Nordnet Fond i fond - i samarbete med Öhman Fonder

Du väljer den risk som passar dig
och ditt sparande - vi sköter resten!

Nordnet Fond i fond – spara långsiktigt till rätt risk

Spara bekvämt till en risknivå och en förväntad avkastning som överensstämmer med din egen riskbenägenhet. Nordnet Fond i fond består av tre fonder som skiljer sig åt framför allt beträffande fördelningen mellan tillgångsslagen aktier, ränteplaceringar och alternativa investeringar. Fonderna har alltså olika risk – låg, medel och hög för att passa kunder med olika riskvilja och avkastningsmål.

Bred riskspridning mellan tillgångsslag

Oavsett vilken fond i fond du väljer får du en bred riskspridning mellan olika tillgångsslag och olika underliggande fonder. Fond i fonderna förvaltas inte aktivt, utan varje fond har en fast allokering mellan de olika tillgångsslagen. Allokeringen bevakas löpande och justeras vid behov eller minst kvartalsvis, vilket gör att du som kund alltid är investerad i linje med din valda risknivå.

Låg kostnad och skatteeffektivt sparande

Fond i fonderna har en genomgående förvaltningsavgift på 0,49 procent per år och använder billiga indexprodukter som byggstenar i förvaltningen, allt för att ge ett prisvärt och kostnadseffektivt långsiktigt sparande. Alla eventuella rabatter i underliggande fonder tillfaller också fondandelsägarna. En fördel vid investering i en fond i fond jämfört med en vanlig fond är att du slipper deklarera och betala reavinstskatt för de fondbyten som görs inom fond i fonden.


Utöver Nordnet Fond i fond finns indexfonden Nordnet Superfonden Sverige och räntefonden Nordnet Räntefond Sverige för de som vill ha så låg avgift som möjligt i sitt sparande. Nordnet Superfonden Sverige är helt avgiftsfri och Nordnet Räntefond Sverige har en förvaltningsavgift på 0,15 procent.

Välj den fond som passar dig!

NORDNET FOND I FOND

65% aktiefonder · 20% räntefonder 15% alternativa placeringar
Hög risk · Måttlig till hög avkastning
45% aktiefonder · 43% räntefonder 12% alternativa placeringar
Måttlig risk · Måttlig avkastning
25% aktiefonder · 65% räntefonder 10% alternativa placeringar
Låg risk · låg till måttlig avkastning

Nordnet Indexfonder

En bred exponering mot svenska aktier
. Fonden är avgiftsfri.
Mycket hög risk · Chans till hög avkastning
Ett billigt sparande i både korta och långa räntor
Mycket låg risk · Låg avkastning

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.