Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK

USA, mix bolag
Utveckling 1 år+ 9.21 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
484.64 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.56 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened USA Index så nära som möjligt. Index är skapat för att återspegla aktiemarknaderna för medelstora och stora börsnoterade bolag i USA exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index). Indexet kommer att efterbildas genom optimerad fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i ett större urval av de aktier som ingår i indexet. Fonden kan även vara investerad i samtliga aktier som ingår i indexet.

ISIN
SE0004139780
Kategori
USA, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 augusti 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Caroline Mebius
Förvaltat fonden sedan
15 november 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
100.0 %

Största regioner

USA 98.6 %
Storbritannien 0.6 %
Europa exkl. euroland 0.3 %
Latinamerika 0.2 %

Största branscher

Teknik
27.5 %
Sjukvård
15.5 %
Kommunikation
13.1 %
Finans
12.5 %
Konsument, cyklisk
12.3 %
Industri
7.1 %