Finserve Global Security Fund I SEK R

Branschfond, industrimaterial
Utveckling 1 år- 12.26 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
103.18 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
2.8 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Fi
Finserve Global Security Fund I SEK R

Delfondens investeringsmål är att investera delfondens tillgångar i internationella värdepapper i enlighet med principen om riskdiversifiering för att uppnå lämplig inkomst och högsta möjliga långsiktiga värdeökning. Fondförvaltaren har för avsikt att investera i försvars- och säkerhetsbranschen. Delfonden investerar minst 51 % i kapitalandelar med fokus på storbolag. Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående bestämmelse kan delfonden tillfälligt ha upp till 49 % av dess nettofondtillgångar i kontanter och likvida tillgångar och investera i liknande tillgångar. Inga andelar i investeringsfonder förvärvas för fondtillgångarna. Delfonden är således en berättigad målfond.

ISIN
LU1822851538
Kategori
Branschfond, industrimaterial
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 februari 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tor Sinclair
Förvaltat fonden sedan
21 februari 2019
BIL Manage Invest S.A42, rue de la Vallée2661 Luxembourg