Aktie- och fonddepå.

Investera med stor valfrihet.

Inga depåavgifter.

En aktie-fonddepå är ett vanligt bankkonto med skillnaden att du på din depå har värdepapper, som till exempel aktier och fonder. Du kan även ha pengar på depån. Med en aktie- och fonddepå betalar du inga fasta avgifter utan endast ett courtage när du gör en aktieaffär. Du har rösträtt för dina aktier och kan kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

Courtage.

Du betalar bara courtage när du köper och säljer aktier. Har du inte nått 80 000 kr ännu handlar du gratis på Stockholmsbörsen. På de andra nordiska börserna kan du handla aktier från 1 kr. På börserna i USA, Kanada och Tyskland kan du handla aktier från 9 kr.

Inga fasta årsavgifter.

  • 0 kr i depåavgift.
  • Välj en courtageklass som passar dig.
  • Tillgång till alla våra värdepapper.

Pengarna på aktie- och fonddepån omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har du, om du i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut dina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt till särskild ersättning med högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Här är en sammanställning över de värdepapper du kan investera i inom din aktie- och fonddepå. Se marknadsplatser för respektive kategori nedan.


Aktier

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF
beQuoted
Pepins (fd. Alternativa Aktiemarknaden)
Onoterade svenska aktier*

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark
Spotlight Stockmarket
Onoterade danska aktier*

Norge
Oslo Börs
Oslo Axess
Norway OTC
Merkur Market
Onoterade norska aktier*

Finland
Nasdaq Helsingfors
First North Finland
Onoterade finska aktier*

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange
OTC Markets - limited selection

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection
BATS CHI-X Europe
Turquoise

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

Danmark
Nasdaq Köpenhamn
First North Danmark

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingfors
First North Finland

Strukturerade produkter

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nasdaq NSDX
Nordic MTF

Danmark
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingfors

Konvertibler

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nordic MTF
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

 

*Onoterade nordiska aktier som är registrerade i någon av de nordiska värdepapperscentralerna (CSD) Euroclear Sweden (fd VPC), Euroclear Finland, VP Securities och Verdipapirsentralen (VPS).

Alternativa investeringsfonder

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Börshandlade fonder (ETF:er)

Sverige
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Norge
Oslo Börs

Finland
Nasdaq Helsingsfors

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP:er

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Norge
Oslo Börs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Kanada
Toronto Stock Exchange

Derivat

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Köpenhamn

Tyskland
Eurex – limited selection (appendix 1)

Optioner

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Fonder

Alla fonder som finns tillgängliga på Nordnets plattform
Alla fonder som är noterade på Nasdaq Copenhagen
Ju fler affärer, desto lägre courtage.

Mini

Liten

Mellan

Fast

0,25% (min. 1 kr.)

0,15% (min. 39 kr.)

0,069% (min. 69 kr.)

99 kr (min. 99 kr.)

Se samtliga priser och villkor i prislistan.

Så väljer du courtageklass.

Du väljer själv den courtageklass som passar dig bäst. Valet gör du online när du blir kund hos oss. Om du inte gör ett aktivt val kommer du att omfattas av courtageklassen Liten.

För att byta courtageklass går du in på fliken Min Ekonomi i inloggat läge. På höger sida står det Ändra courtageklass. Du kan byta courtageklass var 30:e dag.

Depåer du har fullmakt för (till exempel minderåriga) kan du inte själv byta courtageklass för. Ring oss på 08-506 330 00 så hjälper vi dig.

Courtagekollen - hitta den courtageklass som är bäst för dig.

Vi har flera olika courtageklasser att välja bland. För att du snabbt ska kunna se vilken av våra courtageklasser som passar dig har vi skapat verktyget Courtagekollen. Fyll bara i vilken marknad du brukar handla på och vad dina aktieaffärer vanligtvis brukar uppgå till så får du snabbt svar på vilken courtageklass som passar bäst för dig.

Här hittar du vår fullständiga prislistaöppnas i nytt fönster.

Valutakonto.

För dig som handlar mycket utländska aktier.

Isolera valutarisken.

När du öppnar en aktie-fonddepå öppnas automatiskt ett valutakonto i huvudvalutan SEK. Du kan aktivera upp till 6 olika valutakonton på din aktie-fonddepå; SEK, NOK, DKK, EUR, CAD och USD.

Observera att du alltid har ett valutakonto för din huvudvaluta, dvs. SEK. Du kan själv handla med svenska, norska, danska, finska, tyska, kanadensiska och amerikanska värdepapper. Om du har aktiverat valutakontona sker transaktionsredovisning i respektive noteringsvaluta.

Billigare växling.

Med aktiva valutakonton minskar du risken för oväntade valutaförändringar och du bestämmer själv när, eller om, du önskar genomföra någon valutaväxling.

Du betalar dessutom en lägre valutaspread om du växlar själv jämfört med om vi genomför automatisk valutaväxling. Vid manuell valutaväxling är valutaspreaden 0,15 % och vid automatisk växling är spreaden 0,5 %.

Så fungerar valutakonton.

När du har valutakonton ansvarar du själv för att registrera eventuella växlingar. Växlingen gör du på sidan för valutakonton som du når under fliken Depå samt från Depåöversikten. Du kan även registrera växlingar i Wintrade. Du fyller i vilket belopp du önskar köpa eller sälja samt mellan vilka valutor.

I depåöversikten redovisas aktuellt kontosaldo för aktiverade valutakonton. Det belopp du ser som tillgängligt för handel är alltid det totala beloppet för aktiverade valutakontona oavsett vilken marknad du vill agera på. I depåöversikten presenteras tillgängligt belopp för handel omräknat till SEK.

På dina avräkningsnotor kommer lokal valuta att anges för de valutor som du har aktiverade valutakonton. Beloppen i SEK kommer även att anges så att du har de underlag du behöver för din deklaration.

Ränta på valutakonton.

Om du väljer att låna (har en negativa valutaposition) i någon valuta belastas respektive valutakonto med ränta som realiseras vid månadsskifte. Du kan undvika detta genom att växla till den valuta du ska handla för innan du genomför köpet eller innan köpet är genomfört (T +3).

För de valutakonto du har innestående medel på kommer du självklart krediteras ränta, vilken realiseras vid årsskifte. Räntesatsen för de olika valutakontona utgår från gällande räntenivå för respektive valuta. Gällande räntevillkor hittar du i vår prislista.

Ett exempel.

Antag att du har aktiverat valutakonto i NOK, utöver ditt valutakonto för din huvudvaluta SEK. Om du har 100 000 SEK tillgängligt för handel kan du då köpa Statoil för 50 000 NOK utan att först göra någon växling.

I samband med att ordern går till avslut kommer saldot i ditt valutakonto för NOK att bli - 50 000 NOK samtidigt som valutakontot för SEK fortfarande kommer att ha ett saldo på 100 000 SEK.

Däremot kommer det belopp du ser som tillgängligt för handel att ha justerats och visar mellanskillnaden mellan negativt saldo i NOK och positivt saldo i SEK. Det tillgängliga beloppet redovisas i SEK. Observera att utlåningsränta debiteras om du väljer att behålla den negativa valutapositionen i NOK.

När växlar vi?

Valutaväxlingar utförs dagligen alla svenska bankdagar cirka klockan 11.30, 17.00 och 22.00.

Valutaspreaden, det vill säga skillnaden mellan valutans köp- och säljkurs, är 0,15%. Utöver spreaden betalar du inga avgifter för att växla.

Observera att saldot på dina valutakonton uppdateras först dagen efter utförd växling.

Avsluta valutakonton.

Du kan själv välja att avsluta aktiva valutakonton. Samtliga köp- och försäljningar i utländsk valuta kommer då att omräknas till SEK per automatik.

Värdepappersbelåning.

Större frihet med belåning.

På aktie- och fonddepå kan du med tjänster som portföljbelåning och intradagslimit låna pengar med dina aktier och fonder som säkerhet. Pengarna kan du använda till att köpa nya aktier och fonder, eller ta ut pengarna. Du betalar bara ränta för de dagarna du använder din belåning. Det är även möjligt att blanka aktier.

Har du aktier som du vill flytta till Nordnet?

Många uppskattar möjligheten att samla sina aktier och andra värdepapper på ett och samma ställe. Fyll i det här digitala formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om du vill flytta ditt sparande till Nordnet.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.