BGF World Technology A2 USD

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 53.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
64.62 USD
Kursförändring en dag
- 0.7 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.81 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
BG
BGF World Technology A2 USD

Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag vars huvudsakliga ekonomiska aktiviteten inom tekniksektorn.

ISIN
LU0056508442
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 mars 1995

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tony Kim
Förvaltat fonden sedan
3 juli 2017
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aktier
92.0 %
Kort ränta
7.0 %
Övrigt
0.9 %

Största regioner

USA 61.9 %
Asien tillväxt 16.7 %
Euroland 5.3 %
Asien 5.3 %

Största branscher

Teknik
59.0 %
Kommunikation
17.5 %
Konsument, cyklisk
13.3 %
Finans
4.6 %
Konsument, stabil
2.5 %
Sjukvård
1.6 %