Skandia Nordamerika Exponering

USA, mix bolag
Utveckling 1 år+ 7.19 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
308.41 SEK
Kursförändring en dag
- 0.11 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.25 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Sk
Skandia Nordamerika Exponering

Skandia Nordamerika Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i nordamerikanska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex MSCI North America Net. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

ISIN
SE0005065505
Kategori
USA, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 april 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mattias Kellner
Förvaltat fonden sedan
17 augusti 2015
Skandia Fonder ABL86 Stockholm
+46 8 4636761http://www.skandia.se/fonder
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.2 %

Största regioner

USA 94.2 %
Kanada 4.5 %
Storbritannien 0.6 %
Europa exkl. euroland 0.3 %

Största branscher

Teknik
24.1 %
Sjukvård
14.1 %
Finans
13.8 %
Konsument, cyklisk
11.4 %
Kommunikation
10.7 %
Industri
7.4 %