Hoppa till huvudinnehållet

Aktie- och fonddepå.

Investera med stor valfrihet.

Inga depåavgifter.

En aktie-fonddepå är ett vanligt bankkonto med skillnaden att du på din depå har värdepapper, som till exempel aktier och fonder. Du kan även ha pengar på depån. Med en aktie- och fonddepå betalar du inga fasta avgifter utan endast courtage när du gör en aktieaffär. Du har rösträtt för dina aktier och kan kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

Courtage.

Du betalar bara courtage när du köper och säljer aktier. Har du inte nått 80 000 kr ännu handlar du gratis på Stockholmsbörsen (se prislista för fullständiga villkor). På de andra nordiska börserna kan du handla aktier från 1 kr. På börserna i USA, Kanada och Tyskland kan du handla aktier från 9 kr.

Inga fasta årsavgifter.

  • 0 kr i depåavgift.
  • Välj en courtageklass som passar dig.
  • Tillgång till alla våra värdepapper.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Här är en sammanställning över de värdepapper du kan investera i inom din aktie- och fonddepå. Se marknadsplatser för respektive kategori nedan.


Aktier

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF
beQuoted
Pepins (fd. Alternativa Aktiemarknaden)
Onoterade svenska aktier*

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark
Spotlight Stockmarket
Onoterade danska aktier*

Norge
Oslo Börs
Oslo Axess
Norway OTC
Merkur Market
Onoterade norska aktier*

Finland
Nasdaq Helsingfors
First North Finland
Onoterade finska aktier*

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange
OTC Markets - limited selection

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection
BATS CHI-X Europe
Turquoise

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingfors
First North Finland

Strukturerade produkter

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nasdaq NSDX
Nordic MTF

Danmark
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingfors

Konvertibler

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nordic MTF
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

 

*Onoterade nordiska aktier som är registrerade i någon av de nordiska värdepapperscentralerna (CSD) Euroclear Sweden (fd VPC), Euroclear Finland, VP Securities och Verdipapirsentralen (VPS).

Alternativa investeringsfonder

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Börshandlade fonder (ETF:er)

Sverige
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingsfors

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP:er

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Norge
Oslo Börs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Kanada
Toronto Stock Exchange

Derivat

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Tyskland
Eurex – limited selection (appendix 1)

Optioner

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Fonder

Alla fonder som finns tillgängliga på Nordnets plattform
Alla fonder som är noterade på Nasdaq Copenhagen
När du öppnar konto hos oss får du automatiskt courtageklassen Liten. Om du vill utnyttja vår kom igång-rabatt och handla kostnadsfritt upp till 80 000 kronor på Stockholmsbörsen behöver du själv först byta till courtageklass Mini och ansluta dig till vårt sociala nätverk Shareville. Courtageklassen ändrar du via Nordnets hemsida, under kategorin "Min profil och inställningar" följt av "Konton". Du skapar ett Sharevillekonto här. Rabatten träder i kraft ett dygn efter att ändringen är genomförd. Fullständiga villkor för kom igång-rabatten hittar du i vår prislista.

Kom igång-rabatten gäller på Stockholmsbörsen (Large Cap, Mid Cap och Small Cap) i 6 månader alternativt tills du kommit upp till 80 000 kronor i samlat sparande hos Nordnet. Max 500 affärer.

Observera att minderåriga inte kan kopplas till Shareville. För att en minderårig ska få ta del av vårt kom igång-erbjudande behöver ni kontakta vår kundservice via telefon eller meddelande från inloggat läge.

Valutakonto.

För dig som handlar mycket utländska aktier.

Isolera valutarisken.

När du öppnar en aktie-fonddepå öppnas automatiskt ett valutakonto i huvudvalutan SEK. Du kan aktivera upp till sex olika valutakonton på din aktie-fonddepå; SEK, NOK, DKK, EUR, CAD och USD.

Observera att du alltid har ett valutakonto för din huvudvaluta, det vill säga SEK. Du kan själv handla med svenska, norska, danska, finska, tyska, kanadensiska och amerikanska värdepapper. Om du har aktiverat valutakontona sker transaktionsredovisning i respektive noteringsvaluta.

Billigare växling.

Med aktiva valutakonton minskar du risken för oväntade valutaförändringar och du bestämmer själv när, eller om, du önskar genomföra någon valutaväxling.

Du betalar dessutom en lägre valutaspread om du växlar själv jämfört med om vi genomför automatisk valutaväxling. Vid manuell valutaväxling är valutaspreaden 0,15 % och vid automatisk växling är spreaden 0,5 %.

Så fungerar valutakonton.

När du har valutakonton ansvarar du själv för att registrera eventuella växlingar. Du fyller i vilket belopp du önskar köpa eller sälja samt mellan vilka valutor.

I depåöversikten redovisas aktuellt kontosaldo för aktiverade valutakonton. Det belopp du ser som tillgängligt för handel är alltid det totala beloppet för aktiverade valutakontona oavsett vilken marknad du vill agera på. I depåöversikten presenteras tillgängligt belopp för handel omräknat till SEK.

På dina avräkningsnotor kommer lokal valuta att anges för de valutor som du har aktiverade valutakonton. Beloppen i SEK kommer även att anges så att du har de underlag du behöver för din deklaration.

Ränta på valutakonton.

Om du väljer att låna (har en negativa valutaposition) i någon valuta belastas respektive valutakonto med ränta som realiseras vid månadsskiftet. Du kan undvika detta genom att växla till den valuta du ska handla för innan du genomför köpet eller innan köpet är genomfört (T +2).

För de valutakonton du har innestående medel på kommer du självklart krediteras ränta, vilken realiseras vid årsskiftet. Räntesatsen för de olika valutakontona utgår från gällande räntenivå för respektive valuta. Gällande räntevillkor hittar du i vår prislista.

Ett exempel.

Antag att du har aktiverat valutakonto i NOK, utöver ditt valutakonto för din huvudvaluta SEK. Om du har 100 000 SEK tillgängligt för handel kan du då köpa Aker för 50 000 NOK utan att först göra någon växling.

I samband med att ordern går till avslut kommer saldot i ditt valutakonto för NOK att bli - 50 000 NOK samtidigt som valutakontot för SEK fortfarande kommer att ha ett saldo på 100 000 SEK.

Däremot kommer det belopp du ser som tillgängligt för handel att ha justerats och visar mellanskillnaden mellan negativt saldo i NOK och positivt saldo i SEK. Det tillgängliga beloppet redovisas i SEK. Observera att utlåningsränta debiteras om du väljer att behålla den negativa valutapositionen i NOK.

När växlar vi?

Valutaväxlingar utförs dagligen alla svenska bankdagar cirka klockan 11.30, 17.00 och 22.00.

Valutaspreaden, det vill säga skillnaden mellan valutans köp- och säljkurs, är 0,15%. Utöver spreaden betalar du inga avgifter för att växla.

Observera att saldot på dina valutakonton uppdateras först dagen efter utförd växling.

Avsluta valutakonton.

Du kan själv välja att avsluta aktiva valutakonton. Samtliga köp- och försäljningar i utländsk valuta kommer då per automatik att omräknas till SEK.

Portföljbelåning.

Större frihet med belåning.

På aktie- och fonddepå kan du med tjänster som portföljbelåning och intradagslimit låna pengar med dina aktier och fonder som säkerhet. Pengarna kan du använda till att köpa nya aktier och fonder, eller ta ut pengarna. Du betalar bara ränta för de dagar du använder din belåning. Det är även möjligt att blanka aktier.

Har du aktier som du vill flytta till Nordnet?

Många uppskattar möjligheten att samla sina aktier och andra värdepapper på ett och samma ställe. Fyll i det här digitala formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om du vill flytta ditt sparande till Nordnet.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.