
Industri
7.2 %