GP Bullhound Global Technology A

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 41.49 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-19)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
200.88 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
2.41 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
GP
GP Bullhound Global Technology A

GP Bullhound Global Technology Fund är en global teknologifond som investerar långsiktigt i trender som gynnas av stora fundamentala teknikskiften. Fonden letar tillväxtbolag bland bolag som bedöms driva på denna utveckling. Fonden investerar i mellan fyra och fem teman åt gången och fokuserar på stora bolag med starka balansräkningar för att hantera risken. Den relativt låga samvariationen mellan fondens olika teman bidrar också till riskkontrollen. Bland teman som historiskt varit föremål för investering finns molntjänster, dataspel/esport, halvledarutrustning och digitala plattformar. Fonden har som målsättning att generera god riskjusterad avkastning över en tidsperiod om 5 år eller mer.

ISIN
SE0006881389
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 april 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Inge Heydorn
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2019
Finserve Nordic ABRiddargatan 30114 57 Stockholm
+46 722 51 99 00http://www.finserve.se/
Aktier
94.2 %
Kort ränta
5.8 %

Största regioner

USA 75.5 %
Euroland 12.9 %
Asien 7.7 %
Japan 4.0 %

Största branscher

Teknik
58.0 %
Kommunikation
36.1 %
Konsument, cyklisk
5.9 %
Fastigheter
0.0 %