Lancelot Avalon A

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 54.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
42987.69 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-10-28 13:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-11-20 13:00
Minsta köpbelopp
1000000 SEK
Belåningsgrad
60 %
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
La
Lancelot Avalon A

Lancelot Avalon är en aktivt förvaltad Sverigefond med målsättning att uppnå en avkastning som på tre till fem års sikt väsentligen överstiger fondens jämförelseindex, SIX Return Index. Fonden är koncentrerad och investerar normalt inte i fler än 20 bolag, främst i Sverige men med viss möjlighet till nordisk- och internationell diversifiering. Fonden investerar i både stora och små bolag. Förvaltningen är fokuserad på att välja bolag och normalt kommer andelen aktier vara nära 100 %. Möjlighet finns dock att variera aktieandelen mellan 60 och 120 procent av fondens värde. Fonden har en investeringsprocess som är fokuserad på djup bolagsanalys där hållbarhetsaspekten väger tungt.

ISIN
SE0004841195
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 november 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erik Bertilsson
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2017
Lancelot Asset Management ABNybrokajen 7, 7tr103 23 Stockholm
+46 8 440 53 80http://www.lancelot.se
Aktier
100.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 98.4 %
Euroland 1.6 %
Storbritannien 0 %
Asien 0 %

Största branscher

Sjukvård
38.1 %
Industri
18.7 %
Kommunikation
11.3 %
Teknik
11.3 %
Konsument, cyklisk
7.5 %
Konsument, stabil
5.4 %