Fidelity Global Technology A-Dis-EUR

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 18.84 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
33.34 EUR
Kursförändring en dag
+ 1.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.89 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Fi
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR

Fonden investerar i företag som har utvecklat eller kommer att utveckla teknologirelaterade produkter, processer och tjänster, samt i företag som kan förväntas dra nytta av tekniska framsteg. Fonden är bred och investerar bland annat i delområden såsom datorer, halvledare, teknisk utrustning och Internetaccess. Förvaltaren har ingen specifik inriktning avseende värde eller tillväxt.

ISIN
LU0099574567
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 september 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
HyunHo Sohn
Förvaltat fonden sedan
31 mars 2013
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Aktier
98.1 %
Kort ränta
1.8 %

Största regioner

USA 69.5 %
Asien 11.0 %
Japan 7.2 %
Euroland 4.4 %

Största branscher

Teknik
75.2 %
Kommunikation
14.2 %
Konsument, cyklisk
7.5 %
Industri
2.5 %
Råvaror
0.7 %