Detta är ett erbjudande från Danske Invest

Upp

Danske Invest Sverige Småbolag

En investering i småbolag med stor potential

De senaste 20 åren har svenska småbolag (Carnegie Small Cap Index) haft en betydligt högre avkastning än de största svenska bolagen (OMX Stockholm 30 Index).

Diagrammet visar 20 års ackumulerad avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Index (1998-07-31 = 100)

Källa: Macrobond, prisindex, 31 juli 1998 – 31 juli 2018

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer om fonden på Danske Invest hemsida här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta

FAKTA

 

Fondens namn

Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SA

Fondbolag

Danske Invest

Tillgångsslag

Aktier i svenska småbolag

Förvaltningsavgift

1,52%

Minsta Köp

100 kronor

ISIN

LU1857272386

Risk

5/7

Fondens startdatum

2018-08-31

Varför investera i Danske Invest Sverige Småbolag?

 • Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är dock inte en garanti för framtida avkastning.
 • Sverige Småbolag kan hitta attraktiva snabbväxande nischer där antalet kon­kurrenter är färre.
 • Svenska småbolag er ofta underanalyserade av analytiker, och detta kan skapa möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.
 • Fonden har särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.
 • Ambitionen är att öka värdet i portföljen genom att investera i hållbara och kvalitativa bolag som portföljförvaltarna anser har förutsättningar att växa snabbare än sina konkurrenter.
 • Bland de svenska småbolagen finner vi bland annat företag i snabbväxande nischer inom traditionella sektorer som teknik, finans och konsumentvaror samt intressanta företag inom tillväxtsektorer som teknik, hälso- och sjukvård, underhållning och digitalisering.

Central information om fonden

Hur handplockar förvaltarna aktierna?

 • Danske Invest Sverige Småbolag är en aktivt förvaltad fond, vilket betyder att fondens förvaltarteam strävar efter att skapa en portfölj av aktier som erbjuder en högre avkastning än genomsnittet av svenska småbolag.
 • Portföljen består normalt sett av 35-45 bolag.
 • När förvaltarteamet väljer in bolag till portföljen baseras det på en grundlig analys av bolagens redovisning, affärsmodell och marknadsposition.
 • Dessutom spelar ESG-faktorer en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden.
 • Ansvarig för teamet av förvaltare är portföljförvaltare Petter Löfqvist, som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag.

Hur säkerställer portföljförvaltarna att investeringar i fonden har en hållbar profil?

 • Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika ESG-faktorer (environmental, social och governance) och väljer bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential förbättra sin ESG-profil.
 • Portföljteamet har löpande en dialog med bolagen om deras fokus på att utveckla och förbättra arbetet med ESG.
 • Sverige Småbolag investerar inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen.

Vilka bolag kan fonden investera i?

 • Fonden investerar i bolag med ett börsvärde på upp till 1 procent av det totala värdet på den svenska börsen (Nasdaq OMX Sverige).
 • Fondens investeringsuniversum består av cirka 350 svenska bolag.
 • Fonden investerar primärt i småbolagsaktier noterade på Nasdaq OMX Sweden, men även bolag upptagna till handel på First North och Spotlight Stock Market.

Risker

Om fondens förvaltare lyckas välja aktier som ger en attraktiv avkastning, kan du få en högre avkastning än börsen som helhet, men du riskerar också att få en lägre avkastning. Avkastningen kan vara negativ, och du riskerar att förlora hela eller en del av ditt investerade belopp.

Aktier i småbolag är mindre likvida än aktier i större bolag och det kan leda till större kursrörelser än för börsen som helhet. En investering i Sverige Småbolag bör endast utgöra en liten del av en diversifierad portfölj.

På danskeinvest.se finns Basfakta för investerare samt Informationsbroschyr (prospekt). Här kan du läsa mer om de risker som är förknippade med en investering i fonden.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en kund på olika sätt utnyttjar detta material. Nordnet har mottagit ersättning för att publicera detta material.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.