MS INVF Global Opportunity A

Global, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 37.82 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
127.27 USD
Kursförändring en dag
+ 0.88 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.84 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
MS
MS INVF Global Opportunity A

Objektiv: Långsiktig tillväxt av placeringen. Investeringspolicy: Företag, överallt i världen, som investeringsrådgivare anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen. Övrig information: Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i bolag som inte uppfyller ovanstående kriterier. Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av att andra företag fullgör sina förpliktelser och medför ökad risk.

ISIN
LU0552385295
Kategori
Global, tillväxtbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 november 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Kristian Heugh
Förvaltat fonden sedan
30 november 2010
MSIM Fund Management (Ireland) LimitedThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Aktier
92.3 %
Kort ränta
7.4 %
Övrigt
0.3 %

Största regioner

USA 63.7 %
Asien tillväxt 20.3 %
Europa exkl. euroland 4.7 %
Euroland 4.6 %

Största branscher

Teknik
28.9 %
Konsument, cyklisk
21.5 %
Kommunikation
20.1 %
Finans
14.1 %
Konsument, stabil
7.9 %
Industri
4.7 %