Swedbank Robur Technology A SEK

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 42.36 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
473.29 SEK
Kursförändring en dag
- 2.97 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.26 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Sw
Swedbank Robur Technology A SEK

Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Koncentrationen av aktieplaceringarna till denna sektor gör fonden till en placering med hög risk. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000538944
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 september 1983

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Söderström
Förvaltat fonden sedan
1 december 2015
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
106.7 %

Största regioner

USA 80.0 %
Asien tillväxt 6.2 %
Euroland 5.1 %
Asien 4.5 %

Största branscher

Teknik
61.9 %
Kommunikation
17.1 %
Finans
12.5 %
Konsument, cyklisk
5.9 %
Industri
2.5 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer