Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Aktie- och fonddepå.


Investera med stor valfrihet.

Inga depåavgifter.

En aktie-fonddepå är ett vanligt bankkonto med skillnaden att du på din depå har värdepapper, som till exempel aktier och fonder. Du kan även ha pengar på depån. Med en aktie- och fonddepå betalar du inga fasta avgifter utan endast courtage när du gör en aktieaffär. Du har rösträtt för dina aktier och kan kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

Courtage.

Du betalar bara courtage när du köper och säljer aktier. Har du inte nått 80 000 kr ännu handlar du gratis på Stockholmsbörsen (se prislista för fullständiga villkor). På de andra nordiska börserna kan du handla aktier från 1 kr. På börserna i USA, Kanada och Tyskland kan du handla aktier från 9 kr.

Insättningsgarantin.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


Inga fasta årsavgifter.

  • 0 kr i depåavgift.

  • Välj en courtageklass som passar dig.

  • Tillgång till alla våra värdepapper.

Valutakonto.

För dig som handlar mycket utländska aktier.

Isolera valutarisken.

När du öppnar en aktie-fonddepå öppnas automatiskt ett valutakonto i huvudvalutan SEK. Du kan aktivera upp till sex olika valutakonton på din aktie-fonddepå; SEK, NOK, DKK, EUR, CAD och USD.Observera att du alltid har ett valutakonto för din huvudvaluta, det vill säga SEK. Du kan själv handla med svenska, norska, danska, finska, tyska, kanadensiska och amerikanska värdepapper. Om du har aktiverat valutakontona sker transaktionsredovisning i respektive noteringsvaluta.

Billigare växling.

Med aktiva valutakonton minskar du risken för oväntade valutaförändringar och du bestämmer själv när, eller om, du önskar genomföra någon valutaväxling.Du betalar dessutom en lägre valutaspread om du växlar själv jämfört med om vi genomför automatisk valutaväxling. Vid manuell valutaväxling är valutaspreaden 0,15 % och vid automatisk växling är spreaden 0,5 %.

600x500-Globe.png

Portföljbelåning.

Större frihet med belåning.

På aktie- och fonddepå kan du med tjänster som portföljbelåning och intradagslimit låna pengar med dina aktier och fonder som säkerhet. Pengarna kan du använda till att köpa nya aktier och fonder, eller ta ut pengarna. Du betalar bara ränta för de dagar du använder din belåning. Det är även möjligt att blanka aktier.

Har du aktier som du vill flytta till Nordnet?

Många uppskattar möjligheten att samla sina aktier och andra värdepapper på ett och samma ställe. Fyll i det här digitala formuläret, om du vill flytta ditt sparande till Nordnet.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.