Franklin Technology A Acc USD

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 48.05 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
35.45 USD
Kursförändring en dag
- 0.58 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.81 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Fr
Franklin Technology A Acc USD

Fonden investerar i aktier i företag som skapar, implementerar eller kommersialiserar ny teknik för att öka produktivitet eller skapa nya tjänster. Fonden investerar i både stora väletablerade företag, samt i små och medelstora företag. Investerigsstilen är en kombination av s.k. bottom-up och top-down analys. Förvaltaren börjar med analys av en specifik sektor, identifierar därefter attraktiva sub-sektorer och gör en noggrann analys av dessa innan s.k. bottom-up analys görs för att identifiera de mest attraktiva aktierna. Fondens analys- och förvaltningsteam är baserade i Silicon Valley i USA.

ISIN
LU0109392836
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 april 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
James Cross
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2016
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aktier
92.9 %
Kort ränta
5.2 %
Övrigt
1.9 %

Största regioner

USA 88.1 %
Asien tillväxt 9.3 %
Asien 1.1 %
Kanada 0.8 %

Största branscher

Teknik
60.4 %
Kommunikation
12.7 %
Konsument, cyklisk
11.9 %
Finans
9.1 %
Fastigheter
4.2 %
Sjukvård
1.5 %