Fonder

Fonder

Sök
Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Fondtyp
  Region/land
   Kategori
    Fondbolag
    Alla
    Risk
     Oönskade innehav

     Oönskade innehav

     Filtrera bort fonder som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

     Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

      Resultat: 1528 st
      Fonder
      Ordlista
      Rating
      Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
      Årlig avgift
      Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
      Hållbarhetsvärde
      Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
      Risk
      Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
      Aktiekurstabell
      Hedgefond, multi-strategi
      -
      + 2.18 %
      1.03 %
      Medel (3 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, ädelmetaller
      -
      1.4 %
      Hög (7 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, ny teknik
      -
      + 27.89 %
      1.89 %
      26 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
      2/5
      + 8.56 %
      1.98 %
      28 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa ex Storbr
      1/5
      + 10.46 %
      1.94 %
      24 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, fastighetsbolag Europa
      2/5
      + 21.96 %
      2.35 %
      15 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Storbritannien
      2/5
      + 14.14 %
      2.12 %
      27 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Ränte - dollar obligationer, högrisk
      2/5
      + 11.83 %
      1.2 %
      Medel (3 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Asien & Australien ex Japan
      2/5
      + 9.94 %
      1.72 %
      30 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Euroland
      3/5
      + 23.75 %
      0.84 %
      21 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Global, mix bolag
      4/5
      + 21.11 %
      0.82 %
      23 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Global, mix bolag
      4/5
      + 21.19 %
      0.82 %
      23 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Global, småbolag
      2/5
      + 17.59 %
      1.63 %
      25 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Japan
      4/5
      + 17.65 %
      0.5 %
      24 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Japan
      3/5
      + 16.87 %
      1.51 %
      25 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Japan, små-/medelstora bolag
      2/5
      + 18.11 %
      1.68 %
      27 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, värdebolag
      4/5
      + 23.48 %
      0.84 %
      22 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      USA, mix bolag
      4/5
      + 22.91 %
      0.41 %
      23 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, medelstora bolag
      4/5
      + 22.24 %
      2.02 %
      24 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, fastighetsbolag Europa
      4/5
      + 26.5 %
      1.76 %
      16 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Konvertibler - global, valutasäkrad euro
      4/5
      + 8.56 %
      1.5 %
      23 av 100
      Medel (4 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, fastighetsbolag
      4/5
      + 20.96 %
      2.02 %
      17 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Global, tillväxtbolag
      -
      + 22.36 %
      1.79 %
      21 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, ny teknik
      -
      + 33.27 %
      1.76 %
      24 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Global, mix bolag
      -
      + 26.44 %
      0.62 %
      22 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Blandfond - dollar, flexibel
      4/5
      + 18.38 %
      1.65 %
      Medel (4 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Ränte - euro globala, valutasäkrade
      3/5
      + 9.88 %
      1 %
      Medel (3 av 7)
       
       
       
       
       
       
      ASEAN
      4/5
      + 16.99 %
      1.7 %
      24 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Latinamerika
      3/5
      + 14.95 %
      1.7 %
      30 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Kina
      3/5
      + 15.5 %
      2.06 %
      28 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, mix bolag
      2/5
      + 24.3 %
      2.11 %
      23 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Asien ex Japan
      3/5
      + 20.68 %
      1.85 %
      25 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Asien ex Japan
      3/5
      + 16.65 %
      1.85 %
      25 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Asien & Australien ex Japan, stor utdelning
      2/5
      + 13.08 %
      1.85 %
      26 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Kina, A-aktier
      -
      1.93 %
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, miljö
      -
      1.81 %
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Östeuropa
      4/5
      + 23.31 %
      2.25 %
      32 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Tillväxtmarknader
      4/5
      + 22.14 %
      1.86 %
      29 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Tillväxtmarknader
      5/5
      + 21.86 %
      1.89 %
      28 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Ränte - euro obligationer, mix
      5/5
      + 9.79 %
      0.97 %
      Medel (3 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, tillväxtbolag
      2/5
      + 28.54 %
      1.82 %
      19 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, stor utdelning
      4/5
      + 23.54 %
      1.82 %
      22 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, tillväxtbolag
      2/5
      + 24.22 %
      1.84 %
      19 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, tillväxtbolag
      4/5
      + 33.71 %
      1.82 %
      20 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, tillväxtbolag
      4/5
      + 33.8 %
      1.82 %
      20 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Europa, värdebolag
      3/5
      + 16.48 %
      1.82 %
      24 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Branschfond, ny teknik
      -
      + 36.02 %
      1.82 %
      23 av 100
      Medel (5 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Ränte - övriga obligationer
      -
      + 3.23 %
      1.21 %
      Medel (4 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Global, flexibel
      -
      + 11.37 %
      1.82 %
      23 av 100
      Hög (6 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Blandfond - dollar, balanserad
      3/5
      + 16.9 %
      1.78 %
      Medel (4 av 7)
       
       
       
       
       
       
      Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer