JPM US Technology A (dist) USD

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 61.42 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
46.26 USD
Kursförändring en dag
- 0.36 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.75 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
JP
JPM US Technology A (dist) USD

Fonden investerar i både väletablerade teknikföretag och mindre teknikföretag (bl.a. tillverkning, underhåll, forskning och supporttjänster för maskinvara och programvara, nätverkstjänster, IT, kommunikationsteknik och medicinsk teknik), och som finns registrerade eller handlas på utvalda marknader i USA, eller är verksamma i USA men finns registrerade eller handlas på utvalda marknader utanför USA.

ISIN
LU0082616367
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
5 december 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Joseph Wilson
Förvaltat fonden sedan
17 februari 2017
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.European Bank & Business Centre 6, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+352 34 101http://www.jpmorganassetmanagement.com
Aktier
97.8 %
Kort ränta
2.1 %

Största regioner

USA 94.2 %
Euroland 1.9 %
Latinamerika 1.7 %
Asien tillväxt 1.4 %

Största branscher

Teknik
65.3 %
Kommunikation
16.9 %
Konsument, cyklisk
9.5 %
Finans
3.3 %
Sjukvård
1.9 %
Industri
1.6 %